Koloidní disperze – otázka z biofyziky

 

   Otázka: Koloidní disperze

   Předmět: Biofyzika

   Přidal(a): BobanCreed

 

 

 

Koloidní disperze

– částice 1nm-1μm

– rozlišitelnost TEM, rozptylují světlo

– Tyndalův jev – procházející paprsek je rozptylován na kužel

– dvojlom za toku – specifický rozptyl orientací proudících podélných částic

– sedimentace v centrifuze

– v těle makromolekulární = nepravé koloidy

– protáhlé částice => velká viskozita (nenewtonovské kapaliny)

 

– elektrické vlastnosti

– biogenní koloidy obsahují malé ionty

– interakce nabité částice s ionty => vznik elektrické dvojvrstvy na povrchu částice

vznik iontové atmosféry v okolí částice

– iontová atmosféra

– vnitřní část – stabilní, uspořádaná

– vnější část – difúzní

=> vznik elektrického potenciálu

– chování v elektrickém poli

– odpuzování částic

 

– sol = kapalná forma koloidu

– hydrosol, alkosol, … – dle disperzního prostředí

 

– gel = tuhá forma koloidu

– zesíťování částic vlivem nevazebných interakcí = gelatinizace

– disperzní podíl je nepohyblivý, disperzní prostředí se může pohybovat

– makromolekulární hydrofilní koloidy

– pomalé ochlazování disperzí, odpařování disperzního prostředí

– tixotropie = přechodné ztekucení účinkem mechanických sil (např. ultrazvuk)

 

– vznik: rozpouštění větších částic   x    kondenzace malých částic do shluků

– snadný = lyofilní (hydrofilní) koloid

– dlouhé protřepávání, … = lyofobní (hydrofobní) koloid

– micelární koloidy

– kondenzace mnoha molekul tenzidů, kovů nebo některých anorganických látek

 

– stabilizace

– solvatační obal

– polární skupiny na povrchu přitahují polární molekuly H2O

– elektrickým nábojem

– disociací některých skupin (COOH, NH2, fosfát, …)

 

– agregace (vysrážení)

– narušením solvatačního obalu nebo zrušením náboje

– množstvím malých molekul (vysolení)

– změnou pH => izoelektrický bod => minimalizace náboje


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!