Anemie a leukemie -maturitní otázka

 

   Otázka: Anemie a leukemie

   Předmět: Lékařství a ošetřovatelství

   Přidal(a): JaničkaSestřička

 

Anemie a leukemie

 • Krevní obraz
 • Krevní obraz + diferenciál- rozbor krevní řady=bíle řady
 • Sedimentace
 • Punkce kostní dřeně (Sternum; Pánevní kost→ bercutální trepanobiopsie)
 • Sérové železo
 • Biopsie lymfatických uzlin (Histologie, imunologie)
 • Odběr LE buněk (testuje lupus=ERYTHOMATODES (postihuje celé tělo→ je to autoimunitní onemocnění)
 • Hemokoagulace=Krevní srážlivost
  • KRVÁCIVOST: hodnota do 5 min z prstu
  • aPTT: aktivovaný tromboplastinový čas= u heparinu
  • TROMBINOVÝ ČAS: čas potřebný ke srážlivosti plazmy po přidání trombinu (22-19s)
  • PROTROMBINOVÝ ČAS: tromboplastinový čas (QUIK-0,8-1,2 INR)
  • FIBRINOGEN: základní koagulační faktor (norma 2-4g/l)
  • D-dimery: prokáže tromboembolickou nemoc (do 200g/l)
  • F8;F9;F10 (X9,X8,X): u hemofilie
  • PLAZMINOGEN: T-PA tkáňový aktivátor plazminogen
  • TEST FRAGILITY KAPILÁR: krvácivé projevy
 • Cytochemické metody (Prokazují přítomnost nebo chybění určitých chemických látek (Fe, alkalickou fosfatázu, glykogen v trombocytech)
 • Radionuklidové vyšetření
  • SCHILLINGŮV TEST: zjišťuje vstřebávání vitaminu B12 z ilea
  • GAMAGRAFIE SLEZIN
 • Imunologické markery (Pomocí monoklonálních protilátek, které reagují pouze s určitým buněčným antigenem)
 • Molekulárně biologické metody (Identifikují translokace (chyby) na genech v jádře)

 

ANEMIE

 • Anemie není choroba, ale syndrom, který vzniká z různých příčin a je charakterizován nízkým množstvím hemoglobinu, hematokritu a počtem erytrocytů

 

Dělení anemií (dle příčin)

a) ANEMIE Z PORUCHY KRVETVORBY

 • Sideropenická: anemie z nedostatku Fe
 • Perciózní: z nedostatku B12 a kyseliny listové

b) ANEMIE Z KREVNÍCH ZTRÁT

 • Post hemoragická chronická
 • Post hemoragická akutní

c) SEKUNDÁRNÍ ANEMIE

 • U chronických chorob
 • Onemocnění ledvin atd.

 

Sideropenická anemie

 • Jedna z nejčastějších chronických chorob
 • Anemie z nedostatku železa, protože železo je nezbytné ke vzniku hemoglobinu a myoglobinu (červené svalové barvivo)

 

PŘÍČINY

 • Krvácení
  • DO GITU: jícnové varixy, žaludeční vředy, nádory atd.)
  • GYNEKOLOGICKÉ: menstruace, nádory, myomy)
  • LÉKY, KTERÉ MOHOU ZPŮSOBOVAT KRVÁCENÍ: salicyláty, kortikoidy, nesteroidní antirevmatika
 • Nedostateční přísun železa (malabsorpce (celiakálie); Crohnova choroba; resekce žaludku)
 • Dárcovství krve
 • Těhotenství (1g na den, kojení matky 0,1g)

 

PŘÍZNAKY

 • Stomatitida-zánět dásní
 • Pojídaní omítky
 • Hladký, lesklý jazyk =GLOSITIDA
 • Únava a spavost
 • Snížená fyzická výkonost
 • Palpitace a tachykardie
 • Dušnost
 • Hučení v uších + bolest hlavy
 • Nápadná bledost kůže a sklér
 • Lámavé nebo třepivé, lžičkovité nebo ploché nehty=KLOILONICHIE

 

DIAGNOSTIKA

 • KO
 • Hladina Fe v séru
 • Stolice na OK-hemokult
 • Endoskopické vyšetření

 

LÉČBA

 • Přijít na příčinu anémie
 • Podává se FERONAT RETART (před i po jídle); AKTIFERIN
 • Parenterální léčiva jen u malabsorpce Fe→ ferum lék (i.v, i.m)

 

Perniciózní anemie

 • Je anemie vyvolaná chyběním vnitřního faktoru, který se tvoří v žaludku
 • Vnitřní faktor pomáhá (umožňuje vstřebávání v ileu vitamínu B12) a kyseliny listové, které jsou nepostradatelné pro erytropoézu (vznik erytrocytů v kostní tření)

 

PŘÍČINY

 • Z poruchy vstřebávání v ileu z důvodu
  • SNÍŽENÍ TVORBY VNITŘNÍHO FAKTORU: gastritida, achlordidrii=malé množství této kyseliny v žaludku)
  • SNÍŽENÁ TVORBA PROTILÁTEK PROTI VNITŘNÍMU FAKTORU
  • RESEKCE ILEA
 • Z relativního nedostatku při zvýšené spotřebě v těhotenství
 • Po léčbě (antiepileptika, cytostatika) nebo po dialýze
 • Malnutrice=podvýživa (anorexie; bulimie; TBC; alkoholici)

 

PŘÍZNAKY

 • Únava a spavost
 • Snížená fyzická výkonost
 • Palpitace a tachykardie
 • Dušnost
 • Hučení v uších
 • Bolest hlavy
 • Nápadná bledost kůže a sklér
 • Lámavé nebo třepivé, lžičkovité nebo ploché nehty=KLOILONICHIE
 • NEUROANEMICKÝ SYNDROM: systematické parestézie v prstech dolních a horních končetin; pálení dlaní a chodidel; poruchy hlubokého čití na DK→ snížený počet reflexů a závratě
 • Hepatomegalie
 • VITILIGO-bíle skvrny na kůži

 

DIAGNOSTIKA

 1. Krevní obraz (erytrocyty; hemoglobin; hematokrit)
 2. Gastropie
 3. Sternální punkce
 4. Schillingův test
 5. Biochemie (Bilirubin a hladina B12)

 

LÉČBA (Substituční)

 • B12 i.m→ 300-100 mg; týden nebo dle ordinace lékaře; 1000 mg za měsíc pak co čtvrt roku
 • Kyselina listová (acidum folium)-celý život se bere B12 a kyselina listová per os; po 6-ti týdnech kontrolní odběry na hladinu B12 a KO

 

Ose péče

 • Vždy odstranit nebo zmírnit negativní příznaky
 • Hospitalizace na interním oddělení na malém pokoji kde musí být přístup ke kyslíku
 • POLOHA (Zvýšená při dušnosti jinak normální)
 • STRAVA (Dieta č.3 dle onemocnění+ ↑ příjem vitaminu C)
 • VYPRAZDŇOVÁNÍ
  • Upozornění na černou stolici
  • Moč je normální
  • Pohyb dle stavu pacienta
 • MONITORING
  • Dušnost
  • Palpitace
  • Veškeré příznaky onemocnění
  • Laboratorní vyšetření
  • Krvácivé projevy
 • HYGIENICKÁ PÉČE (Dle stavu pacienta)
 • Ale pozor na zánět dásní
 • Ragády
 • Krvácivost
 • Glositida

 

KRVÁCIVÉ PROJEVY

 • Krvácení se projevuje z důvodu
 • Když nastane porucha srážlivých faktorů → hemofilie
 • Porušená funkce trombocytů→ trombo…
 • Není v pořádku cévní stěna

 

Poruchy srážlivých faktorů= koagulopatie

HEMOFILIE A

 • Dědičné onemocnění kdy chybí faktor č.8
 • Dědičnost tohoto onemocnění JE VÁZÁN NA CHROMOZOM X→ ženy jsou přenašečkami, ale onemocní pouze potomci mužského pohlaví
 • Příčiny (Viz vršek)

 

Příznaky

 • Od miminka jsou ohroženi krvácením, nejčastěji však krvácí do kloubů to vede k poruše funkce kloubů, až dojde k úplnému znehybnění
 • Ale často dochází ke krvácením do GYTu→ bolest břicha, do kůže po mikrotraumatech hematom

Vyšetření (Odběr krve a určení hladiny srážlivých faktorů)

Léčba

 • Náhrada chybějícího faktoru=velmi drahý
 • Při obtížích se podává mražená plazma
 • CRYOFEIBA

 

HEMOFILIE B (Porucha 9 faktoru); HEMOFILIE C(Porucha 11 faktoru)

PORUCHA VSTŘEBÁVÁNÍ VITAMINU A

 • Vitamín K je důležitý pro výrobu srážlivých faktorů proces probíhá v játrech, jsou-li játra poškozená výroba vitaminu K není možná → krvácivé projevy

Příčiny

 • Jaterní cirhóza
 • Hepatitida (virové onemocnění jater)

Příznaky

 • Petechie
 • Hematomy
 • Krvácení do rohovky

Vyšetření (Hemokoagulační vyšetření (↑INR))

Léčba

 • Náhrada vitaminu K (Canavit i. v nebo v kapkách)
 • Transfúze mražené plazmy

 

DIC=DETERMINOVANÁ INTRAVASKULÁRNÍ KOAGULACE

 • Závažné smrtelné onemocnění
 • V periferních cévách dochází k mikrotrombům, tím se spotřebují srážlivé faktory → v krvi nedostatek a pokud jedinec krvácí nebo zastavit a člověk umírá

Příčina

 • Malnutrice
 • Intoxikace hadím jedem
 • Meningokoky
 • Komplikace při mimotělním oběhu
 • Porod

Příznaky (Krvácení, které nelze zastavit)

Diagnostika: jsou velice akutní a těžce se diagnostikují (odběr krve na srážlivé faktory)

Léčba (Náhrada srážlivých faktorů → transfúze plazmy)

 

Porucha funkce trombocytů

 • TROMBOCYTOPENIE-nedostatek trombocytů
 • TROMBOCYTOPATIE-kdy se tvoří patologické formy trombocytů
 • CHARAKTERISTIKA
  • Nejčastěji vzniká při poruše funkce kostní dřeně
  • Dojde-li ke krvácení destičky nejsou schopné se shlukovat a vytvořit krevní zátku (sraženinu) při rozsáhlém krvácení hrozí smrt
 • PŘÍČINA
  • Infekce
  • Radiační záření
 • DIAGNOSTIKA
  • Krevní obraz
  • Vyšetření kostní dřeně
  • Punkce sternální
 • TREPANOBIOPSIE-pánevní punkce
 • LÉČBA
  • Trombonáplav
  • Kortikoidy (solu-medrol , hydrokortizol, prednison)
  • Hemostatika (pamba)

 

Poruch cévní stěny

VERTIKULOPATIE

 • Je porušena srážlivost, nebo-li kontraktilita kapilár
 • Vartikulopatie mohou být vrozené nebo dědičné

Příčiny

 • Poškozené stěny cév streptokokem
 • Dědičná nedostatečnost cévní stěny
 • Nedostatek vitamínu C

Příznaky

ANGILEKTÁZIE-fialové flíčky na sliznici rtů a dutiny ústní

 • Krvácení do GYTu
 • Epistaxe
 • Bolesti kloubů
 • Porucha ledvinových funkcí z důvodu krvácení ledvin

Diagnostika

 • Anamnéza
 • Zjištění příčiny

Léčba=SYMPTOMATICKÁ odstranění krvácivých projevů pomocí laseru

 

Ose péče

 • Hospitalizace probíhá na různých oddělení
 • Těžké stavy ARO
 • Pohybový režim-dle stavu pacienta
 • Sledujeme – krvácení a odkud krvácí

 

LEUKEMIE

 • Leukemie je soubor onemocnění, kdy se ve většině případů mají nemocní v krevním řečišti ↑ počet bílých krvinek

Dle průběhu leukémie rozlišuje na akutní a chronickou

 • AKUTNÍ: postihuje většinou děti, kdy je průběh tak rychlí, že může dojít ke změně až za několik dnů, až týdnů po prvních projevech prvních příznaků
 • CHRONICKÝ: smrt nastává za několik měsíců až roků

 

Příčiny

 • Genetika
 • Karcinogenní látka
 • Snížená obranyschopnost organismu
 • Infekce

 

Vyšetřovací metody

 • Fyziologické funkce (TK, P, D, stav vědomí)
 • KO s diferenciálem
 • Krvácení a srážlivost
 • Punkce kostní dřeně (sternální- trepanobiopsie)

 

Akutní = Blastická leukémie

 • Velmi rychlí průběh
 • Rychlé množení nových buněk- blastů, které jsou v kostní dření a lymfatickou tkání
 • Útlak všech normálně se vyskytujících krvinek v kostní dřeni a jejich nedostatek v periferní krvi
 • U dětí LYMFOBLASTÉMOVÉHO TYPU
 • U dospělých MYELOBLASTÉMOVÉHO TYPU

 

PŘÍZNAKY

 • Horečnaté onemocnění s přetrvávající slabost
 • V KO ↓ VŠECH KRVINEK, NÁLEZ BLASTŮ
 • V kostní dřeni je zmnožení blastémových buněk a útisk normální krvetvorby
 • NEDOSTATEK KREVNÍCH DESTIČEK (trombocytopenie, epistaxe, krvácení z dásní, petechie, krvácení do mozku)
 • ↓ERY (anemie)
 • Nedostatek funkčních bílých krvinek→ infekce nereaguje na léčbu
 • Ulcerózní a nekrotické změny na sliznici v ústech

 

LÉČBA

 • LÉČEBNÝ CÍL: remise, které je dosaženo pomocí chemoterapie (kombinace několika cytostatik)→ ozáření (ne u všech)
 • LÉČEBNÝM CÍLEM TRANSPLANTACE DŘENĚ (BUŇKY VE FZ ROZTOKU i.v)

 

Chronická myeloidní leukemie

 • Patologické hojení, které postihuje granulocyty, buněčnou řadu v kostní dřeni, ale i ve slezině a játrech
 • V KO se objevují stále ve ↑ počtu zralých bílých krvinek- neurofily s nimi se do periferní krve vyplavují i myelocyty a metamyelocyty
 • Se zvýšeným počtem těchto krvinek dochází ke zvětšení sleziny a jater- HEPATOSPLENOMEGÁLIE
 • Vyskytuje se mezi 40-65 rokem

PŘÍZNAKY (projevují se pozvolně)

 • Zažívací potíže
 • TLAK V LEVÉM PODŽEBŘÍ (HEPATOSPLENOMEGÁLIE)
 • Hubnutí, noční pocení
 • Anemie a krvácivé projevy
 • Infekce
 • CHRONICKÝ PRŮBĚH JE PŘERUŠOVÁN BLASTICKÝMI KRIZEMI OBJEVUJÍ SE HOREČKY A SLABOST

LÉČBA –Biologická léčba: nekurativní léčba pro vhodné pacienty je transplantace

 

Chronická lymfatická leukemie

 • Postihuje granulocyty, které jsou v kostní dřeni, mízních uzlinách, slezině a játrech
 • V KO je velké množství lymfocytů, zvětšení mízních uzlin, sleziny a jater (Nad 50 let)

PŘÍZNAKY

 • Může probíhat měsíce až roky bez subjektivních obtíží
 • V pozdějším stádiu se může objevit únava
 • Noční pocení, celková únava (slabost)
 • Hubnutí, subfebrilie bez zjevných infekcí
 • Typický nález je zvětšení uzlin
 • Snížená imunita
 • Opakování špatně léčených infekcí
 • Kachektizace
 • Nemají svalovou sílu (úbytek svalové hmoty)

LÉČBA

 • Biologická léčba (monoklonální protilátky)
 • Transplantace kostní třeně
 • Přežití 8-10 let

 

U všech typů leukemie se provádí tzv. KOMPLEXNÍ PODPŮRNÁ LÉČBA- transfúze, hemostatika, ATB, vitamíny, minerály, tlumení symptomů vznikajících ze samotného onemocnění

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!