Hormonální regulace živočichů a člověka

 

   Otázka: Hormonální regulace živočichů a člověka

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): Anet.a

 

 

 

 

Mechanismy účinků hormonů (chemická podstata, rychlost působení,doprava na místo působení, žlázy s vnitřní sekrecí.

Hormony bezobratlých a obratlovců – člověka.

 

 • hormony – z lat. hormao (dráždit, vyvolávat činnost), CH sloučeniny
 • zajišťují komunikaci mezi B, tkáněmi a orgány
 • mají cílený účinek a reagují na ně pouze B se specifickými receptory
 • setkáváme se s nimi až u členovců (ekdyson – svlékací hormon, juvenilní h. – přeměna larvy)

 

Typy:

 • bílkovinné
 • odvozené od AK
 • steroidní

délka působení je různá  – minuty / urč.období (dospívání, těhotenství) / celý život

 

Řídí:

 • růst
 • rozmnožování
 • homeostázu
 • tělesný a psychický vývoj
 • metabolismus

 

ŽLÁZY

a)      endokrinní – primární fcí je produkce hormonů, řízeno hypotalamo-hypofyzárním systémem, ovlivňují děje po celém tělem = hormony SYSTÉMOVÉ

 

b)      exokrinní – činnost se odvíjí od dějů týkajících se primární fce orgánů (příjem potravy, stres, změny iontového složení krve,…), účinek spjat s místem vzniku = hormony LOKÁLNÍ

ad.a)

 1. 1.      hypothalamus
  1. součást mezimozku
  2. řídí činnost vnitřních orgánů
  3. produkce:

i.       liberiny/statiny– spouštěcí/tlumící hormony

ii.      ADH – zvyš. propustnost točivých kanálků ledvin pro vodu, hypofce = žiznivka

iii.      oxytocin – stahy dělohy při porodu, produkce mateřského mléka

 

 1. 2.      hypofýza
  1. neurohypofýza (zadní lalok) – shromažďuje a  vylučuje hormony hypothalamu
  2. adenohypofýza (přední lalok) – spoj. s hypothalamem cévami

                                                               i.      STH – bílk. charakter, vylučován v období růstu, hypofce = nanismus, hyperfce = gigantismus

                                                             ii.      prolaktin – sekrece a fungování mléčné žlázy, tlumí dozrávání vajíček, hyperfce = neplodnost

                                                            iii.      endorfin – vyvolává kladné pocity, tlumí bolest, ovlivňuje centrum sytosti

                                                           iv.      TROPINY – řídí činnost endokrinních žláz

 

 1. 1.       ACTH – kůra nadledvin
 2. 2.       TSH – štítná žláza
 3. 3.       gonadotropní h. – folikulostimulační/luteinizační h.
 4. střední lalok – u lidí redukovaný

i.      melanotropin – pigmentace kůže

 

 1. 3.      šišinka
  1. melatonin – brzdí pohlavní růst, hyperfce = infantilismus
  2. serotonin – ovlivňuje náladu, tonus svalů, kontrakce hl. svaloviny, srážení krve

 

 1. 4.      štítná žláza
  1. párový orgán přisedlý na stranách štítné chrupavky
  2. fylogeneticky nejstarší žláza obratlých
  3. produkce:

i.      kalcitonin – snižuje hladinu Ca a PO4 v krvi

ii.      thyroxin – řídí metabolismus a proteosyntézu, obsahuje jód, hyperfce = Basedovova choroba, struma, hypofce = kretenismus (opožděný těl. i duš. vývoj)

 

 1. 5.      příštitná tělíska
  1. 4 čočkovité útvary na zadní straně štítné žlázy
  2. produkce:

i.      parathormon (PTH) – antagonista kalcitoninu (zvyšuje hladinu Ca a PO4 v krvi), hyperfce = odvápnění kostí, hypofce = křeče

 

 1. 6.       Langerhansovy ostrůvky
  1. shluky buněk ve slinivce břišní
  2. produkce:

i.      inzulin – snižuje hladinu glukózy v krvi (3,5-5 mmol/l) jejím průstupem do B, hypofce = cukrovka (diabetes mellitus),léčba – podávání inzulínu

ii.      glukagon – antagonista inzulínu, zvyšuje hladinu glukózy v krvi, není životně nezbytný

 

 1. 7.       nadledvinky
  1. párová žláza přisedlá shora na ledviny
  2. kůra – * steroidních hormonů

i.      glukokortikoidy – zvyšují pohotovost při zítěži, protizánětlivý úč., např. KORTIZOL, hypofce = Addisonova choroba (bronzová pigmentace), hyperfce = Cushingova choroba

ii.      mineralokortikoidy – ALDOSTERON, ovlivňuje vstřebávání K, Na, Mg v ledvinách

iii.      androgeny – změna pohlavních znaků, pouze při genetické poruše

 

 1. dřeň – vytváří neurosekreční B

i.      adrenalin – příprava na strach, zátěž, stres, sympatikus, zvyšuje činnost srdce a plic, glykemii, rozšiřuje cévy

ii.      noradrenalin – antagonista adrenalinu, zužuje cévy, …

 

 1. 8.       pohlavní žlázy
  1. varlata

i.      Sertolliho B v semenných váčcích – * spermií

ii.      Leydigovy B okolo semenných váčků – testosteron – rozvoj druhotných pohl. znaků, ovlivňuje tvorbu bílkovin, libido

 1. vaječníky

i.      Graafův folikul – estrogen – druhotné pohl. znaky, menstruační cyklus, zadržuje Na a H2O v těle, podporuje tvorbu kostní dřeně

ii.      žluté tělísko (přeměněný G.F.) – progesteron – udržuje a řídí těhotenství

 1. placenta

i.      estradiol

ii.      progesteron

iii.      choriogonadotropin – udržuje naživu žlutá tělíska v těhotenství, přítomnost v moči = kladný těhotenský test

 

 1. 9.       tkáňové žlázy
  1. žaludek

i.      gastrin – stimuluje trávení, podporuje produkci žaludečních šťávy, H+, Cl

 1. tenké střevo

i.      cholecystokinin – vylučování žluče + pankreatické šťávy, pocit sytosti

ii.      sekretin – vylučování žluče + pankreatické šťávy

iii.      motilin – podpora perilstatiky

iv.      somatostatin – ovlivňuje kontrakce žaludku a střev, antagonista cholecystokininu a sekretinu

v.      žaludeční inhibiční peptid – tlumí sekreci HCl

 1. ledviny

i.      renin – při nízkém tlaku vylučován do krve – zvyšuje tlak, zadržuje H2O a Na v těle, podporuje produkci aldosteronu

ii.      erytropoetin – podpora tvorby erytrocytů

 1. srdce

i.      atriový natriuretický faktor (ANF) – rozšiřuje cévy – snižuje tlak, zvyšuje vylučování Na+ z ledvin

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!