Provizorní fixní můstek a celoplášťová plastová korunka

 

   Otázka: Provizorní fixní můstek a celoplášťová plastová korunka

   Předmět: Stomatologie/Lékařství

   Přidal(a): KristyM. Ranch

 

 

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická 

Seminární práce

Téma: provizorní fixní můstek,  celoplášťová plastová korunka

Autor: Muchová Kristýna

 

Části seminární práce (obsah)

 • Úvodní strana
 • Obsah
 • Úvod
 • Teoretická část
 • Praktická část
 • Závěr
 • Seznam použité literatury

 

Úvod

V této práci se budu snažit popsat pracovní postup, dle daného tématu. Je to zkouška, která dokazuje, zda-li jsem si z hodin praxe odnesla poznatky, které budu v budoucnu potřebovat. Tato práce by jednou mohla usnadnit situaci, až budu v úzkých. Budu se snažit vysvětlit, proč některé věci dělat a čemu se vyvarovat. Zkrátka, přesně tak, aby každý, komu se dostane práce do ruky, mohl přesně zhotovit práci na dané téma. Zhotovení celoplášťových korunek není jednoduché. Je tedy třeba dávat bedlivý pozor, protože hotový výrobek má mít pacient v ústech. A jelikož jsou ústa tak citlivá, měli bychom pracovat přesně, rychle a kvalitně.

 

Teoretická část

Provizorní fixní můstek

 • vždy je pro pacienta výhodnější tento typ náhrady než snímatelná protéza (kratší návyk, vyšší účinnost)
 • jsou pevně spojeny s chrupem, přenos žvýkacího tlaku je dentální
 • zhotovují se vždy nepřímým pracovním postupem, a to jednofázově (bez pájení)
 • dotyk se sliznicí u mezičlenů musí být vždy z jednoho materiálu – kov, kompozitní plast, keramika (pryskyřice na bázi MMA nejsou pro svou porozitu a obsah volného monomeru nejvhodnější) – a vyleštěný na vysoký lesk
 • zubní technik musí umět zhodnotit otisk a především model (dokonalá reprodukce, paralelita pahýlů), nutná je též správná registrace mezičelistních vztahů
 • jejich konstrukční prvky jsou pilířové konstrukce, mezičleny a spoje

 

Indikace:

 • vždy jen v I. třídě defektních stavů chrupu podle Voldřicha = tehdy, kdy jsou v ústech přítomny vhodně rozmístěné, zdravé pilíře, schopné dostatečně nést zatížení
 • ( I a – mezera do dvou zubů vedle sebe stojících; není nutné ohraničení pilíři I.třídy
 •   I b – mezera po max. čtyřech zubech vedle sebe stojících ohraničená pilíři I.třídy nebo jejich ekvivalenty, s pilíři vmezeřenými nebo bez)
 • jako fixní náhrada mezery v II. třídě

 

Kontrandikace:

 • všechny stavy mimo indikace
 • špatný biologický faktor, zejména u pilířových zubů
 • věk pacienta

 

Celoplášťová plastová korunka

Korunky jsou indikovány do frontálního úseku. Zhotovují se z pryskyřice „Superpont C+B“,  pryskyřice polymerující světlem, kompozitní plasty polymerující světlem.

 

Indikace

Mladých zubů se širokou dřeňovou dutinou,u zubů s obnaženými kořeny, kde není možnost  schůdek preparovat a nízkých zubů.

Fixační cementy

Používají se skloionomerní a zinkoxidfosfátové cementy.

 

Nevýhody

Povrchová tvrdost je nižší než sklovina, ztrácí lesk.Do 3 let se ztrácí i barevnost u krčkového uzávěru.

 

Praktická část

Provizorní fixní můstky

Nejprve si  odlijeme daný sádrový model. Odléváme kamennou sádrou. Samozřejmě musíme zhotovit i protiskus, a když máme hotovo, modely dáme do okludoru (viz. Obr. č. 1) za pomoci alabastrové sádry.

Nyní si musíme model upravit. Nejprve zbrousíme všechny výrůstky, které mohl zapříčinit nekvalitní otisk. V místech, kde budeme později vyrábět můstek, nalezneme pahýly. Zhotovíme tomsonův řez a modely oparujeme.

Model je připraven k dalšímu použití. Pahýly si naizolujeme jarem a začneme ho modelovat modelovacím voskem (viz. Obr. č. 2). Použít můžeme nástroje jako lekron, nebo modelovací nůž, je možno použít elektrický nůž. Když modelujeme, vždy zkoušíme do protiskusu a zuby modelujeme zrcadlově k těm naproti stojícím.

Když máme vymodelováno, můžeme přejít k dalšímu kroku.

Můstek můžeme zhotovovat několika způsoby, já si zvolím pomocí přelitku(viz. Obr. č. 3). Přelitek můžeme zhotovit jako sádrový nebo silikonový. Místo okolo pahýlů natřeme důkladně isodentem. Je lepší, když jej natřeme více vrstvami. Potom si namícháme růžovou sádru (efektor) a chvíli počkáme, aby se sádra dala vzít do ruky. Když je ztuhlejší, na místo voskového můstku jej přetiskneme na frontální stranu. (orální zůstane  odkryta) Chvíli počkáme, než přelitek ztuhne.

Potom jej sundáme. Jestli bylo správně naizolováno, mělo by to jít snadno. Nyní můžeme voskový můstek sejmout a oparovat, případně dát i  s přelitkem do hrnce s horkou vodou, aby se nám z otisku i protiskusu odplavila mastnota a nečistota. Pak si přelitek i z modelem naizolujeme izodentem znovu.

Nyní si přelitek připevníme k modelu gumičkou, aby se nám nehýbal a můžeme si rozdělat do nádoby Dentine. Jakmile máme tu správnou konzistenci těsta, necháme uzrát tak, že nádobu, ve které jsme ho namíchali překryjeme víkem. Když je pryskyřice dostatečně uzrálá, ( což poznáme tak, že si sáhneme, a když na dotek lepí, tak ještě není ) vezmeme si kousek na  lekron a začneme dentinem plnit vzniklý prostor. Snažíme se hmotu co nejvíce protlačovat dolů, aby nevznikly žádné bubliny a nerovnosti. Hrubě si namodelujeme stranu z orálního pohledu a můžeme dát model i s přelitkem do polymerátoru (viz. Obr. č. 4) na 20 minut.

Po dvaceti minutách jej vyndáme, sundáme přelitek a můžeme začít mikromotorem opracovávat. Zase zkoušíme do prosiskusu  a případně můžeme zbylým dentinem domodelovat chybějící části a dávat znovu zpolymerovat. Mezičlen z orálního pohledu musí být u krčku trochu zbroušený(viz. Obr. č. 5). Použijeme separační disk, aby byl vzhled důvěryhodnější. Když máme hotovo, můžeme jít leštit. První leštíme pemzou a pak na vysoký lesk sitolem na leštičce. Před odevzdáním oparujeme.

 

Celoplášťová plastová korunka

Nejprve si vezmeme dělený model. Nyní si vezmeme protiskus a okludor. Rozmícháme si alabastrovou sádru. Dělený model připevníme pomocí vosku k protiskusu. Potom připevníme alabastrovou sádrou k okludoru.

Vysuneme pahýl a zhotovíme tomsonův řez. (díky tomu získáme dokonalý rámeček).Potom  naizolujeme izolačním prostředkem,např. jar. Na izolovaný pahýl zhotovíme kapnu pomocí kapničkovače (viz obr. č.7.). Kapna se zhotoví rychlým ponorem a pomalým vytahováním.

Na hotové kapně odřízneme přebytky těsně nad krčkem a znovu naizolujeme. Potom zhotovíme krčkový uzávěr krčkovým voskem. Lze provádět pomocí nástroje a nebo elektrickým nožem. Potom se kapnička ještě doupraví do hladka a odstraní se nerovnosti.

Nyní můžeme na kapnu zhotovit z modelovacího vosku předtvar korunky. Tvar korunky modelujeme zrcadlově k té protější a neustále jej zkoušíme, jestli pasuje do protiskusu. Když je korunka hotová, můžeme zhotovit přelitek. Dá se zhotovit ze sádry, silikonu nebo forbes. Já si zvolím sádrový přelitek. Nejprve si okolí, kde bude přelitek musíme naizolovat isodentem. Namícháme si růžovou sádru (efektor) a až bude tužší, vytvarujeme si válec a přiložíme jej na otisk na voskové korunky tak, aby byla celá labiální plocha překryta sádrou. Potom počkáme, až zatuhne a opatrně přelitek sejmeme. Vosk odstraníme a přelitek i model opárujeme.

Potom přelitek dáme znovu na model a gumičkou připevníme. Rozmícháme si superpont c +b a prostor, kde byl předtím vosk (korunky) vycpeme superpontem. Palatinální stranu si lekronem jen hrubě naznačíme a pak dáme model do polymerátoru na dvacet minut.

Po dvaceti minutách přelitek sundáme a sejmeme korunky. Poté mikromotorem dobrousíme palatinální stranu, zkusíme do protiskusu a poté vyleštíme pemzou a sitolem. Před odevzdáním opárujeme.

 

Závěr

Časem stráveným psaní této seminární práce jsem si zopakovala pracovní postupy a utvrdila jej do budoucna. Snad mi tato seminásní práce také pomůže jako návod při nesnázích.

 

Seznam použité literatury

www.google/obrazky.cz

www.ulozto/protetika.cz

http://www.wikiskripta.eu/index.php/Celopl%C3%A1%C5%A1%C5%A5ov%C3%A1_korunka

Školní sešit na protetickou technologii a stomatologii.

Veškerá praktická část byla napsána z poznatků v hodině a připomínek vyučujícího.

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!