Akutní ischemická choroba – ošetřování nemocného

 

   Otázka:  Ošetřování – akutní ischemická choroba srdeční

   Předmět: Ošetřovatelství

   Přidal(a): Katka457

 

Ošetřování nemocného s akutní ischemickou chorobou srdeční. Prevence a rizikové faktory vzniku srdečně cévních onemocnění

-anatomie KO -charakteristika onemocnění -příčina -formy ICHS -příznaky -vyšetřovací metody -léčba -ošetřovatelská péče -prevence -rizikové faktory

 

Srdce (cor)

-původně céva

-dutý svalový orgán, kuželovitého tvaru

-je za hrudní kostí, mezi pravou a levou plící

-zajištuje rozvod krve po těle

-dělí se na pravou a levou polovinu

-síně-atrium

-komora-ventriculum

 

chlopně

  • dvojcípé (odděluje levou komoru od levé síně)
  • trojcípé (odděluje pravou komoru, od levé síně)
  • poloměsíčité (tvoří přepážku, mezi komorou a tepnou)

endokard- vrstva vystýlající srdce (uvnitř)
-myokard-srdeční svalovina, příčně pruhovaná
-epikard-vazivo na povrchu
-perikard-osrdečník

 

Malý krevní oběh:

Z pravé komory odvádí plicní tepna odkysličenou krev do plic, kde se větví na hustou síť vlásečnic kolem plicních sklípků, zde dojde k okysličení a krev se z vlásečnicové sítě sbíhá do 4 plicních žil, které vedou krev do levé síně.

Velký krevní oběh:

Vede okysličenou krev z levé síně do levé komory a odtud do celého těla arteriemi.-> mezi perikardem a epikardem je tekutina

Fyziologie
-krev jde dolní a horní dutou žílou do pravé síně -> pravá komora -> plicnicí -> do plic (krev se okysličuje) -> vrací se 4 plicníma žílama do srdce -> levá síň -> levá komora -> aorta -> tělo
 

Akutní ischemická choroba srdeční (Infarkt myokardu)

-akutní infarkt myokardu patří mezi akutní formy ICHS

-úplné uzavření koronární tepny a jejich větví, následně dochází k nedokrevnosti a nekróze myokardu a ten se hojí jizvou.

 

Dva typy

Transmurální- prochází celou stěnou srdeční svaloviny

Netransmurální-  postihuje jen část srdeční svaloviny

 

Komplikace

Srdeční selhání, vznik arytmií, kardinogenní šok- orgány bez kyslíku, ruptura myokardu, nedomykavost srdeční mitrální chlopně

 

Příčiny (etiologie)

-psychosomatické onemocnění- genetická predispozice, DM, kouření, hypertenze, stres, nesprávná životospráva

-uzávěr koronární tepny způsobený trombem nasedajícím na aterosklerotický plát (emoce, rozčilení)

Formy ICHS

-dochází k nedokrevnosti myokardu
-způsobeno změnami koronárních tepen-dochází k ukládaní cholesterolu v tepnách (ateroskleróza), tepna se zúží

Akutní – nestabilní angina pectoris, infarkt myokardu, náhlá smrt

Chronická– angína pectoris, ICHS se srdečním selháním, arytmiemi

 

Příznaky

-náhle vzniklá bolest

-Stenokardie- svíravá bolest za hrudní kosti (sternem), vystřelující do levého ramena, zad nebo břicha, trvá déle jak 20min

-dušnost

-strach, úzkost, neklid

-opocení, bledost

-nauzea, zvracení

 

Vyšetřovací metody

-anamnéza (OA,RA,FA,PA)

-základní fyzikální vyšetření

-EKG

-echokardiografie

-koronarografie s intervencí

-laboratorní vyšetření

– bílkoviny- troponin a myoglobin

-enzymy-MB frakce kreatinkinázy

– biochemické ukazatele- K, Na, Cl

– KO, hemokoagulace, FW

 

Léčba

A-přednemocniční léčba

-analgetika i.v

-antiagregancia

-nitráty, anxiolytika- odstraňují úzkost

-podat kyslík

-monitorace EKG

-při zástavě – neodkladná resuscitace

– převoz do kardiocentra

 

B-nemocniční léčba

-zaleží na intenzitě, rozsáhlosti, vek, jiné onemocnění

 

Druhy léčby

-trombolýza- podání trombolytik, které rozpouštějí trombus (do 6h)

Operační:

-PTCA- ( perkutánní koronární intervence) – koronární angioplastika, je to zprůchodnění cévy balonkem- stent (výztuž)

-akutní BYPASS-(aortokoronární bypass) – přemoštění ucpané cévy štěpem, našije se céva

 

Ošetřovatelská péče

-JIP,koronární

-Fowlerova poloha

-P+V tekutin

-podávaní kyslíku

-podávaní léků (Betablokátory, nitráty, analgetika, antikoagulancia – zabraňují krevní srážlivost, ACE inhibitory, antiagregancia- léky snižující agregaci destiček, sedativa)

-zajištění PŽK, nebo centrální žíly

 

péče o hygienu-na lůžku, prevence dekubitu, včetně dutiny ústní, postupně umožňovat samostatnost

 

výživa-s omezením tuků, neslaná -infuzní terapie, tekutá 4/10, ze začátku tekutiny, poté

kašovitá, pak šetřící a postupná realimentace k normální stravě, edukace pacienta

 

vyprazdňovaní na lůžku (stolice), dostatek tekutin, čípky, zajistit soukromí (vznikají zácpy, tuhá stolice) – nepravidelné vyprazdňování a usilovné tlačení- riziko vzniku plicní embolie.

 

režimové opatření-ze začátku absolutní klid, potom na relativní klid, volny režim

 

Rehabilitace– probíhá dle ordinace a aktuálního stavu pacienta. Na lůžku, muzikoterapie, kondiční a dechová cvičení, prevence dekubitu, nácvik chůze (2x denně s postupným zrychlením chůze, kontroluje si puls) součástí psychická rehabilitace. Pacient by měl pokračovat i po propuštění.

psychosociální potřeby-je důležité informovat o své diagnostice a komplikacích, nutno zvolit vhodnou formu komunikace a edukace, omezení fyzické aktivity, správné dodržování léčebného režimu, správné rozpoznání možných komplikací atd.

domácí péče– odchází domů po stabilizaci stavu, je informován o možné recidivě onemocnění, o správné výživě, pravidelných kontrolách, vyprazdňování, o dočasném omezení fyzické aktivity, doporučuje se cyklistika, plavání, vysvětlit rizika kouření, pití alkoholu, obezity, škodlivost stresu, nedodržení léčebného režimu apod. Informovat o problémech které se mohou objevit( poruchy spánku, sexuální poruchy, neurastenické potíže)

 

Sledování:
– FF, EKG

-bolest včetně lokalizace, charakter

-vznik arytmii

-účinky oxygenoterapie

-stave vědomí, prokrvení končetin a barvu kůže

-bilanci tekutin

-hmotnost

-vyprazdňovaní stolice

-žilní vstupy

-psychický stav

-výsledky laboratorních vyšetření (arteriální krevní plyny, elektrolyty, srdeční enzymy)

Vše pečlivě zaznamenat

 

Poučení pacienta po infarktu myokardu

-bere léky, kontroly, dodržovat dietu, a veškerý životní režim, nekouřit

-riziko navrácení infarktu, ohrožen, musí předcházet

-doporučuje se lázeňská léčba

-farmakoterapie

 

Prevence

Primární

-nekouřit a nepít

-redukce hmotnosti u obézních

-naučit se zvládat stresové situace a vyhýbat se jim

-omezit tučná a kořeněná jídla

-pravidelně sportovat- jízda na kole, dlouhé procházky

-zdravá strava

 

Sekundární

-pravidelné kontroly

-užívat předepsané léky

-dočasné vyhýbání fyzické aktivitě

-správné vyprazdňování

dále vše stejné jak u primární prevence

 

Rizikové faktory

-kouření

-genetika

-hypertenze

-obezita, málo pohybu

-nesprávná životospráva

-stres

-DM

-porucha lipidového metabolismu

-mužské pohlaví

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!