Členovci – maturitní otázka

ošetřovatelství

 

Otázka: Členovci

Předmět: Biologie

Přidal(a): Kateřina Paulusová

 

 

Podkmen Klepítkatci (Chelicerata) 

 • 1. pár končetin – klepítka (chelicery) – příjem potravy (někdy s jedovou žlázou)
 • 2.pár končetin – makadla (pedipalpy) –  hmat
 • další 4 páry končetin jsou kráčivé
 • zadeček nečlánkovaný a větš. nemá končetiny
 • hlava s hrudí srůstá v hlavohruď 
 • gonochoristé
 • dýchání plicními vaky

 

Třída Hrotnatci 

 • mořští, dnes již také z velké části vymřelí
 • diskovité zploštělé tělo s krunýřem
 • žaberní lupínky
 • v lékařství se proti rakovině používá jejich krvomíza („hemolymfa“)
 • kyjonožci a ostrorepi
 • ostrorep molucký – živoucí fosilie  
 • ostrorep americký – 60 cm,  Mexický záliv a New Foundland

 

Třída Pavoukovci 

 • článkované přizpůsobené končetiny
 • CS: modrá hemolymfa, otevřená
 • DS: plicní vaky nebo vzdušnice (dýchají vzdušný kyslík)
 • přímý vývin (s výjimkou roztočů)
 • 6-8 oček (očko = ocellus)
 • zadeček vždy bez končetin, hlavohruď přirůstající stopkou k zadečku
 • 1. pár  –  klepítka (chelicery) + jed. žláza
 • 2. pár  – makadla (pedipalpy)
 • gonochoristé

 

Řád Pavouci

 • hlavohruď oddělena od nečlánkovaného zadečku stopkou
 • TS: do potravy enzymy  –  rozložení na kaši  –  vysátí (jiná potrava ne – kvůli sítu v ústní dutině)
 • VS: vývod jater. a Malpighiovy trubice na zadečku 
 • DS: na zadečku pár dých. průduchů – vzduch  – plicní vaky
 • NS: podhltanová zauzlina, mechanoreceptorové brvy (vnímání otřesů a pohybu noh)
 • RS: gonochoristé se zřetelným pohlavním dimorfismem
 • manželský kanibalismus, péče o potomstvo 
 • snovací ústrojí na konci zadečku = snovací žlázy + snovací bradavky (přeměna 10. a 11. článku)
 • sekret žláz na vzduchu tuhne ve vlákna = pavučiny
 • dravci
  • běžník květomilný – unášivá vlákna na babí léto
  • křižák pruhovaný – Polabí, Česká tabule
  • skákavka pruhovaná – na kořist se vrhá úskoky
  • vodouch stříbřitý – s sebou bublinku kyslíku, aby mohl pod vodou dýchat, a z pavučin si vyrábí zvon, kam si kyslík ukládá)
  • pokoutník domácí
  • slíďák tatarský – až 5 cm 
  • zápřednice jedovatá – nejjedovatější český pavouk
 • sklípkan huňatý
 • snovačka jedovatá 

 

Řád Štíři 

 • odolní vůči radiaci
 • v zadečkovém článku je hrot s jedovou žlázou
 • část širší (preabdomen), část užší (postabdomen) 
 • soumrační draví 
 • štír středomořský – 7 cm, žlutohnědý, Evropa
 • veleštír obrovský – Z Afrika, tropy

 

Řád Štírci 

 • velikost do půl centimetru
 • pod kůrou odumřelých stromů, v ptačích hnízdech, domácnostech, úlech včel
 • dravě roztoči a drobným hmyzem
 • dospělci se přichycují na chlupy pohyblivého hmyzu
 • štírek obecný
 • štírek knihový

 

Řád Solifugy 

 • nezvykle členěná hlavohruď 
 • silně ochlupené
 • suché a teplé stepní biotopy, noční dravci 
 • solifuga stepní – hrozivá kusadla, chytá i štíry a žabky
 • solifuga egejská – J Evropa 

 

Řád Sekáči 

 • malé tělo, dlouhé kráčivé končetiny
 • autotomie (schopnost odtrhnout končetinu od těla)
 • netvoří pavučiny
 • dýchání vzdušnicemi, trhavé pohyby – pozornost útočníka 
 • sekáč domácí
 • sekáč rohatý – rohovitý výrůstek na chelicerách 

 

Řád Roztoči 

 • drobní, hlavohruď srůstá se zadečkem
 • 4 páry noh, ústní ústrojí kousavé nebo bodavě sací 
 • škůdci potravin, rostlin, parazité, přenašeči původců chorob, původci chorob (prašivina, svrab, encefalitida) 
 • klíště obecné (ixodes ricinus) – bodavě sací úú (chobotek – hypostom) – enzym ixodin (brání srážení krve), přenos klíšťové encefalitidy, klíštěcí boreliózy a tularémie 
 • čmelík kuří – ektoparazit slepic, popelení drůbeže
 • trudník tukový – v kožních mazových žlázách v obličeji (tzv. trudovina – akné) 
 • roztočík včelí – v 1. a 2. páru včelích vzdušnic, ztráta schopnosti koordinace letového svalstva (nelétají, hynou) 
 • varroa včelí – úhyn včelstev, původce chorob (houbových a bakteriálních)

 

Podkmen Žabernatí (Branchiata) 

Třída Korýši 

 • žijí ve vodě, dýchají žábrami (výjimečně celým povrchem těla – např. buchanky)
 • rozeklané končetiny (klepeta) na hlavohrudi (u nižších korýšů je rozdělena na hlavu a hruď) i na zadečku
 • krunýř (carapax) z chitinu a vápenatých solí 
 • gonochoristé (oddělená pohlaví), svijonožci hermafrodité 

spousta končetin, celkem 19. nebo 17. párů:

 • 1. pár – antenuly (tykadla)
 • 2. pár – antény (také tykadla, např. u raka jsou delší než antenuly)
 • 3. pár – kusadla
 • 4.-5. pár – čelisti
 • 6.-8. pár – čelistní nožky
 • 9. pár – kráčivé končetiny s obrovskými klepety
 • 10.-11. pár – kráčivé končetiny s malými klepety
 • 12.-13. pár – kráčivé končetiny bez klepet
 • 14.-18. pár (samička) nebo 14.-16. pár (sameček) – zadečkové končetiny
 • 19. pár (samička) nebo 17. pár (sameček) – ploutvička
 • mají nepřímý vývoj (larva „nauplius“, u krabů „zoëa“)
 • raci vývoj přímý 
 • svlékání krunýře řízena hormonálně

 

„Nižší korýši“

 • žábronožky, lupenonožci, lasturnatky, klanonožce, kapřivci, svijonožci

Podtřída Lupenonožci

 • drobní sladkovodní korýši 

Řád Perloočky 

 • zploštělé tělo, přílbovitá hlava, dvouchlopňová schránka
 • rozvětven tykadla (antény), oko
 • 5 párů lupenitých rozeklaných nožek
 • hepatopankreatická žláza
 • váčkovité srdce s jedním párem otvůrků (ostií)
 • NS: žebříčkovitá gangliová nervové soustavy, partenogeneze
 • efipia (obaly vajíčka k ochraně, vymrznutí a přilnutí a živočichovi) 
 • hrotnatka obecná – sladké vody severní polokoule

Řád Žábronožky

 • bez krunýře
 • oči na šťopkách
 • samci mají hákovité antény
 • ze stran zploštělí, do 30 mm
 • hodně odolná vajíčka 
 • žábronožka sněžní 

Řád Listonožky

 • kožní záhyb tvoří plochý krycí hřbetní štít
 • draví, drobní vodní bezobratlí
 • odolná vajíčka
 • protažený ocas = furka
 • listonoh jarní

 

Podtřída Klanonožci

Řád Buchanky

 • jedno drobné naupliové oko
 • hlava splývá s předními články
 • furka, nemá skořápku, úzký zadeček
 • u nás nejhojnější, celý rok v nádržích
 • DS: celý povrch těla (nemají žábry ani srdce)
 • buchanka obecná – samičky dva hroznovité váčky s vajíčky (po stranách zadečku)
 • vznášivka obecná 
 • chlopek obecný – samičky sají krev na žábrách, druhotná plísňová onemocnění

Řád Kapřivci

 • parazité přisátí háčky (které mají místo tykadel) na rybě, sají její krev
 • kromě háčků mají ještě bodavé ústrojí
 • dýchání celým tělem
 • kryté hřbetním oválným štítem
 • kapřivec plochý

Řád Svijonožci 

 • mořští, přisedlí, hermafrodité
 • vilejš stvolnatý – dlouho přežívá mimo vodu (vápenaté destičky uzavírají vnitřní prostor) 

 

„Vyšší korýši“

Třída Rakovci 

 • většinou mořští, plovoucí, skryté žábry
 • přímý vývoj
 • tělo kryto pevným krunýřem, 21 článků (6 článků hlava, 8 hruď, 7 zadeček / končetiny i na zadečku) 
 • rak říční – 20 cm, krunýř několikrát svlékán (řízeno hormonálně) 
  • rakůvky = vápencovitá tělíska po straně žaludku (po svlékání – zásobárna minerálů pro inkrustaci)
  • žábry, 19 párů končetin
  • hepatopankreas, žábry
  • otevřená CS, gangliová NS, přímý vývoj
 • rak kamenáč 
 • rak bahenní
 • rak pruhovaný 
 • humr evropský – nestejně velká a silná klepeta 
 • rak poustevníček – zasouvá měkký zadeček do opuštěné ulity, symbióza se sasankou plášťovou 
 • poustevníček palmový – vyleze na vrchol kokosové palmy a živý se jejími plody
 • krab obecný – hlavohruď s širokým a krátkým štítem, zadeček krátký
 • beruška vodní – dno stojatých či mírně tekoucích vod, potravou rostlinné zbytky
 • stínka obecná – 15 mm, sklepy, pod kůrou, kameny ve vlhkých biotopech
 • svinka obecná – sušší místa, silně vyklenuté tělo, svinutí do kuličky 
 • krevety a garnáti – tělo bez inkrustace, zploštělé ze stran
 • langusty – nevyvinutá klepeta, silně inkrustovaný krunýř, chutné maso
 • blešivec obecný – potrava pstruhů, bioindikátor 

Podkmen Vzdušnicovci (Tracheata) 

 • DS: rozvětvená soustava vzdušnic (trachejí), kyslík předán přímo do tkání bez prostřednictví hemolymfy
 • na hlavě jeden pár tykadel a nohy vždy rozvětvené
 • stonožkovci (stonožky a mnohonožky), šestinohé (chvostoskoci, hmyz) 

Třída Mnohonožky 

 • tělo protáhlé, válcovité, na průřezu kruhovité
 • články těla vznikají srůstem dvou článků původních, na každém článku jsou dva páry drobných noh
 • nohy vkloubeny vespod těla
 • na hlavě slabá krátká tykadla a pár jednoduchých oček
 • mnohonožka slepá – žijí pod kameny, kůrou, v tlejícím listí 
 • mnohonožka zemní 

Třída Stonožky 

 • protáhlé tělo ze shora zploštělé, nohy vně těla
 • každý tělní článek nese jeden pár noh a 1. pár přeměněn v kusadlové nožky s jedovou žlázou (poslední pár u samců – vlečné nohy) 
 • na hlavě jeden pár niťovitých tykadel 
 • stonožka škvorová – 6 cm, žije pod kůrou, kameny a ve spadeném listí 

Třída Chvostoskoci 

 • drobní půdní živočichové, bez křídel a pestře zbarvení, 8 jednoduchých očí 
 • větš. na zadečku skákací aparát
 • důležité humusotvorné organismy
 • někt. sladkovodní 
 • poskok škodlivý – sklepy, pařeniště
 • mákovka vodní – stojaté vody, modravě černá

 

Třída Hmyz 

 • nestejnocenné členění těla (heteronomní segmentace) tvořené 20/21 články 
 • tělo je složeno z hlavy (6 článků), hrudi (3 články), zadečku (6–11 článků)
 • hlava: 1. článek – pár složených očí, 2. článek – jednovětevná tykadla, 3. článek bez přívěsků, 4.-6. článek – úú (hl. kousavé, jinak přeměněno: savé – motýli, lízavé – včely, bodavě savé – komáři, mšice), hlava zřetelně oddělena
 • hruď: složena ze 3 článků, u dospělců nese každý článek pár článkovaných
 • končetin, základní typ je kráčivá končetina. Na 2. a 3. článku je po páru křídel = vychlípeniny pokožky.
 • na hrudi tři páry kráčivých končetin a dva páry křídel – možná přeměna v krovky (brouci), krytky (kobylky), kyvadélka (redukce druhého páru křídel, dvoukřídlí)
 • zadeček: ze 6 až 11 článků, nenese končetiny
 • rozmnožování pohlavní – gonochoristi, někdy partenogeneze (např. mšice)
 • pokožka= vrstva chitinové kutikuly (ochrana a opora), barva – pigmenty
 • úú: drcení potravy – kusadla, jemnější zpracování – čelisti, posun potravy – slinné žlázy, vylučování metabolitů – Malpighiovy trubice
 • DS: soustava vzdušnic, párové průduchy (stigmata) 
 • CS: otevřená, hemolymfa 
 • NS: gangliová, žebříčkovitého typu, instinktivní činnost, párové složené oči 
 • smysly: orgány sluchové, zvukové
 • vývin nepřímý = proměna – dokonalá nebo nedokonalá (chybí stadium kukly),
 • vývojové stupně se od sebe oddělují svlékáním
 • proměna nedokonalá: vajíčko – larva (nymfa) – dospělec (imago)
 • proměna dokonalá: vajíčko – larva – kukla – dospělec (imago).


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!