Pohlavní chromozomy – maturitní otázka z biologie

 

   Otázka: Pohlavní chromozomy

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): domisvand

 

 

 

 

POHLAVNÍ CHROMOZOMY = gonozomy

 • pohlaví jedince určuje kombinace gonozomů:

 

 • savčí typ (drosophia) – samice homogametní (2 stejné gonozomy), samci heterogametní (pár odlišných gonozomů)
 • ptačí typ (abraxas) – samice heterogametní, samci homogametní
 • protenor – samice 2 gonozomy, samci jeden

 

 • člověk – typ drosophia
 • žena – dva gonozomy X
 • muž – jeden gonozom X jeden Y

 

 • pokud jsou přítomny dva ch. X – jeden se stává neaktivním → Barrovo tělísko (= sex-chromatin)
 • X a Y se výrazně liší
 • na koncích p- a q- ramének mají pseudoautozomální oblasti (PAR) – geneticky shodné části – párují se jimi při meioze

 

 • změny počtu gonozomů (chromozomové aberace) mohou vést k výrazným odchylkám vývoje pohl. znaků
 • Turnerův syndrom – monozomie X (1 X, 2. chybí)
 • Klineferterův syndrom – XXY

 

 • vývoj pohlavních znaků je podmíněn několika geny – klíčový význam má gen SRY na chromozomu Y – v jeho přítomnosti se při vývoji embria diferencují gonády samčím směrem (→ varlata produkující testosteron), pokud Y chybí, vyvíjí se vaječníky a ženský genitál
 • mechanismus meiozy zajišťuje že vzniká 50% spermií s chromozomem Y a 50% s ch. X → pravděpodobnost narození chlapce a dívky je stejná

 

            Pohlavně vázaná dědičnost

 • mutace na chromozomu X způsobují mnoho chorob
 • ty se vyznačují pohlavně vázanou dědičností
 • nejčastější formou je gonozomálně recesivní dědičnost – u žen se recesivní znak většinou neprojeví (díky dominantní alele na druhém X) → ženy zdravé přenašečky
 • postiženi jsou výhradně muži (chromozom Y neobsahuje odpovídající lokusy – defektní alela na X není kompenzována)

 

 • postižený muž předává synům jen ch. Y, X získávají od matky → pokud žena není přenašečka budou všichni synové zdrávi
 • dcerám předává postižený muž ch. X s mutovanou alelou, ale od matky získají zdravý ch. X → přenašečky
 • přenašečka může synovi předat normální X → syn bude zdráv, nebo mutovaný X → postižený – pravděpodobnost postiženého syna přenašečky je 50%
 • dcery přenašečky a zdravého muže budou s 50% pravděpodobností přenašečky

 

 • syndrom fragilního chromozomu X – opožděný duševní vývoj
 • daltonismus – barvoslepost (nerozlišuje červenou a zelenou, vidí je šedě)
 • hemofilie – nedochází k syntéze faktoru VIII → špatné srážení krve

 

 • méně časté jsou choroby s gonozomálně dominantní dědičností – pčíslušná alel ase projeví i u žen – stačí aby byla přítomna na jednom X
 • dědičnost vázaná na Y (holandrická) se u člověka prakticky neprojevuje

 

            Znaky pohlavně ovládané

 • vlohy pro tyto znaky jsou většinou na autozomech ale jejich projev je závislý na pohlaví
 • sekundární pohl. znaky
 • předčasná plešatost (způsobuje gen P, u mužů se projeví při PP i Pp, u žen jen PP)


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!