Houby – maturitní otázka

 

Otázka: Houby

Předmět: Biologie

Přidal(a): Anička

 

Fungi

 • = nauka o houbách mykologie
 • patří sem plísně, kvasinky, různé viry

 

Charakteristika:

 • eukarotní
 • heterotrofní organismy
 • 1000 hub popsaných

 

Stavba:

 • mají stélku
 • buněčná stěna-rostliny jí mají, chitin-typická pro živočichy
 • má více jader
 • nemají plastidy (jako živočichové)
 • zásobní látky-můžou vytvářet oleje a glykogen
 • mykorhiza-symbióza hub a kořenů stromů
 • saprofiti – z mrtvých těl rostlina živočichů
 • paraziti-z živých těl rostlin a živočichů
 • buněčná stěna – celulóza

 

Popis

 • období: z karbonu a permonu = prvohory
 • stavba stélky-jednobuněčná a mnohobuněčná
  • vytváří dlouhá houbová vlákna HYFY, které se spojují, větví –>PODHOUBÍ
 • některé plísně jsou karcinogenní
 • nepravé pletivo
  • –> pseudoparenchym=řídké
   • –> z toho vznikají plodnice sporokarpy
  • –> pletkenchym=hutnější
 • výskyt: stojaté vody, půda, těla organismů, organický materiál
 • význam: saprofiti, mikorhiza

 

Rozmnožování:

 • Pohlavní
  • 1. splívání gamet
   • izogamet (na první pohled jsou stejné) — izogamie
   • anizogamet (liší se) — anizogamie
  • 2. splívání gametangií – gametangiogamie
  • 3. splívání tělních buněk-somatogamie
   • průběh splívání
    • 1. stečou dohromady, spojí se bez jader – dvoujaderná
     • plazmogamie
    • 2. stečou dohromady, spojí se jádro
     • karyokineze
 • Nepohlavní
  • 1.pučením
  • 2.mytózou
   • buň. dělení
   • fragmentace stélky
  • 3.výtrusy-spóry – typy spor – mytóza, meióza
   • pohyblivé spory, nepohyblivé spory
   • vznik uvnitř výtrusnice(endospory), vznik mimo výtrusnici(exospory)
  • u vyšších hub probíhá metageneze
  • výtrusorodá rouška – souvislá vrstva, blanka, pokrývá plodnici

 

Oddělení: Hlenky

 • nejstarší houby, někdy zařazené do prokaryot (netvoří podhoubí, amébovitě se pohybují, přelívají se panožky)
 • rozmnožování: pomocí spor
  • 1. mixomonády – pohyblivé, 2 bičíky, zoospory
  • 2. mixaméby – pohybují se pomocí přelévání
  • –obě haploidní
 • třída: Slizovky
  • Slizovka tříslová
  • ve vlhku, žlutá barva
 • třída: Nádorovky
  • Nádorovka kapustnatá
  • paraziti kořenů brukvovitých rostlin

 

Oddělení: Chytrídie

 • známé od prvohor
 • vytváří mnohojaderná trubicová podhoubí
 • buň. stěna chytin
 • rozmnožování: zoospory, gamety – bičíkaté
  • ve vlhku se rozmnožují
 • saprofiti, žijí v půdě
 • Zástupci: Láhvičkovka
 • napadá hypokotyl lilkovitých
  • Rakovinovec bramborový
 • dobře se množí v kyselé půdě
 • napadí čeleď likovitých

 

Oddělení: Řasovky

 • žijí ve vodě, půdě, saprofiti
 • bs – celulóza
 • heterotrofové
 • vytváří rozvětvené trubicovité podhoubí, které vysílá výběžky do buněk a bere látky
  • má hautoria=přeměněné kořeny, které prorůstají do pletiv
 • vytváří 2 bičíkaté zoospory
 • Zástupci: Plíseň bramborová
  • vlhko, teplo
  • tmavé skvrny na listech
  • napadá lilkovité

 

Oddělení: Vlastní houby

 • mají chytin
 • vody, půda až posť
 • nepohyblivé spory
 • předci chytridie
 • řády:

Řád:

 • Spájivé houby
  • nevytvářejí se při dělení přepážky, ale vlákna
  • saprofiti a parazit
  • to, co vidíme na plísních jsou výtrusnice-zbytek je prožraný v substrátu —toxické a karcinogenní
  • Zástupci:
   • Kropidlovec černalý
    • k výrobě léčiv, na potravinách, šedá plíseň, toxické výpary
   • Plíseň hlavičková
    • na mrkvi, chlebu, bělavý povlak
 • Řád: Vřeckovýtrusné
  • nejpočetnější
  • paraziti, saprofiti, koprofilní(vyskyytují se na výkalech)
  • kromě kvasinek článkované podhoubí(přihrádky s otvory, přechod cytoplazmy z 1 buňky do druhé)
  • rozmnožování: nepohlavní- vřecko (askus) – útvar, ve kterém po redukčním dělení vzniká 8 spor
   • otevírá se pomocí šterbinou nebo pomocí víčka
   • nebo vytváří souvislou vrstvu výtrusorodé rouško
   • nebo vytváří konidie – exospory

 

Třída: Kvasinky

 • jednobuněčné nebo řetízky
 • pučení
 • Zástupci:
  • Kvasinka vinná
   • způsobuje alkoholové kvašení
   • zkvašuje cukr bez přítomnosti vzduchu
   • v lihovarnictví
  • Kvasinka pivní
   • výroba piva

 

Třída: Plesnivkotvorné houby

 • tvoří plísňovité barevné útvary
 • Zástupci:
  • Štětičkovec
   • vytváří zelené povlaky
   • Penicylium notátum
   • to, co produkuje je penicylin
   • alleopatie=negativní stav organismů – vylučuje odpadní látky, které buď zahubí nebo zastaví někoho jiného
   • Fleming
   • Kropidlák
   • způsobuje černou plíseň na ovoci a zelenině
   • k výrobě kyseliny citrónové

 

Třída: Padlí

 • způsobuje chorobu na angreštu a chmelu
 • bílé povlaky na listech

 

Třída: Tvrdohouby

 • zdroj alkaloidů, vyrábí se z toho léčivé látky
 • Zástupci: Smrž jedlý, Ucháč obrovský, Lanýž letní

 

Oddělení: Stopkovýtrusné

 • vývojový cyklus: fáze s jedním a dvěma buněčnýma jádrama
  • plodnice: nadzemní část – houba, v každé buňce 2 jádra
  • bazidia: na hřibu na zadní straně klobouku
 • bs z chytinu
 • typy podhoubí:
  • primární – jendojaderné – tvoří článkované hyfy
  • sekundární-dvoujaderné – tvorba plodnic
  • terciální-dvoujaderní – vytváří pletkenchym
 • plodnice – není plodnicí v pravém slova smyslu
  • neobsahuje gametangie
  • skládá se z více vláken
   • generativní hyfy – tenkostěnné, větvené
   • skeletové hyfy – tlustostěnné, nevětvené
   • vazbové hyfy – tlustostěnné, větvené
  • mají kolem sebe obal
   • plachetka – obaluje celou plodnici
   • závoj – obaluje klobouk
 • hymenium
  • rourky(uvnitř)
  • lupeny(na povrchu)
 • rozmnožování:
  • Pohlavní
   • bazídie – náhrada pohlavních orgánů, z nich bazidiospory, vyklíčí primární mycélium (bi a tetra polární)
   • výjimky: každé ze dvou jader se rozestoupí do jednoho ze dvou výtrusů – neproběhne pohl. rozmn.
  • Nepohlavní
   • fragmentace stélky
   • konidie
 • Systém:
  • Třída: Stopkovýtrusné
  • Řád: Hříbotvaré, Lupenotvaré, Holubinkotvaré, Pečárkotvaré – Žampiónotvaré
  • Dřevokazné – schopné rozkládat dřevo

 

Lišejníky

 • =složené organismy
 • heterotrofní – houba – chrání, přijímají vodu a roztoky
 • autotrofní – řasy, sinice – fotosyntetizují
 • snesou velké výkyvy
 • nesnesou konkurenci jiných rostlin a vadí jim znečištění vody
 • význam: potrava pro živočichy a výroba léčiv
 • Stélka
  • korovitá (přirostlá k podkladu)
  • lupenitá (nejčastější, okraje má laločnaté)
  • keříčkovitá (větví se)
 • Rozmnožování:
  • Nepohlavní – fragmentace stélky
   • vytváří kuličky -sorénie
  • Pohlavní – z houbové části thécium – plodníčka – v něm výtrusy, ty se však musí setkat s řasou
 • Zástupci:
  • korovitá stélka – Makovník zeměpisný – na kamenech
  • lupenitá stélka – Terčovka bublinatá – na větvých stromů
  • keříčkovitá stélka – Dutohlávka sobí – chudé lesní půdy, šedostříbrná
  • význam: potrava, zvětrávání, indikátory, lékařství
 • lichenologie – nauka o lišejnících


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!