Poranění mozku – ošetřovatelská péče o pacienta

 

   Otázka: Poranění mozku

   Předmět: Ošetřovatelství

   Přidal(a): Marek Braun

 

Charakteristika onemocnění
­

 • mezi nejzávažnější poranění patří krvácení a otok mozku s poruchami vitálních funkcí, hybnosti, vznik posttraumatické epilepsie nebo infekce

 

Rozdělení
­

nitrolební poranění

 • otřes mozku (komoce)
 • zhmoždění mozku (kontuze)
 • stlačení mozku (komprese)
  ­

 

nitrolební krvácení

 • epidurální (mezi kost lebky a tvrdou plenu)
 • subdurální (mezi tvrdou plenu a pavučnici)
 • subarachnoidální (pod pavučnicí)
 • nitromozkové )je součást zhmoždění tkáně mozku)

 

Příčiny
­

 • tupé násilí – autonehody, pády z výšky…

 

Příznaky
­

 • otřes mozku – krátkodobé bezvědomí, výpadek paměti před úrazem (=retrográdní amnézie), bolest hlavy, zvracení, závratě,únava, dezorientace, hematom, viditelná rána
 • zhmoždění, stlačení mozku – bezvědomí, neurologické potíže – křeče poruchy hybnosti, možné selhání základních
  životních funkcí (příznaky jak u otřesu mozku)
  ­
 • epidurální krvácení (zdrojem krvácení tepna nebo žíla) – úprava vědomí po krátkém bezvědomí, krvácení, otok,
  křeče a parézy
  ­
 • subdurální krvácení (zdroj krvácení žíla) – porucha vědomí, otok mozku, narůstající nitrolební tlak – riziko selhání
  základních životních funkcí
  ­
 • nitromozkové krvácení – otok, neurologické výpadky, poruchy vědomí
  ­
 • subarachnoidální krvácení (krvácení z cév mozkové kůry) – meningeální příznaky – horečka, bolest hlavy, ztuhlá
  šíje, světloplachost, pozitivní nález krve v mozkomíšním moku

 

Rozdělení poruch vědomí

1) kvalitativní ­

obnubilace – mrákotný stav
­> delirium – porucha vědomí, pozornosti, vnímání, dezorientace
­> amence – zmatenost, dezorientace
­> agonie – selhání základních životních funkcí (období umírání)

 

2) kvantitativní ­

> mdloba – krátkodobá ztráta vědomí (hypoxie = nedostatek O v mozku)
­> synkopa – náhlá ztráta vědomí způsobená poruchou TK
­> somnolence – lehčí porucha vědomí se sníženou bdělostí (P/K reaguje na podněty)
­> sopor – těžší porucha vědomí s hlubokým spánkem (P/K probereme jen silným podnětem – bolestivým)
­> kóma – stav hlubokého bezvědomí

 

Vyšetřovací metody
­

 • anamnéza, neurologické vyš., oční vyš., vyšetření krve, moče
  ­
 • RTG lbi, krční páteře, CT, echoencefalografie, lumbální punkce, EEG

 

Léčba
­

 • konzervativní – klidový režim, tlumení bolesti, sedativa, antiemetika, při otoku mozku antiedematozní léčba, ATB, analgetika
  ­
 • chirurgická – evakuace hematomu (neurochirurgická trepanace – navrtání otvoru do kosti a vypuštění hematomu)

 

Ošetřovatelská péče

 • Poloha, pohybový režim – klid na lůžku z důvodu možných komplikací
 • Hygiena – zamezit riziko úrazu
 • Výživa – při otřesu mozku P/K 24 hod nejí
 • Vyprazdňování – u dezorientovaných P/K možná inkontinence
 • Sleduj – stav vědomí, bolesti hlavy, únavu, křeče, FF, nauzea, zvracení,
  bilanci tekutin, výpadky hybnosti a paměti …


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!