Hluboká žilní trombóza – ošetřování nemocného

 

   Otázka:  Ošetřování nemocného s hlubokou žilní trombózou

   Předmět: Lékařství a ošetřovatelství

   Přidal(a): Katka98

 

 

Ošetřování nemocného s hlubokou žilní trombózou.

Možnosti podávání antikoagulancií a zásady aplikace.

-anatomie cév

-charakteristika a průběh onemocnění

-příčiny

-příznaky

-komplikace

-vyšetřovací metody

-léčba

-ošetřovatelská péče

-prevence

-možnosti podávání antikoagulancií a zásady

 

Anatomie

-krevní cévy tvoří spolu se srdcem KO

-trubicovitý útvar, který rozvádí po těle tělní tekutiny (krev, mízu)

-rozdělujeme je na:

 •  žíly (vény)- vedou odkysličenou krev do srdce- výjimka 4 plicní žíly
 • tepny (arterie)- vedou okysličenou krev od srdce – výjimka plicní tepna
 • vlásečnice (kapiláry)- v okrajových částech těla

 

-krevní cévy jsou tvořeny 3 vrstvami:

 • endotel – vnitřní výstelka, tvoří hladký a nesmáčitelný povrch, jsou jimi tvořeny vlásečnice
 • hladká svalovina – umožňuje měnit průsvit
 • vazivo– zabezpečuje pružnost, vedou sem nervy

 

-cévy dělíme na:

 • vnější
 • vnitřní
 • střední

 

Zánět hlubokých žil ( Flebotrombóza)

-dochází k trombotickému uzávěru hlubokých žil dolních končetin, na základě trombotického uzávěru se vytváří druhotně zánět.

 

Příčiny

-zpomalení krevního toku krve (nedostatečný pohyb končetiny, nedostatek tekutin)

-změny srážlivosti krve (tendence k tvorbě trombu)

-poškození endotelu cévy (zánětem, úrazem)

 

Příznaky

-v místě bolestivost a otok

-zvýšená žilní náplň

-subfebrilie až febris

-tachykardie

často asymptomatický průběh

 

Komplikace

-riziko plicní embolie

-žilní nedostatečnost

-trofické změny na kůži

 

Vyšetřovací metody

-anamnéza (OA,RO,FA, PA)

– základní fyzikální vyšetření –pohled, pohmat

-laboratorní vyšetření- zánětlivé ukazatele- FW,KO,CRP

– hemokoagulace, Quick

-sonografie žil

-flebografie, izotopová venografie (posouzení průchodnosti žil pomocí radionuklidů)

-pletysmografie (prokrvení tkání až reaktivita cév- hodnotí se objemové změny končetiny v průměru s tlakem)

 

Léčba

-klid na lůžku

-elevace končetiny- zvýšená poloha

– farmakologická- antikoagulancia, vazodilatancia, analgetika, postupná a dlouhá warfarinizace

-trombolýza- rozpuštění trombu

-tišení bolesti

– lokální protizánětlivé masti

– bandáže DK, zprvu celý den, později přes den

 

Ošetřovatelská péče

-standartní interní jednotka, nebo JIP

 

Poloha a pohybový režim

 • klid na lůžku, elevace postižené končetiny, bandáže končetin, v klidu na lůžku do odeznění příznaků –riziko embolie

 

Hygienická péče

 • dohled a dopomoc při hygieně, zvýšená pozornost hygieně nohou (vlažná voda, péče o kůži), předcházení vzniku opruzenin a proleženin, spolupracovat s pacientem při manipulaci s končetinou-bolestivost

 

Výživa

 • dopomoc při jídle, dostatek tekutin- bilance ( čaje, voda, ovocné šťávy), lehce stravitelná strava s omezením tuků a soli, u obézních- snížení hmotnosti, strava obohacená ovocem, zeleninou a vitamíny, strava na podporu vyprazdňování. Dieta označena písmenem W

 

Vyprazdňování

 • v akutním stavu – na lůžku, boj proti zácpě, při zácpě hrozí riziko embolie

 

Rehabilitace

 •  dle ordinace, po odeznění akutního stavu, vhodné jsou dechové cviky a lehká kondiční cvičení – jízda na kole v leže, probíhá 2x denně po dobu 20min, po cvičení zkontrolovat bandáže

 

Psychosociální potřeby

 • poskytnou informace v rámci svých kompetencí, kontakt s rodinou, poučení o vhodné obuvi-( nízký podpatek, pohodlná- prokrvení, prevence otlaku), oblékání- volný oděv, doporučení vhodných sportů a relax. cvičení, poučení o prevenci onemocnění- úprava životosprávy, cvičení 2x denně po dobu 20min, zajistit psychickou podporu, mladé ženy poučit o užívání antikoncepce.

 

Domácí péče

 • poučíme o nevhodnosti dlouhého stání, naučíme dělat bandáže, aktuální změny v úrovni sebepéče, informujme o dlouhodobé léčbě miniheparinizací

V případě zjištění nedostatků v péči o klienta kontaktovat rodinu.

 

Sledujeme

-DK- příznaky- otok, bolest, barvu

-FF, celkový stav

-zda se neobjevují příznaky plicní embolie (dušnost, bolest na hrudi)

Krvácení (změny FF)

-stav hydratace klienta, hygienickou péči

-možná krvácení při léčba antikoagulancii

-péče o PŽK

-účinky léků (antikoagulancia, vazodilatancia)

-výsledky vyšetření- zánětlivé markery

-hemokoagulace-ApTT- léčba heparinem

-INR,Qucik-léčba Warfarinem

-vše pečlivě zaznamenat

 

Antikoagulancia

-léky zabraňující tvorbě trombínu

 

-NÍZKOMOLEKLÁRNÍ HEPARÍNY

 • Fraxiparín,Cleksan,Fragmín,Fluxum
 • aplikuje se do břicha s.c. , dělá se velká kožní řasa
 • úhel 90, u štíhlých a vyhublých pacientů 45-60 stupňů
 • NEASPIRUJEME!
 • Působí  12-14h od aplikace
 • nemusí se kontrolovat ApTT
 • po celou dobu léčby vynechat potravu s vitamínem K- listová zelenina, luštěniny, rajčata, papriky a další.
 • Nežádoucí účinky- hematom po místě vpichu

 

-STANDARTNÍ HEPARIN

 • Heparin, Heparin forte, Heparin retard
 • aplikuje se intravenózně- podává se v infusi, nebo v dávkovači, eventuálně naředěný FR nebo 5%G
 • aplikuje se s.c, postup stejný jako u nízkomolekulárních heparínů
 • Nežádoucí účinky
  • krvácivé projevy- hematomy, epistaxe, meléna, hematurie
  • trombocytopénie- snížené množství krevních destiček
 • Dávkování se řídí podle výsledků vyšetření apTT

 

-PER OS – Warfarin, Pradaxa

-podání – per os

-po celou dobu léčby vynechat potravu s vitamínem K- listová zelenina, luštěniny, rajčata, papriky, řepa a další – snižují účinnost

 

Nežádoucí účinky

 • krvácivé projevy
 • zažívací potíže
 • vypadávání vlasů
 • kožní reakce

 

Dávkování Warfarinu se řídí podle výsledků vyšetření Quick (INR) optimální hodnoty 2-3,5

 Účinnost Warfarinu nastupuje až za 2-4 dni po tuto dobu je nutné používat lék společně s Heparinem až do stabilizace hodnot Qucik(INR)

 

Pradaxa

 • antikoagulancium užívané nejvíce na ortopedii, stále častěji i v interně
 • podání – per os, 2x denně.
 • má rychlý nástup účinku, ale i rychle odezní
 • má málo interakci s ostatními léky
 • nelze se předávkovat při správném použití
 • nevýhoda- při krvácivých komplikacích nelze účinek pradaxy vyrušit


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!