Leukemie (hematologie) – maturitní otázka

lekarstvi

 

   Otázka: Leukemie

   Předmět: Vnitřní lékařství, Hematologie

   Přidal(a): vnl.xf

 

 

Hematologie – Leukemie

 

Leukemie

 • nádorové onemocnění krvetvorby (hemopoezy)
  • charakteristické nadměrnou tvorbou nezralých bílých krvinek – blastů, po zmutování kmenové buňky (přepis DNA)
  • dělíme je na: Akutní a Chronické
  • dále: myeloidní (myeloblastické, myelosy), elementy granulocytopoesy
  • lymfatické ( lymfoblastické, lymfadenosy), prekursory B-lymfocytů)
  • 35% malignit u dětí!!
 • Příčiny:
  • viry
  • cytostatika
  • záření
  • chemikálie
  • tajemství přírody

 

Příznaky akutní:

 • akutní myeloblastická leukemie (AML)
 • nejčastější akutní leukemie dospělých
 • Eti.:
  • viry
  • cytostatika
  • záření
  • chemikálie
  • genetická dispozice
 • Klinika:
  • bledost
  • únavnost
  • vyčerpání
  • petechie
  • ekchymosy
  • sufuze
  • epistaxe
  • infekce HCD
  • infiltrace orgánů (játra,slezina)
 • Dg.:
  • anamneza
  • fyz.vyšetření (hepatosplenomegalie)
  • leukocytosa
  • podle krev.obrazu (blasty)
  • trepanobiopsie
 • příznaky
  • infekce – často oportuní
  • anemie
  • krvácivost
 • Léčba:
  • chemoterapie
  • transplantace kostní dřeně
  • nejlépe pokud je nemoc v remisi allogení,nebo autologní s čištěným štěpem

 

Akutní lymfoblastická leukemie

 • nejčastější leukemie u dětí
 • vzniká maligní transformací hemopoetické kmenové buňky diferencující se v lymfoblasty – maligně trans-formované buňky
 • Eti.:
  • viry
  • cytostatika
  • záření
  • chemikáli
  • souvislost s Down.sy
 • Klinika:
  • anemie
  • časté infekce
  • ekchymosy
  • sufuze
  • petechie
  • subfebrilie
  • únava
  • noční pocení
 • Dg.:
  • anamneza
  • fyz.vyš.
  • krevní obraz
  • lumbální punkce
  • USG-břicha (reg.uzliny)
 • Th.:
  • chemoterapie
  • kombinovaná léčba (vikristin+korikoidy)
  • profylaxe v CNS –intrathekálně metotrexat+radioterapie
  • transplantace kostní dřeně
  • u dětí 1.kompletní remisi pouze u rizikových
  • u dospělých je v 1.kompletní remisi indikována

 

Příznaky chronické:

  • infekce – často oportuní
  • anemie
  • krvácivost
  • zvětšení sleziny
  • zvětšení uzlin
 • Diagnostika:
  • KO
  • trepanobiopsie
 • Léčba:
  • symptomatická – transfuze, ery, trombokoncentrát
  • ATB
  • antimykotika
  • chemoterapeutika
  • radioterapie
  • transplantace

 

Chronická myeloidní leukemie (CML)

 • patří mezi chronický myeloproliferativní syndrom › expanse kmenové buňky ve dřeni
 • přítomnost Philadephského chromosomu (translokace mezi 9. a 22) – blastický zvrat
 • Eti.:
  • viry
  • cytostatika
  • záření
  • chemikálie
  • genetická dispozice
  • Ph-chromosom
 • klinika
  • anemie
  • bledost
  • trombocytopenie (nemusí být)
  • krvácivost bývá méně častá
  • výrazná hepatosplenomegalie
  • lymfadenopatie
 • Dg.:
  • anamneza
  • fyz.vyš.
  • USG-břicha, krku
  • krevní obraz (vysoká leukocytosa,chybí hiatus leucemicus diff.Dg.AML)
  • trepanobiopsie
  • odběr liquoru
 • Th.:
  • hydroxurea- nejnovější glivec,transplantace kostní dřeně

 

Chronická lymfoidní leukemie

 • lymfoproliferativní onemocnění s nízkou malignitou› proliferace maligně vyzrálých lymfocytů (v 95 % jde o B-lymfocyty)
 • imuoblastom,Richterův sy ?
 • Eti.:
  • viry
  • cytostatika
  • záření
  • chemikálie
  • genetická dispozice
 • Klinika
  • generalisovaná lymfadenopatie
  • hepatomegalie
  • splenomegalie
  • anemie
  • krvácivost
  • herpes zoster
 • Dg.:
  • anamneza
  • fyz.vyš.
  • krevní obraz+diferenciál (Grumpechtovy stíny)
  • anemie
  • trombocytopenie
  • granulocytopenie
 • Th.:
  • chemoterapie –chlorambucil (Leukeran)
  • kortikoidy
  • radioterapie
  • podpůrná léčba ATB

 

Zdroje najdete uvedeny zde:


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!