Péče o nemocného s onemocněním slinivky břišní

 

   Otázka: Péče o nemocného s onemocněním slinivky břišní

   Předmět: Ošetřovatelství

   Přidal(a): JaničkaSestřička

 

 

Anatomie a fyziologie

 • Slinivka břišní – PANKREAS
 • podlouhlá žláza dlouhá asi 18 cm, ležící za žaludkem.
 • probíhá napříč dutinou břišní
 • popisujeme hlavu (caput), tělo(corpus) a ocas(cauda) pankreatu
 • je žlázou trávicí soustavy, převáženě žlázou se zevní sekrecí
 • je složen z nepravidelných lalůčků, které se uvnitř žlázy spojují a vytvářejí ductus pancreaticus – vývod pankreatu ústí společně se žlučovými cestami na duodenální papile
 • produktem této činnosti je pankreatická šťáva, které se vytvoří přibližně litr za 24 hod
 • Enzymy pankreatické šťávy dělíme do 3 skupin; trypsinový komplex – štěpí bílkoviny, pankreatická lipáza – štěpí tuky a pankreatická amyláza – štěpí škroby.
 • V buňkách žlázy jsou i ostrůvky buněk s endokrinní sekrecí, tato část je reprezentována Langerhansovými ostrůvky. Ty produkují přímo do krve inzulín (beta buňky) a jeho antagonistu glukagon (alfa buňky).

 

Charakteristika onemocnění

 • dochází ke zvýšení koncentrace trávících enzymů ve slinivce, které vyvolají edém až samonatrávení slinivky (štěpení vlastními enzymy – především lipázami).
 • V důsledku těchto změn ale vznikají komplikace především zánět s následnou tvorbou abscesů, cyst až flegmóny.

 

Rozdělení na:

1) Akutní pankreatitidaje charakterizována primárně edémem, nekrózami a hemoragiemi. Dle těchto patologických změn vzniklých na pankreatu dělíme akutní pankreatitidu dále na:

 • Edematózní – postihuje až 80% pankreatitid
 • Hemoragickonekrotickou – dochází ke krvácení a vzniku tukovitých nekróz, velmi těžký stav
 • jedná se o NPB, nejzávažnější a prognosticky nejnepříznivější, může mít i smrtelný průběh

 

2) Chronická pankreatitida – vzniká jako následek přetrvávajícího dráždění a poškozování pankreatu, přičemž dochází k přestavbě funkčního parenchymu pankreatu na vazivo

 

Příčiny

 • Biliární (zaklínění kamene ve vývodu pankreatických a žlučových cest) – pankreatické enzymy a žluč přestanou odtékat, zvýšená koncentrace lipáz natráví vlastní tkáň (edém, zánět, až nekróza)
 • Alkoholická (alkohol poškozuje tkáň pankreatu a také stimuluje sekreci pankreatických enzymů)
 • Dietní chyba – kombinace tučné potravy společně s alkoholem
 • Pooperační
 • Iatrogenní (při ERCP, biopsie)
 • Infekční
 • Traumatická – následek tupého poranění dutiny břišní

 

Příznaky 

Akutní pankreatitida:

 • Krutá až šokující bolest v okolí pupku, vystřelující do zad, bolest celého břicha (úlevová poloha na čtyřech) = pankreatogenní bolest
 • Průjmy se steatoreou – v důsledku snížené sekrece lipáz, (STEATOREA – objemná mastné, našedlé stolice)
 • Nauzea, zvracení bez úlevy
 • Zchvácenost, studený pot
 • Může nastat horečka, šok se selháním ledvin
 • Dyspepsie, nadýmání, hubnutí
 • Ikterus (při obstrukci žlučových cest)

 

Chronická pankreatitida:

 • Bolest – zpočátku ataky a později trvalého charakteru – vzniká přetlakem v pankreatických vývodech při městnání pankreatické šťávy v důsledku obstrukce např. konkrementem.
 • Průjmy se steatoreou – následek snížení sekrece lipáz – produkce objemných našedlých, silně zapáchajících stolic
 • Dyspepsie, nadýmání, říhání
 • Sekundární DM II. typu

 

Komplikace

 • Absces
 • paralytický ileus
 • pseudocysta (dutina, která nemá vlastní výstelku, tvořená jen tkání poškozeného orgánu) pankreatu
 • komplikace se vyvíjejí v průběhu několika týdnů po akutní pankreatitidě a probíhají pod obrazem sepse.

 

Diagnostika

 • Anamnéza a klinické vyšetření
 • laboratoř (biochemické vyš. – amylázy S + U – jsou zvýšené, lipázy, CRP, glykémie, jaterní soubor, hematologické – KO, Q + APTT)
 • RTG – nativní snímek břicha
 • CT – úkoly ZA – NPO, před vyšetřením vypije s časovým odstupem cca 1 hodiny litr vody, po výkonu – není nutná péče.
 • SONO břicha – zajistit – NPO
 • ERCP (endoskopická retrográdní cholangio-pankreatografie),
  • jedná se o kombinaci metody endoskopické a rentgenové, při níž se vyšetřuje vývod žlučových cest a slinivky břišní a Vaterská papila.
  • touto metodou lze provést diagnostický, ale i zároveň léčebný zákrok.
  • provádí se s časovým odstupem, nikoli v akutní fázi.
  • Úkoly ZA – provádí se za hospitalizace,
  • před výkonem – NPO, odběr na S+U amylázy, Q + APTT, JT; zajistit žilní linku, antibiotika bolusově dle ordinace lékaře, těsně před výkonem se podává premedikace.
  • Po výkonu – odběr opět S+U amyláz, NPO – do dodání výsledků odběru, poté 0/S a zátěž stravou dle ordinace lékaře – sledovat bolesti, nauzeu, zvracení. Tato opatření jsou nutná z důvodu, možného vzniku akutní pankreatitidy.
 • Punkce ze slinivky

 

Léčba

Konzervativní – akutní pankreatitida

 • NPO – dráždí k sekreci pankreatických enzymů;
 • zavedena NGS
 • Zajistit žilní linku – i dvě – vše i.v – náhrada tekutin ( až 6 litrů denně)
 • Monitorace FF
 • Kyslík, popř. umělá plícní ventilace
 • Analgetika ( prokain, tramal, dolsin) – vše i.v. – NE morfium – vyvolá spazmus Oddiho svěrače (vývod ductus pancreaticus na Vaterské papile)
 • Somatostatin – (tlumí pankreatickou a žaludeční sekreci)
 • ATB u výskytu infekce
 • U selhávání ledvin dialýza
 • Potrava až po obnově peristaltiky, pankreatická dieta

 

konzervativní – chronická pankreatitida

 • v prvé řadě abstinence a ev. léčba alkoholismu
 • dieta tzv. pankreatická – omezení tuků, více bílkovin, menší dávky, nejíst tučné, mastné, houby, nadýmavou stravu
 • analgetika – opiátová analgetika, kombinace s kodeinovými analgetiky
 • pankreatické enzymy – substituce především lipáz – Panzytrat, Pancreolan atd.
 • prokinetika – Cerucal, Prepulsid – zlepšuje peristaltiku

chirurgická

 • při cholelithiáze, operace pseudocysty, odstranění krvavého výpotku, nekróz…
 • drenáž, punkce ascitu, pankreatektomie

 

Ošetřovatelská péče – akutní pankreatitida

Příjem, poloha + pohybový režim

 • příjem JIP chirurgického odd., ev. standartní odd.
 • poloha – úlevová, mírně zvýšená
 • ihned zajistit – zákaz přijímání tekutin, stravy, léků per os – pouze vytírání úst vodou
 • zavedení NGS – dle stavu a ordinace lékaře
  • úkoly ZA – zajistit pomůcky k výkonu – nasogastrická sonda (lednice), mesocain gel, náplast, rukavice, emitní miska, buničitá vata, sběrný sáček – po napojení VŠE co nateče do sběrného sáčku zapisujeme do výdeje tekutin v bilančním listu.
  • Sledování průchodnosti NGS.
 • zavedení periferní žilní linky a odběr krve všech ordinovaných krevních parametrů.

 

Monitorujte

 • laboratorních hodnot – S+ U amyláz, glykémie, astrupa, KO, Q + APTT
 • FF – TK, P, TT, D – kontinuálně pomocí čidel, včetně EKG a saturace krve kyslíkem
 • Zajištění a sledování centrální žilní linky k podávání infúzních roztoků
  • úkoly ZA – sleduj okolí vpichu, zda není zarudlé, oteklé, bolestivé.
 • Bilance tekutin – včetně hodinové diurézy – možný rozvoj šoku – nutnost zavedení PMK
  • úkoly ZA – příprava pomůcek – sterilní PMK, sterilní tampóny a rukavice, Skinsept Mucosa – dezinfekční přípravek na sliznice, injekční stříkačku s fyziologickým roztokem pro náplň balónku, sběrný sáček a háček na zavěšení, emitní misku, ev.podložní mísu, zkumavky k odběru moče na biochemii /žlutá/a bakteriologii/červená/.
  • Důsledný zápis bilance tekutin!!!

 

Výživa

 • NPO dle ordinace lékaře
 • dále dle stavu realimentace začíná dietou 0/S – pankreatická dieta P 1-P10
 • poté možný přechod na dietu č. 4/S
 • nutné sledovat hlavně v začátcích přechodu na tuhou stravu výskyt bolestí, nauzey a zvracení
 • nutné poučení nutričním terapeutem/NT/.

 

 Vyprazdňování

 • v akutním stavu zajišťuje dopomoc sestra
 • po vytažení cévky pacient poučen a močí sám do sběrné nádoby
 • pokud PMK – sledovat průchodnost, množství, příměsi v katetru
 • stolice – bývá až po zátěži stravou.

 

Hygienická péče

 • v akutní fázi dopomoc a dohled sestry a dále pacient zajišťuje sám

 

Psychický stav, spánek a odpočinek

 • nutná empatie a porozumění, pokud problémy se spánkem – hypnotika dle ordinace lékaře.

 

Edukaci před propuštěním

 • řádné poučení lékařem, sestrou, NT o dodržování léčebného režimu, především zákazu alkoholu, kouření, dodržování diety bez tuku, vařená, dušená strava,o možných komplikacích souvisejících s nedodržováním režimu. Je nutné, aby pacient měl dostatek informací a spolupracoval, pokud je to možné, aby byl poučen o možném odstranění příčiny např. odstranění žlučníku.

 

Ošetřovatelská péče – chronická pankreatitida

Příjem, poloha + pohybový režim

 • příjem a interní odd. standartní lůžkovou jednotku
 • tito pacienti jsou obvykle chodící a vykonávání svých základních potřeb si zajišťují sami.

 

Výživa

 • V rámci léčby je jim podávána infúzní terapie a pacienti jsou znovu edukováni o nutnosti dodržování diety

 

Psychický stav, spánek a odpočinek

 • Nemoc je často ze strany pacientů bagatelizována, odmítají další vyšetření příčin zánětu, nechápou striktní dodržování zákazu alkoholu, což vede ke zhoršení stavu a přechodu do chronicity.

 

Edukace

 • o nutnosti dodržování diety
 • pravidelném užívání léků, režimu po propuštění a úpravě svého životního stylu.

 

Kontrolní otázky:

1. Vyjmenujte příčiny vzniku pankreatitidy

2. Jak dělíme pankreatitidy?

3. Jaká jsou základní opatření v akutním stadiu?

4. Který odběr prokazuje pankreatitidu?

5. Vysvětlete co je ERCP včetně přípravy nemocného před výkonem a péčí po výkonu

6. Jak probíhá realimentace nemocného?

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!