Akutní infarkt myokardu – ošetřovatelská péče

 

   Otázka: Akutní infarkt myokardu

   Předmět: Ošetřovatelství

   Přidal(a): Marek Braun

 

 

Charakteristika onemocnění Akutní infarkt myokardu 

 • AIM patří mezi akutní formy ICHS.
 • AIM je charakterizována nekrózou srdečního svalu – vzniká v důsledku nedostatku kyslíku v srdeční svalovině.
 • O velikosti nekrózy rozhoduje velikost povodí koronární tepny.

 

Rozdělení AIM ­

 • podle postižení srdeční vrstvy
  • a) transmulární – prochází celou stěnou srdeční svaloviny
  • b) netransmulární – postihuje jen část srdeční svaloviny ­
 • podle EKG změn

 

Komplikace onemocnění ­

 • arytmie ­
 • srdeční selhání ­
 • smrt ­
 • kardiogenní šok ­
 • nedomykavost mitrální chlopně ­
 • ruptura myokardu

 

Příčina onemocnění ­

 • uzávěr koronárních tepen trombem nasedající na atelosklerotický plát

 

Příznaky onemocnění ­

 • tlaková, svíravá bolest (stenokardie) za hrudní kostí a vystřeluje do zad ­
 • bolest je náhlá, přetrvává po podání nitrátů, neustoupí v klidu ­
 • objevuje se nauzea, zvracení, dyspnoe, neklid, strach, úzkost, cyanóza,
 • opocení, arytmie

 

Vyšetřovací metody ­

 • anamnéza ­
 • EKG – šestisvodové ­
 • enzymy ( kreatinkináza = CK, frakce CK – AST, ALT) ­
 • Toiponin, Myoglobin => biochemický odběr krve ­
 • ZS (základní soubor), MS (minerální soubor), urea, kreatinin ­
 • krevní obraz, hemokoagulace
 • ECHO ­
 • koronarografie = vyšetření koronárních tepen pomocí kontrastní látky

 

Léčba onemocnění

 • a) přednemocniční péče – rychle na kardiologii (PTCA – do 1 hod od bolesti), tlumit bolest, anxiolytika, O2, monitor EKG, antiagregancia, nitráty, zástava krevního oběhu
 • b) JIP – monitor EKG, fyziologické funkce, O2, diuréza, zajistit žílu, trombolýza i.v. katetrizací k trombu ( streptokináza = trombolitikum) do 2 – 12 hod po uzávěru, nitráty, analgetika, antikoagulancia, betablokátory, antihypertenziva, inhibitory, antiagregancia, PTCA, Bypas = přemoštění zúženého úseku koronární tepny

 

Ošetřovatelská péče u AIM

 • Poloha, pohybový režim – klid na lůžku, Fowlerova poloha

 

Sleduj

 • bolest ( charakter, lokalizace, analogová škála bolesti…) ­
 • monitor EKG ­
 • arytmie ­
 • fyziologické funkce ­
 • vědomí ­
 • prokrvení DK a kůže ­ saturace O2 – arteriální plyny ­
 • laboratorní výsledky ­
 • žilní vstupy ­
 • psychika P/K ­
 • příjem a výdej tekutin => P+V


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!