Radioterapie – otázka z biofyziky

 

   Otázka: Radioterapie

   Předmět: Biofyzika

   Přidal(a): BobanCreed

 

 

 

Radioterapie

– léčba ionizujícím zářením

– viz účinek ionizujícího záření

 

– účinek závisí na

– dávce a dávkovém příkonu (způsobu ozáření) – jednorázově je větší než dlouhodobě

– použitém druhu záření – souvisí s lineárním přenosem energie různých druhů

– metabolickém stavu organismu

 

– letální účinky na buňky

– narušuje DNA – nejméně chráněná při dělení => větší s větší proliferací a nižší diferenciací

– nejvíce buňky kmenové, zárodečné, pohlavní a nádorové

– účinek i na okolí => nutnost maximalizovat účinek na nádory oproti okolí

=> ozařovací plán

– lokalizace nádoru

– RG, CT, ultrazvuk, MRI, …

– volba zdroje záření

– velikost, umístění a typ nádoru

– stanovení podmínek

– kvalita záření, vzdálenost, ozařované pole, objem a čas

 

– zdroje ionizujícího záření

  – radioaktivní

– přirozené nebo umělé radionuklidy => rozpad jader

– otevřené

– zářič přichází přímo do styku s tkání

– metabolickou cestou – např. jód ve štítné žláze

– infiltrace roztokem – např. prostata roztokem zlata

– příliš se nepoužívají

 

– uzavřené

– zářič je uzavřen a na tkáň působí jen záření

– jehly

– do tělesných dutin, přímý vpich do nádorové tkáně

– malé množství zářiče – Ra, Co, Cs

– velkoobjemové ozařovače

– velké množství v obalu s automaticky výsuvným ozařovačem

– pro hloubkové ozařování

– Co, Cs

 

 – neradioaktivní

– rentgenové přístroje

– rentgenky: větší plocha ohniska, robustnější anody a účinnější chlazení

– nízkovoltážní (40-100kV) – kontaktní povrchová terapie (absorpce 2-3cm)

– středovoltážní (120-150kV) – vzdálenost do 25cm, nádory do 5cm hloubky

– vysokovoltážní (160-400kV) – hloubkové ozařování, vzdálenost 50cm

 

– urychlovače

– megavoltážní terapie

– cyklotrony, betatrony, lineární urychlovače

– viz urychlovače částic


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!