Předoperačním a pooperačním období

 

Otázka: Předoperačním a pooperačním období

Předmět: Ošetřovatelství

Přidal(a): JaničkaSesřička

 

Rozdělení výkonů

 • operační výkony plánované
 • operační výkony urgentní
 • operační výkony neodkladné z vitální indikace (při ohrožení života)

 

DLOUHODOBÁ PŘEDOPERAČNÍ PŘÍPRAVA

 • Chirurgická: spočívá v diagnostice problému, řídí ji chirurg+ diagnostické pracoviště (SONO, RTG, endoskopie)
 • Interní: vyšetření. Nesmí být starší 14 dnů, je důležité pro volbu anestézie a operačního postupu
  • vyšetření moče odběr moči +moč. sediment, hledáme glykosurii, hematurii, bakteriurií
  • vyšetření krve
   • biochemie – ionty, urea, kreatinin, glykémie, jaterní testy
   • hematologie – FW, KO, hemokoagulační faktory
   • KS + Rh faktor
  • EKG, RTG srdce a plic
 • Autotransfúze
  • snižuje riziko přenosu inkompatibilní krve a infekčních chorob
  • nejpozději do 14 dnů před výkonem navštíví pacient TRF stanici,
  • pacientovi odeberou 200 – 300 ml krve a ta se použije k převodu během operace

 

KRÁTKODOBÁ PŘÍPRAVA – 24 hodin před výkonem

 • fyzická příprava
  • výživa a tekutiny
   • při operaci GITU den před výkonem lehká strava, 12 hodin lační,
   • při operaci jinde lační od půlnoci předešlého dne
  • vyprazdňování
   • močení – je-li možné spontánně, jinak nutné cévkování- jednorázové
   • PMK – jde-li o výkon v oblasti tlustého střeva a malé pánve, TEP kyč. kloubu, kolene
   • stolice – při operaci střev nutné vyprázdnit Fosfátovým roztokem, případně klyzma
   • operace jinde – stačí spontánní vyprázdnění den před výkonem
  • hygiena celková koupel dle stavu (sám nebo s dopomocí), vlasy zakrýt, nehty odlakovat
 • psychická příprava – minimalizuje strach z operace, lékař informuje klienta o průběhu operace, seznámí ho s pooperačním stavem, délkou rekonvalescence
 • příprava kožního povrchu – operačního pole- cíl: snížení rizika infekce a zpřehlednění operačního místa
  • odstranění nečistot – umytí hrubých nečistot, při laparoskopii hlavně pupek!!
  • holení operační plochy – nejvhodnější je použít jednorázový holicí strojek na SUCHO!, při holení je vhodné použít rukavice
  • odmaštění kožního povrchu – provádí se alkoholem
 • prevence tromboembolické nemoci – bandáže obou dolních končetin
 • cennosti a protetické pomůcky – cennosti do trezoru, protetické pomůcky nutné před výkonem odstranění (zubní protézy, naslouchadlo,…)

 

BEZPROSTŘEDNÍ PŘÍPRAVA – 2 hodiny před výkonem

KONTROLA DOKUMENTACE A KLIENTA

 • připraví se veškerá dokumentace (včetně RTG snímků)
 • zkontrolujeme, zda proběhla dlouhodobá příprava–lačnění, vyprázdnění, hygiena, příprava operačního
 • pole, bandáže, odstranění cenností a protetických pomůcek

 

PREMEDIKACE

 • účelem je farmakologicky ovlivnit průběh anestézie, zmírnit strach a úzkost klienta
 • ordinuje ji anesteziolog – odpovídá věku, hmotnosti a délce výkonu
 • užívají se psychofarmaka
 • DIAZEPAM – den před operací
 • opiáty – DOLSIN, FENTANYL,
 • DORMICUM tbl.

 

PŘÍPRAVA K URGENTNÍ OPERACI

Neodkladný výkon

Výkon je riskantnější, vzhledem k nedostatku času a informací, příprava je nezbytná

 • odběr biologického materiálu – STATIM – KO, biochemie krve a moče, KS + RH
 • výživa – podmínky lačnění nutné konzultovat s anesteziologem, někdy je nutné zavést NGS sondu a obsah odsát
 • vylučování – jde- li spontánně, jinak cévkování eventuálně PMK
 • hygiena – pouze odstranění hrubých nečistot
 • bandáže
 • cennosti a protézy – vyjmout a uschovat
 • žilní vstup – zajistit fyziologickým roztokem
 • premedikace – dle ordinace anesteziologa

 

POOPERAČNÍ PÉČE

PŘEKLAD NA DOSPAVACÍ POKOJ

 • vybavený monitorovací technikou, rozvodem O2,
 • na pokoj je pacient přeložen, pokud splní podmínky buzení z anestézie= má obranné reflexy, dýchá, je oběhově stabilní (TK je v rovině)
 • poloha – odpovídá operaci
 • monitoruj – FF dle šokového záznamu (informuje o stavu klienta po operaci, je zde uvedeno v jakém časovém intervalu měříme FF) např. co 15. minut
 • EKG
 • oběhové poměry (prokrvení končetiny, otok, barvu, teplotu)
 • operační ránu – krvácení
 • drény a drenáže – druh, napojení, sekrece
 • bolest – aplikuj analgetika
 • pooperační nauzeu
 • vyprazdňování – močení – po výkonu 6 – 8 h spontánně, jinak jednorázové cévkování
 • stolice – až po zátěži GITU (do 3. dnů), sleduj odchod plynů- do 24. Hod.

 

PŘEKLAD NA JIP: klienti při rozsáhlém výkonu nestabilní, s přidruženou chorobou, děti a staří nemocní (dle závažnosti op.)

 

PŘEKLAD NA STANDART

 • pokud je klient stabilizován
 • poloha odpovídá operaci, lůžko s přístupem k signalizaci, minimálně 24 h klid na lůžku
 • monitoruj
  • FF dle ordinace lékaře
  • oběhové poměry (prokrvení končetiny, barvu, teplotu, otok)
  • operační ránu, krvácení
  • drény a drenáže – druh, napojení, sekrece,
  • bolest – aplikuj analgetika
  • žilní vstup (známky infekce – otok, zarudnutí, teplotu,…)
 • vyprazdňování
  • močení – po výkonu 6 – 8 h spontánně, jinak cévka
  • stolice – až po zátěži GITU, sleduj, kdy se vyprázdní stolice, může dojít k pooperační paréze tlustého střeva, sleduj odchod plynů
 • výživa
  • den operace – po odeznění anestézie do 2. Hodin od příjezdu na odd. ze sálu – NPO, pak čaj po lžičkách
  • pooperační den – dieta 0 (tekutá) nebo 1 (kašovitá)
  • pooperační den – z diety 1 (kašovité) přechází na normální stravu
  • u operace GITU – začínáme parenterální výživou (10 a více % glukosa[4 – 6 h] lékař pak určí, kdy se začne s dietou 0, 1 a normální stravou
 • prevence tromboembolických komplikací
 • podpora včasného vstávání a sebeobsluhy
 • dodržuj zásady sterility při převazu operační rány

 

PÉČE O OPERAČNÍ RÁNU

 • klasický způsob ošetřování: sterilní krytí dle velikosti, nedráždivá náplast, stehy ex po 7 dnech, u velkých ran ob steh
 • ošetřování rány při drenážích – podkládají se jezdci a na ně následně sterilní krytí
 • moderní způsob ošetřování – rána se nekryje – je volná, omývá se desinfekčním mýdlem, dále se provádí masáže jizvy

 

KOMPLIKACE POOPERAČNÍHO OBDOBÍ

A) ČASNÉ

 • poruchy dýchání – neprůchodnost DC, hypoventilace, septická
 • porucha oběhu – hypotenze, hypertenze, arytmie, krvácení
 • poruchy termoregulace – podchlazení – třes, – hypertermie – septická
 • nevolnost
 • poruchy vyprazdňování – retence moči

 

B) POZDNÍ

 • dýchací systém – embolizace plic, pneumonie (zápal plic)
 • oběh – hypovolemie (nízký obsah tekutin v cévním systému – vede ke snížení TK),
 • tromboflebitida (zánět povrchových žil) + embolizace
 • močový systém – retence, infekce
 • GIT – nauzea, zvracení, škytavka, zácpa
 • operační rána – infekce, dehiscence = rána se rozpadne

 

PÉČE O DIABETIKA

 • během dlouhodobé přípravy klient navštíví DM poradnu
 • hospitalizace nejméně den před plánovaným výkonem
 • v rámci lačnění i.v. roztok glukózy s inzulínem dle aktuální glykémie v operačním programu zařazen mezi prvními

 

Krátkodobá příprava diabetika k operaci

 • přijetí nejméně den před chirurgickým výkonem
 • Kontrola internisty a glykemie nejméně 3x denně→ převedení na krátkodobý inzulín
 • anesteziologické vyšetření- stanovení způsobu anestezie, příprava na operaci, premedikace, souhlas nemocného s výkonem
 • Eventuální doplnění vyšetření klienta dle ordinací lékaře

 

Den před operací

 • Výživa a tekutiny- 6-8h nejíst, nepít, nekouřit příjem tekutin a energie zajištěn i.v. podáním roztoku G. s krátkodobým inzulínem dle aktuální glykemie
 • Vylučování- spontánní vyprázdnění močového měchýře, u náročných operací zavedení močového katetru; vyprázdnění tlustého dřeva – dle druhu operace (spontánní, klyzma, projímavé roztoky)
 • Hygiena – celková důkladná hygiena zaměření na kožní záhyby, genitálie
 • Příprava operačního pole- pozor na poranění při eventuálním holení odmaštění, desinfekce
 • Péče o odpočinek- uklidnění, zajištění nerušeného spánku – večerní premedikace
 • Uložení cenností, větších obnosů peněz- sepsání a uložení do trezoru DEPOZITUM
 • Nácvik prvků pooperačního režimu- změny vyprazdňování, nácvik pohybu v lůžku, používání protetických pomůcek + psychická příprava:- účel : minimalizovat strach z operačního výkonu

 

Bezprostřední předoperační příprava (2h. před operací)

 • Kontrola FF a operačního pole – dezinfekce pupeční jizvy
 • Hygiena – sprcha
 • Spontánní vyprázdnění močového měchýře, eventuálně zavedení močového katetru
 • Zavedení žilního vstupu
 • Kontrola chrupu a lačnění- zajištění dle ordinace lékaře roztokem G s krátkodobě působícím inzulínem- dle aktuální glykemie
 • Provedení bandáží DK
 • Podání premedikace (60 minut před operací) dle anesteziologa –zápis do dokumentace, po podání již nemá nemocný opouštět lůžko

 

Diabetik je v operačním programu zařazen mezi prvními, sestra jej s dokumentací převeze na operační sál a předá sálové sestře

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!