Vývoj a charakteristické znaky nižších rostlin

 

   Otázka:  Vývoj a charakteristické znaky nižších rostlin

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): kulich

 

Podříše: Nižší rostliny (Thallobionta)

 

Charakteristika:

– eukaryotické, převážně autotrofní organismy (výživu si dokáží sami vytvořit)

– v tylakoidech chloroplastů obsahují kromě chlorofylu a, ještě b nebo d

– obsahují i jiná asimilační barviva

– tělo není diferencované – nazývá se stélka (thallus)

– stélka je jednobuněčná nebo mnohobuněčná

– řadíme sem pouze řasy (26 000 druhů)

 

Typy stélek:

1) bičíkatá (monadoidní)

 • nejjednodušší – jednobuněčná, jednojaderná
 • nejčastěji kapkovitý tvar
 • tělo kryté pelikulou, celulózní buněčnou stěnou nebo je nahé
 • pokud je v buňce plastid => mají světločivnou skvrnu (stigmu)
 • sladkovodní druhy obsahují pulsující vakuolu
 • na předním konci těla – jeden nebo více bičíků
 • např. u pláštěnek, krásnooček

 

2) kokální

 • vznikla ze stélky bičíkaté, bez bičíků (nepohyblivá)
 • jednobuněčná, jednojaderná, na povrchu buněčná stěna
 • nemá pulsující vakuoly a v plastidu není stigma
 • ve starších buňkách pokrývá chloroplast skoro celý prostor, v mladých jen miskovitě zakřiven
 • např. u rozsivek, zelenivek (Chlorella)

 

3) trichální (vláknitá)

 • mnohobuněčná, vláknitá, většinou jednojaderné buňky
 • buněčná stěna
 • vlákna jsou buď nevětvená či jednoduše větvená
 • např. u zelenivek (kadeřnatka)

4) sifonální (trubicovitá)

 • vláknitá či vakovitá
 • většinou tvořena jedinou velkou mnohojadernou buňkou, s buněčnou stěnou
 • např. u trubicovek

 

5) sifonokladální

 • vláknitá či vakovitá; větvená či jednoduchá
 • mnohobuněčná, tvořená mnohojadernými buňkami s buněčnou stěnou
 • např. u zelených řas (žabí vlas)

 

6) pletivná

 • mnohobuněčná, nejvýše organizovaná (odvozena od stélky trichiální)
 • tvořena kauloidem (lodyžkou) – rozlišený na kratší uzlinové buňky a delší článkové buňky
 • z uzlinových buněk vyrůstají boční větve
 • k podkladu přirůstá pomocí rhizoidů (příchytná vlákna)
 • buňky jsou diferencovány
 • 3 části: rhizoidy (obdoba kořenů), kauloid (obdoba stonku), fyloid (obdoba listů)
 • např. ruduchy, chaluhy, parožnatky

 

Rozmnožování řas:

 1. a) vegetativní

dělení (jednobuněčné řasy), rozpad kolonií nebo mnohobuněčných stélek

 1. b) nepohlavní (sporofyt)

– řasy se nepohlavně rozmnožují výtrusy (sporami)

– nepohyblivé spory řas = aplanospory, pohyblivé =zoospory

– dělením zygoty vzniká diploidní vlákno, na kterém se tvoří výtrusnice (sporangia)

=> ve výtrusnicích meiózou vznikají haploidní spory (výtrusy)

– ze spor vyrůstá gametofyt

 1. c) pohlavní (gametofyt) – převládá nad nepohlavním

– spojení dvou gamet (haploidních pohlavních buněk)

– na haploidní stélce vznikají gametangia, v nich se tvoří gamety

– izogamety – gamety stejného tvaru a velikosti, liší se fyziologicky

– anizogamety – liší se velikostí, větší gameta je samičí

– izogamie = splývání izogamet

– anizogamie = spojení menší samčí gamety s větší samičí

– oosféra = vaječná buňka – nepohyblivá, samičí gameta setrvávající v gametangiu

– oogamie – splynutí samčí pohlavní buňky s vaječnou buňkou

 

– splynutím gamet vzniká zygota – z ní dělením vzniká sporofyt (diploidní)

 

– u některých rostlin dochází k rodozměně (metagenezi) = pravidelné střídání gametofytu a sporofytu

(u zelených řas, ruduch, chaluh)

 

říše: ROSTLINY (Plantae)

podříše: NIŽŠÍ ROSTLINY

oddělení: Červené řasy = Ruduchy (Rhodophyta)

oddělení: Hnědé řasy

třída: Zlativky

třída: Rozsivky

třída: Chaluhy

třída: Obrněnky

oddělení: Krásnoočka

oddělení: Zelené řasy (Chlorophyta)

třída: Zelenivky

třída: Kadeřnatkovité

třída: Spájivky

třída: Trubicovky

třída: Parožnatky

 

odd. Červené řasy = Ruduchy

 • jedna z nejstarších rostlin
 • slepá větev – dál nepokračuje
 • nedošlo k vytvoření bičíků
 • mají jednobuněčnou i mnohobuněčnou stélku (vláknitá, pletivná)
 • obsahují barviva: beta-karoten, chlorofyl a + d, modrý fykocyanin, červený fykoerytin– dle poměru barviv je řasa zabarvená
 • zásobní látkou je ruduchový škrob
 • buněčnou stěnu tvoří pektiny a celulóza
 • pohlavní proces je oogamický (rozmnožují se nepohlavně i pohlavně), častá rodozměna
 • žijí v teplých mořích (do hloubky 200m)
 • u některých řas vylučováním buněčné stěny vzniká agar – ten se využívá v potravinářství při výrobě papíru, živné půdy – něco jako želatina
 • př. puchratka kadeřavá, potěrka

 

 

odd. Hnědé řasy

 • barviva: chlorofyl a + c, beta-karoten, fukoxantin-hnědý
 • zásobní látky – laminarin nebo olej
 • sladkovodní i mořské
 • vývojově slepá větev
 • stélka: jednobuněčná, bičíkatá
 • u některých se vytváří panožky (pohlcují bakterie)
 • některé mají zkřemenělou buněčnou stěnu či okolo sebe tvoří schránku
 • jsou zhoubou vodáren – zbarvují vodu a páchnou
 • součástí planktonu čistých sladkých vod
 • význam – potrava ryb, produkce kyslíku, indikátor čistosti vody
 • př. Synura uvella
 • jednobuněčné, drobné řasy, spojují se do kolonií
 • pouze kokální stélka
 • okolo těla mají dvoudílnou křemičitou (SiO2) schránku
 • vyskytují se hojně – v planktonu slaných i sladkých vod, na povrchu vlhké půdy
 • bioindikátory čisté vody
 • rozmnožování: podélné rozdělení buňky – každá z dceřiných buněk dostane 1 část schránky a dotvoří si tu druhou (tu menší) => buňka se zmenšuje, zmenšená se rozmnožuje pohlavně

 

třída: Zlativky

třída: Rozsivky

 

třída: Chaluhy

 • mořské řasy – v oblasti přílivu / odlivu – přirostlé ke dnu (bentické)
 • mnohobuněčné vláknité či pletivné stélky
 • dosahují až několik metrů (až 60 m, 100kg)
 • ve stélkách se hromadí jód, obsahují NaCl, K2CO3
 • využití: palivo, hnojivo, potravina (Čína, Japonsko), k výrobě jódu, sody a potaše
 • zástupci: rod Laminaria (rozsáhlé porosty)

 

rod Sargassum (v Karibiku)

Macrocystic (bobulák)

Fucus (Chaluha bublinatá)

 

odd. Krásnoočka

 • asi 800 druhů
 • barviva: chlorofyl a + b, karoteny, xantofyly; zásobní látka: paramylon
 • žijí ve sladkých znečištěných vodách (kaluže, rybníky) při hladině, tvoří zelené povlaky
 • stélka – jednobuněčná, bičíkatá
 • obsahují chloroplasty, které získaly sekundární nedosymbiózou zelených řas
 • autotrofní, při delším zatemnění ztratí chloroplasty a začnou se vyživovat heterotrofně
 • povrch těla kryje pelikula
 • mají světločivnou skvrnu, která se podílí na fotoaktických pohybech buňky
 • zástupci: Krásnoočko zelené

 

Krásnoočko štíhlé

Krásnoočko krvavé – obsahuje červené barvivo

 

oddělení: Zelené řasy

 • barviva: chlorofyl a + b, beta-karoten, xantofyly
 • zásobní látka škrob – stejný jako u vyšších rostlin = důkaz vývoje
 • mohou být i na suchu
 • buněčná stěna: vícevrstevná, celulózní
 • v chloroplastech bílkovinné tělísko pyrenoid – enzym rubisco – uplatňuje se při vazbě CO2

 

 

třída: Zelenivky

 • stélka jednobuněčná nebo mnohobuněčná (vláknitá či pletivná)
 • 2-4 bičíky, stejně dlouhé
 • žijí samostatně, v koloniích nebo v cenobiích
 • kolonie = soubor buněk držící pohromadě slizovými obaly a patřící k jedné nebo více generacím
 • cenobia = složitější buněčné soubory, pravidelně uspořádané, jednogenerační
 • význam: produkce kyslíku, potrava ryb i člověka
 • rod Váleč – nejdokonalejší uspořádání cenobií

 

rod Pláštěnka – v mělkých vodních nádržích

rod Zrněnka – jednobuněčná kulovitá stélka, povlaky na stromech a kamenech

rod Zelenivka = Chlorella

 

třída: Kadeřnatkovité

 • vláknité stélky, jednojaderné buňky
 • nepohlavní rozmnožování: 4-bičíkatá zoospora – z ní haploidní vlákno přisedající k podkladu
 • pohlavní rozmnožování: izogamicky
 • v tekoucích vodách
 • zástupci: Kadeřnatka

 

Ulva lactuca – listovitá stélka (nejvyspělejší) – 20-25cm, potravina „mořský salát“

 

třída: Spájivky

 • stélka jednobuněčná nebo mnohobuněčná vláknitá, nevětvená
 • mají velké chloroplasty
 • rozmnožování:

1) pohlavně – zygosporami vznikajícími spájením (konjugací) => 2 vlákna se přiblíží, vznikne kanálek a obsah 1. buňky se přelije do 2. buňky – vznikne zygospora

2) nepohlavně – dělením nebo rozpadem stélky (každý rozpadnutý doroste)

 • rod Šroubatka – chloroplast ve spirálách

 

třída: Trubicovky

 • různorodá skupina řas
 • trubicovité stélky
 • Žabí vlas – u nás

 

třída: Parožnatky

 • vývojově nejdokonalejší skupina zelených řas => z nich vznikají vyšší rostliny
 • stélka pletivná, tvarem připomíná přesličky
 • upevněné rhizoidy v substrátu
 • ve sladkých vodách, mírně tekoucích až stojatých
 • rozsáhlé porosty na písčitých nebo bahnitých dnech
 • buněčné stěny silně inkrustovány CaCO3
 • rozmnožují se vegetativně (rozpadem stélky nebo rozmnožovacími tělísky)
 • rod: Parožnatka – chybí nepohlavní rozmnožování pomocí spor, pohlavně se rozmnožuje oogamicky


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!