Nervová soustava – maturitní otázka z biologie (3)

 

   Otázka: Nervová soustava

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): Katka

 

 

Nervová soustava

 • základní jednoutkou = neuron (tvorba a přenos nervových signálů)
  • dendrity (krátké výběžky buň. těla, představují spolu s tělem vstupní část neuronu, přijímání signálu z jiných neuronů
  • buněčné tělo (soma, obsahuje jádro a cytoplazmu s hlavními organelami)
  • axon (může mít i 1m, neurit, nervové vlákno – vodivá část neuronu, protože vede signály na delší vzdálenosti směrem od těla neuronu; vedení akčních potenciálů = vzruchů)
  • nervové zakončení (=výštupní část axonu, je specializovaná k uvolňování chemických přenašečů – neurotransmiterů a ty zprostředkovávají přenos signálu mezi neurony a mezi neurony a cílovými buňkami)
  • synapse (= zakončení neuronu, knoflíkovitý tvar, bývá jich větší počet, místo mezi vysílací a přijímací buňkou, nedotýkají se navzájem, místo spojení dvou neruonů nebo spojení smyslové buňky a neuronu)
  • myelinová pochva (nervové vlákno je obaleno tímto obalem; je vytvářená Schwannovými buňkami, je přerušována Ranvierovými zářezy a tam není myelin)

 

 • reflexní oblouk = nejjednodušší forma nervového obvodu (periferní a centrální část – mozek a mícha)
 • signály nervové soustavy jsou procesy, jsou založeny na toku elektrického proudu
 • vzruch (impuls) = signál proudící mezi nervovými drahami, mohou vznikat podrážděním činidel (receptorů)
 • neurotransmiter (acetylcholin, noradrenalin) vyvolá změnu propustnosti membrány pro určité ionty

 

 • základem fungování nervového řízení a nervové činnosti je reflex, což je neměnná odpověď organismu, jimiž člověk reaguje na změny vnitřního a zevního prostředí (odpověď organismu na podráždění receptorů). Základem reflexu je reflexní oblouk tvořený:
  • receptorem (čidlem)
  • dostředivou dráhou
  • centrálním nervovým systémem (vstup zadními rohy citnými)
  • odstředivou dráhou (přes přední rohy míšní hybné)
  • efektorem (výkonným orgánem)

 

 • reflex
  • podmíněný (líčení dobrého jídla – slintání, vyšší nervová činnost – čtení, psaní, myšlení)
  • nepodmíněný (sací, polykací, dýchací, mrkací, vylučovací, kýchací, kašlací)

 

CNS (mozek a mícha)

Mícha

 • 40 – 45cm
 • horní konec přechází plynule v prodlouženou míchu
 • 31 párů míšních nervů (krční, hrudní, bederní, křížové a kostrční)
 • uvnitř kanálek (mozkomíšní mok), kolem šedá hmota nevová (těla neuronů a výběžky), kolem bílá hmota (myelinizované axony neuronů)
 • je motorickým centrem zajišťujícím základní pohybovou činnost

 

Mozek

 • zpracovává vstupní signály ze smyslových orgánu a tvoří signály vstupní, které odesílá k výkonným orgánům na základě jednoduchých reflexních mechanismů
 • prodloužená mícha, míst a střední mozek = mozkový kmen
 • 12 párů hlavových = periferní nervy mozku
 • tvrdá plena mozková, pavučnice, omozečnice (nejblíž mozku)

 

Prodloužená mícha

 • centrum nepodmíněných reflexů, dýchání, životně důležitá centra

 

Varolův most

 • převádí dráhy do nadřazených center, přepojuje na vyšší centra

 

Mozeček

 • cenrum rovnováhy a koordinace, udržování polohy a postoje
 • ovlivněn alkoholem negativně

 

Střední mozek

 • centrum pro vjemy zrakové a sluchové, pohyb očí
 • malá část se také podílí na řízení pohybu a postoje

 

Mezimozek

 • mezi polokoulemi koncového mozku
 • tvořený párovými útvary vejčitého tvaru – talamu(2) a hypotalamus
 • hypotalamus je nejvyšší centrum řídící činnost vntřních orgánů
 • na něm podvěsek mozkový (žláza s vnitřní sekrecí a je řízena z hypotalamu)
 • nejvyšší řízení činnosti vnitřních orgánů

 

Koncový mozek

 • největší část mozku
 • je rozdělen na pravou (vnímání, zakladající výtvarný projev a hudba) a levou (abstraktní myšlení) hemisféru (polokouli)
 • spojen vazníkem (trámcem)
 • na povrchu šedá kůra mozková, uvnitř bílá hmota
 • pod mozkovou kůrou jsou bazální ganglia (shluky šedé hmoty) – pohybové aktivity, vnímaní, myšlení a emoce
 • mozková kůra nejmladší část centrální nervové soustavy
 • limbický systém je nejstařší část konc. mozku (emoce, motivace, instinkt, věci na rozhraní naučeného a vrozeného, uvědomování si vlastního já)
 • podle rýh rozdělení do laloků (čelní, temenní, týlní, spánková,…)

 

Somatická a vegetativní NS

somatická – část nervové soustavy, která řídí kosterní svalstvo

vegetativní – řídí činnost vnitřních orgánů, autonomní

 

SNS

 • činnost je závislá na naší vůli
 • má 3 úrovně řízení
 • mícha: z předních rohů míšních ke svalům, reflex. oblouk
 • mozkový kmen: nejstarší oddíly mozku, od prod. míchy po stř. mozek
 • šedá kůra mozková: svaly ovlivňuje kůra v čelním laloku, formuje se pokyn k pohybu, z každé hemisféry 1 taková dráha

 

VNS

 • řídí činnost oběhové soustavy (srdce a cév), trávicí a vylučovací soustavy, pohlavních orgánů a dále činnost hladkých svalů ovládajících napřimování vlasů, chlupů v kůži, sekreci potních žláz, slzných žláz, dřeně nadledvin
 • činnost žláz, hladkého svalstva a srdce
 • činnost je nezávislá na naší vůli

 

 • dva oddíly: sympatikus a parasympatikus – řízení činnosti vnitř. orgánů
 1. sympatikus
  • stimulující systém – zvyšuje krevní tlak, rozšiřuje průdušky, tlumí trávící a rozmnožovací soustavu
 2. parasympatikus
  • odpočinkový systém – uklidňující a regenerace organismu, podporuje trávení a rozmnožování

 

3 úrovně řízení

 • mícha: jednoduché záležitosti – erekce, pohl. fce, vyprazdňování
 • prodloužená mícha: životně důležité fce – dýchání, oběh. soustava
 • hypotalamus – řízení příjmu potravy a vody, činnost mezimozku (hosp. s vodou, glukóza v krvi, teplota)

 

Nemoci

cévní mozková příhoda (prasknutí cévy), zánět mozkových nebo míšních blan (bak., meningokok), encefalitida (klíště), borelióza (bak., členovci), roztroušená skleróza, epilepsie, Parkinsonova nemoc (prob s bazálními ganglii, porucha neurotransmiterů), Alzheimerova nemoc, schyzofrenie, bipolární porucha (střídání nálad), CJN (priony)

 

Žlázy s vnitřní sekrecí (endokrinní)

 • působení žláz na cílové orgány je zprostředkováno hormony
 • vylučování do krevního oběhu
 • působí již ve velmi malé koncentraci
 • ovlivňují: celkový metabolismus, hospodaření s ionty a vodou, růst a rozmnožování
 • hormon přenáší signál, přenášen oběhovou soustavou

 

Hypofýza (podvěsek mozkový)

 • spojena s hypotalamem
 • dvě části: adenohypofýza (přední lalok hypofýzy) a neurohypofýza (zadní lalok hypofýzy)

 

adenohypofýza (6 hormonů):

 1. somatotropin
 • růstový hormon
 • stimuluje tvorbu bílkovin, růst dlouhých kostí
 • gigantismus = nadbytek růstových hormonů v dětství, akromegalie = nadbytek růst. hormonů v dospělosti, nanismus = nedostatek r. h.

 

 1. prolaktin
 • stimuluje růst mléčné žlázy
 • po porodu zahajuje a udržuje tvorbu bléka – laktaci

 

 1. kartikotropní (ACTH)
 • stimuluje syntézu a vylučování kortizolu – hormonu kůry nadledvin

 

 1. tyrotropin
 • řídí činnost štítné žlázy

 

 1. folitropin
 • podporuje růst folikulů u žen ve vaječnících a tvorbu estrogenů
 • u mužů vyvolává rozmnožování pohlavních buněk (spermií)

 

 1. lutropin
 • podporuje růst folikulů
 • vyvolává ovulaci a tvorbu žlutého tělíska
 • působí na buňky ve varlatech, které tvoří testosteron

 

neurohypofýza:

 • vylučuje hormony: ADH (hosp. s vodou) a oxytocin (zp. stahy děložního svalstva, vypuzování plodu)

 

Epifýza = šišinka

 • hlídá aktiviu a spánek
 • hormon melatonin a tvoří se v tmavé části dne

 

Štítná žláza

 • metabolismus (přeměna látek a energií)
 • hormony tyroxin, trijodtyromin a kalcitonin (snižuje hladinu Ca v krvi, opakem je parathormon)
 • ovlivňuje tělesný a duševní vývoj
 • hypofunkce – nabírá, zpomalený, špatně snáší chlad
 • hyperfunkce – hubený, zrychlený, nervózní, špatně snáší teplo

 

Slinivka břišní

 • produkuje hormony inzulin (snižuje hladinu curku v krvi) a glukagon (podporuje štěpení tuku v játrech
 • cukrovka 1, 2

 

Nadledviny

 • v kůře nadledvin hormon mineralokortikoidy (aldosteron, vytvářeny kůrou), glukokortikoidy (kortizol, odbourávání bílkovin v játrech a podpora vzniku glukózy)
 • ve dřeni adrenalin (působí při stresu, připravuje tělo na zátěž, zvyšují krevní tlak) a noradrenalin

 

Varlata

 • produkce testosteronu
 • produkci spermií, růst a vývoj pohl. orgánů

 

Vaječníky

 • hormon estrogen (ty vylučuje Grafův folikul
 • vývoj pohl. orgánů, ukládání tuků, chování, menstruační cyklus
 • hormon progesteron
 • placenta je žláza s vnitřní sekrecí a je tam hormon estrogen a progesteron, HCG (těhotenský hormon)


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!