Modelování buněčné membrány a činnostní potenciály svalů

 

   Otázka: Modelování buněčné membrány a činnostní potenciály svalů

   Předmět: Biofyzika

   Přidal(a): BobanCreed

 

 

 

Modelování buněčné membrány

– RC obvod

– sériově zapojený rezistor, kondenzátor a zdroj napětí Ur

 

– dle Goldmanovy rovnice

– paralelně zapojený kondenzátor a tři zdroje s rezistory (tři hlavní ionty) + dva vycházející vodiče => napětí mezi nimi = membránové napětí U

– uvažujeme vodivost G a napětí

UKGK + UNaGNa + UClGCl

U = GK+GNa+GCl

 

– průměrné hodnoty membrány

R = 1000-1500Ωcm-2

C = 1μFcm-2

 

Činnostní potenciály svalů

– akční membránové potenciály přenesené na orgán/sval a indukující jeho činnost

– přirozené

– viz vznik akčního potenciálu

– synaptický přenos na orgán (u svalu nervosvalová ploténka – acetylcholin synapse)

– evokované

– uměle vyvolané – elektrické dráždění svalu, smyslové dráždění (světlo, zvuk, …)

– měření svalových potenciálů

– 50μV-1mV

– elektromyografie

– vpichové elektrody, zesilovač, integrátor, vícekanálový osciloskop

– možnost zápisu, software


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!