Viry a bakterie – maturitní otázka (2)

 

   Otázka: Viry a bakterie

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): Kateřina

 

1) VIRY

– na rozhraní mezi živou a neživou přírodou

– objevení – Dmitrij Ivanovskij (1892) – zkoumal listy tabáku – odstranil všechny bakterie, ale šťáva byla pořád infekční → přítomnost virů

– virus = jed

 

– viry nejsou schopné:

-> samostatného života bez hostitele – růst a dělení

-> nemají vlastní proteosyntetický aparát

-> metabolismu – liší se od buňky

– vnitrobuněční parazité

– rozmnožují se pouze v hostiteli (živočichové, rostliny, houby a bakterie)

– nejprobádanější viry živočichů >> rostlin

– 1000x menší než bakterie, menší než ribozomy v EB

– selektivní vůči hostitelským buňkám díky receptorům – napadají určité typy buněk

 

– stavba:

 • nukleová kyselina (DNA, RNA) nemůžou mít oboje

→ uzavřená v bílkovinném plášti – kapsida

– virion – kompletní virová částice, která je schopná infekce

 

Rozmnožování

1) lytický cyklus (končí lýzou buňky – prasknutím – ohromné namnožení virů)

2) lyzogenní cyklus (virový genom se stává součástí DNA buňky) – rakovina, opar – může se projevit, ale nemusí

 

Rozdělení

○ ONKOVIRY

– mohou vyvolat nádorovou změnu

– DNA viru se může dědit – může vyvolat stres, záření, karcinogenní látky

 

○ RETROVIRY

– enzym reverzní transkryptáza – umí přepsat RNA do DNA (HIV virus způsobuje onemocnění AIDS – oslabená imunita – postihuje) bílé krvinky

 

○ BAKTERIOFÁG

– viry napadají bakterie

– skládá se z hlavičky (DNA) a bičíků

 

○ VIROIDY

– jednodušší než viry

– způsobuje onemocnění rostlin – zastaví její růst

 

DNA VIRY

 • Virus herpes simplex (HSV)

– způsobuje opary

– postižena sliznice dutiny ústní, kůže na obličeji, nose a genitáliích

– virus je všudypřítomný, téměř celé lidstvo je jím infikované brzy po narození

. přežívá v neuronech, čas od času se může reaktivovat a projeví se jako infekce epitelových buněk

Prevence – zlepšení hygieny, kondomem

 

 • Virus varicela-zoster (VZV)

– při primární infekci vyvolá plané neštovice a při další reaktivaci pásový opar

– inkubační doba neštovic je 14-21 dní

– 90% nákaz probíhá v dětském věku – na kůži se vytváří puchýřky plné tekutiny, která obsahuje virové částice – během 3 dnů dochází k zasychání, tvorbě strupů a odlupování

Prevence: očkování na vyžádání

 

 • Virus Epsteina a Barrové (EBV)

– způsobuje infekční mononukleózu

– dochází k infekci mezi 15. a 25. rokem

– přenáší se slinami

– příznaky – bolesti v krku, zduření krčních lymfatických uzlin, horečka, nevolnost, bolesti hlavy, zažívací potíže

– při nemoci přetrvává únava a neschopnost soustředění

– očkování není k dispozici

 

 • Lidský papilomavirus (HPV)

– více než 50 typů

– způsobuje bradavice na rukách, nohou genitálu

– bradavice jsou nezhoubné, po čase samy vymizí → virus ale v kůži zůstává a může se kdykoliv znovu objevit

– souvislost mezi typy papilomaviry a pozdějším vznikem rakoviny děložního čípku

– přenos HPV – přímý kontakt s infikovanou osobou, pohlavní styk, tělocvičné nářadí, v bazénu

– zdravé osoby můžou být pouze přenašeči

– Prevence: chráněný pohlavní styk, omezení kontaktu s infikovanou osobou, očkování na vyžádání (určené dívkám do 26 let, které má snížit riziko pozdějšího vzniku rakoviny děložního čípku)

 

 • Virus hepatitidy B

– odolný virus, v zaschlé kapce krve přežívá několik týdnů, zmrazení ho nepoškodí

– onemocnění je těžší než u A

– zdrojem onemocnění je nakažený člověk, virus se přenáší tělními tekutinami – krví, spermatem, poševním výměškem

Léčba: izolace

Prevence: minimalizovat rizikové chování

 

RNA VIRY

 • Virus vztekliny (rabies)

– nakažlivý pro všechny teplokrevné obratlovce -> vyvolává smrtelné onemocnění

– rezervoárem nákazy je liška -> šíření nákazy na jiná domácí či divoká zvířata (psi, netopýři)

– vniká do organismu kousnutím (sliny) či škrábnutím nakaženým zvířetem

– dlouhá inkubační doba – dni, měsíce, roky

Příznaky u zvířat: přítulnost, bojí se vody, apatičtí, svědění kůže (na kost)

Léčba: dezinfekce rány, očkování

Prevence: očkování psů, likvidace toulavých zvířat

 

 • Virus hepatitidy A

= nemoc špinavých rukou

– zánětlivá a degerativní poškození jaterní tkáně

– velmi odolný – ničí ho var

– příznaky jako u chřipky se žaludečními a střevními potížemi -> potom nastává žloutnutí kůže a sliznic

– zdrojem je nemocný člověk, u kterého se virus nachází ve stolici – přenos špinavýma rukama, kontaminovanou vodou, potravinami

Léčba: 2-4 týdny, izolace, klid a dieta – po prodělání vzniká celoživotní imunita

Prevence: dodržování hygieny, očkování na vyžádání

 

 • Virus HIV

= lidský virus imunologické nedostatečnosti

– onemocnění AIDS

– napadá bílé krvinky (pomocné T lymfocyty) -> poškozuje obranyschopnost hostitele -> imunitní systém se nedokáže bránit proti mikroorganismům nebo zabránit vzniku nádorů

– infekce HIV je pomalá – 10-15 let, než se plně rozvine onemocnění

– virus není příliš odolný ve vnějším prostředí

Přenos: nechráněný pohlavní styk, krví, z matky na dítě

Léčba: kombinace léků, které jen oddálí nástup komplikací (reverzní transkryptáza) -> úmrtí

Prevence: vyhnout se rizikovému chování

 

 • Virus chřipky

– proměnlivý

– subtypy A, B, C

– přenos – kapénková infekce, přes předměty

– teplota, kašel

 

 • Ptačí chřipka

– velmi nakažlivý, může způsobit smrtelné onemocnění domestikovaných ptáků (kuřat)

– přenos na člověka není typický, u lidí způsobuje respirační onemocnění, které je někdy smrtelné

 

 • Virus příušnic (parotitida)

– projevuje se jako chřipka s bolestivými příušními slinnými žlázami, které jsou zvětšené

– kapénková infekce

– v málo případech se vyskytují komplikace příušnic – meningitida, orchitida (zánět varlete vedoucí k jeho sterilitě) nebo zánět vaječníku

 

 • Virus spalniček

– horečnaté onemocnění s kašlem a zánětem spojivek

– kapénková infekce

Prevence: očkování

 

 • Virus dětské obrny (poliomyelitidy)

– zdroj – virus vyskytující se ve stolici – je odolný

– u většiny nakažených probíhá onemocnění bezpříznakově; u zbytku dochází k obrně kosterního svalstva po horečnatém stadiu

Prevence: očkování

 

 • Virus zarděnek (rubeoly)

– infekce bývala běžná u dětí

– matka se nakazí v počátečním stadiu těhotenství -> poškození plodu a jeho úmrtí

– skvrnitá vyrážka

– přenos vzdušnou cestou

Prevence: očkování

 

 • Virus klíšťové encefalitidy

– nákaza – po napadení infikovanými klíšťaty nebo požitím infikovaného nepasterovaného mléka nebo jiných mléčných výrobků

Prevence: očkování na vyžádání

 

 • Virus hepatitidy C

– původem žloutenky typu C

– mírné onemocnění

– většina přechází do chronického stadia s možností cirhózy jater nebo jaterního selhání

– přenos krví nebo pohlavním stykem

– očkování není k dispozici

 

2) BAKTERIE

– prokaryotní

 

Stavba

– volně uložená DNA

– 1 chromozom – nukleoid

 

Rozmnožování

– nepohlavně, příčné nebo podélné dělení

 

Výživa

1) fototrofní bakterie (využívají sluneční E)

2) chemotrofní (využívají E získanou oxidací chemických látek)

3) autotrofní (zdroj E získávají oxidací uhlíku)

 

1) Fototrofní

a) fotoautotrofní (jako zdroj C využívají CO 2; E ze slunečního záření)

b) fotoheterotrofní (zdroj C z organických látek; E ze slunečního záření)

 

2) chemotrofní

a) chemoautotrofní (získávají E oxidací anorganických látek a C z CO₂ )

b) chemoheterotrofní (E i C z organických látek)

 

Výskyt

– kosmopolitně – půda, vzduch, voda, těla rostlin a živočichů

anaeriobní:

a) obligátně (vůbec nemůže mít kolem sebe kyslík → zabije ji – lactobacillus, clostridium botinium)

b) fakultativně (může mít kolem sebe O, ale nevyužije ho)

aerobní – potřebuje O

symbiotické:

-> E. Coli – tlusté střevo

-> kyselé pH pochvy – lactobacillus

 

PATOGENNÍ BAKTERIE ČLOVĚKA

 • Bacillus anthracis

– vyvolává antrax u zvířat a při náhodném přenosu i u lidí

– různé formy podle vstupního místa infekce (kožní, plicní, střevní = interstinální)

– tvoří spory, které jsou velmi rezistentní

Léčba: penicilin nebo jiná antibiotika

 

 • Borrelia burgdorferi

– přenášena infikovanými klíšťaty

– způsobuje tzv. Lymeskou nemoc

– bakterie má spirálovitý tvar

– u těhotných se infekce může přenést na plod

– zarudnutí kůže v místě přisátí klíštěte – větší než 5 cm a trvající 2-3 týdny

Léčba: antibiotika

 

 • Clostridium botulinum

– otrava nervového systému – botulismus neboli otrava klobásovým jedem

– bakterie uvolňuje botulotoxin, který se nachází ve sporách

– nákaza – příjem potraviny, která již obsahuje botulotoxin (konzervy)

– inkubační doba – 1-3 dny

 

 • Clostridium tetani

– v půdě, jeho spory jsou velmi odolné a přežívají zde mnoho let

– nákaza – při poranění, z člověka na člověka se nepřenáší

– průběh může být lehký, ale také smrtelný (smrt nastává kvůli postižení dýchacích svalů)

– inkubační doba – 10-14 dní

Léčba: antibiotika

Prevence: očkování

 

 • Mycobacterium tuberculosis

– ročně na tuberkulózu umírá téměř 3 miliony nemocných na světě

– přenos – vlhké kapénky, které nemocní vykašlávají s otevřenou plicní tuberkulózou

– nemoc se přenáší mezi lidmi, kteří jsou dlouhou dobu v blízkém kontaktu (domácnost, pracoviště)

– infekce začíná nejprve v plicích, krevní i lymfatickou cestou se mykobakterie zanáší do dalších orgánů

Léčba: kombinace léků

Prevence: očkování novorozenců již 4. den života + přeočkování

 

 • Salmonlla typhimurium, Salmonella enteritidis a další

– onemocnění doprovázená průjmem, bolestí hlavy, malátností, nevolností a zvracením

– bakterie pronikne do trávicího traktu a usídlí se v tenkém střevě

– inkubační doba – 8-48 hodin

– zdroje nákazy – syrové nebo nedostatečně uvařené maso, vejce, mléko – důkladná tepelná úprava potravin salmonely ničí

 

 • Treponema pallidum

– bakterie spirálovitého tvaru je původcem syfilidy

– přenos pohlavním stykem; po 5. měsíci těhotenství může pronikat placentou a infikovat plod – novorozenec se může také nakazit při porodu průchodem porodními cestami

– neléčitelné onemocnění má 3 stadia, poslední se může projevit až desítky let po primární infekci

Léčba: penicilin

Prevence: léčba všech sexuálních kontaktů nakaženého, preventivní vyšetření těhotných a dárců krve

 

 • Vibrio cholerae

– původcem cholery

– onemocnění s průjmy a zvracením, které vedou k rychlé dehydrataci organismu a ztrátám minerálních látek

– může být mírné, ale i vážné – smrt během 12-24 hodin

– do organismu se bakterie dostanou vodou nebo potravou -> množí se v tenkém střevě, kde produkují cholerový toxin

 

 • Streptococcus pyogenes

– způsobuje spálu, angínu a některé kožní infekce

– nemocní – nejčastěji děti 3-10 let

 

 • Staphylococcus aureus

– respirační infekce

– nejčastější onemocnění lidí na celém světě

– kapénková nákaza

 

 • Neisseria gonorrhoeae

– původcem kapavky

– hnisavý zánět sliznice močové trubice a děložního hrdla

– přenos pohlavní cestou – může být infikována i sliznice úst nebo konečníku

 

 • Neisseria meningitidis

– způsobuje meningokokové infekce

– přenos vzdušnou cestou, při úzkém kontaktu, kašlem, kýcháním, líbáním

 

 • Salmonella typhi

– původce břišního tyfu

– vážné onemocnění, bez léčení smrtelné – 20%

 

3) SINICE

– jednobuněčné organismy – prokaryotní buňka

– autotrofní

– výskyt již před 3 miliardami let

– chlorofyl a

– beta karoten, modrý fykocyanin, červený fykoerytrin

– zásobní látka – sinicový škrob

– ve vodě, půdě, skalkách, na kůře stromů

– jednoduché nebo vláknité

-> jednoduché se rozmnožují dělením

-> vláknité pomocí hormogonií – několikabuněčná vlákna se oddělují od mateřského a dorůstají

-> oba mohou vytvářet akinety – klidová stadia

– v létě – vodní květen

– barva rudého moře

– stromatolity – bochníkovité útvary tvořeny pískem a sinicemi – první na planetě uměly fotosyntézu

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!