Houby a nižší rostliny – maturitní otázka z biologie

 

   Otázka:  Houby a nižší rostliny

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): LenkaKrchova

 

 

 

 

Houby fungia

Samostatná říše- napůl živočich a rostlina

Charakteristika:

 • Eukaryotické heterotrofní organismy, které se rozmnožují výtrusy.
 • Tělo se nazývá stélka a je složeno z vláken (hyf)/ nebo mohou být jednobuněčné- kvasinky
 • Zástupce lze nalézt po celé Zemi a vyskytují se mezi nimi významní rozkladači, parazité či v průmyslu i potravinářství využívané druhy. Mnoho druhů náleží mezi mutualisty žijící v symbióze s cévnatými rostlinami nebo s řasami. Je známo kolem 1 500 000 druhů
 • Jsou závislé na vlhku- rozmnožování

 

Znaky podobnosti:

 • Podobná b. vakuola- rostliny
 • Buněčná stěna z chitinu- hmyz
 • Nepohybují se (lokomoce)- rostliny
 • Nemají chlorofyl na rozdíl od rostlin

 

Způsob výživy:

 • Saprofité-rozklad org. zbytků
 • Paraziticky- mykosy…
 • Symbioticky- s cévnatými rostlinami(mykorhiza)- 95% rostlinných druhů, rostlina poskytuje cukry a houba minerální látky

– se sinicemi a řasami(lichenismus)- houba poskytuje minerální látky a vodu, fotobiont poskytuje produkty fotosyntézy a organické látky

 

Význam:

 • Významný činitel v koloběhu dusíku, uhlíku a dalších živin v biosféře- rozkládají organickou hmotu
 • Podílí se na vzniku humusu
 • Význam pro člověka:- kvas(chleba/pivo/víno…), parazité(obilí, plísně, nemoci), výroba antibiotik
 • Symbiosa- s cévnatými rostlinami(mykorhiza) se sinicemi a řasami(lichenismus)

 

Rozmnožování:

Pohlavní: Meióza- dělení na čtyři haploidní jádra

Karyogamie- splynutí dvou jader v jedno diploidní

Plazmogamie- spojení protoplastů dvou buněk, vznik dvoujaderné fáze

Nepohlavní: Pučení- růst dceřiné buňky na mateřské

Výtrusy- tvořeny ve výtrusnicích nebo na povrchu houbových vláken

Systém hub:

Nepravé

Mají celulosu

Nesegmentovaná vlákna

 

Hlenky plasmodia

Charakteristika:

 • Saprofité
 • Žijí ve vlhkých a stinných stanovištích
 • Nevytvářejí podhoubí
 • Vyskytují se jako- jednobuněčné- pohyblivé, haploidní/ mnohojaderné-diploidní plasmodium

Zástupci:

 • Vlčí mléko
 • Nádorenka kapustová

 

Chytridiomycota

Charakteristika:

 • Saprofité/parazité rostlin
 • Žijí ve vodě a vlhkých zeminách
 • Stélka- jednobuněčná jednojaderná/ mnohojaderné trubicovité podhoubí
 • Bez přihrádek
 • Buněčné stěny jsou z chitinu a glukanu
 • Převládá haploidní fáze- zoospory- pohyblivé, rozmnožování nepohlavně

– gamety- ze zoospor, jejich splynutím vzniká zygota

Zástupci:

 • Lahvičkovka
 • Rakovinovec bramborový

 

Oomyceta

Charakteristika:

 • Saprofité/parazité vyšších rostlin
 • Žijí ve vodě, vlhké půdě a v suchém prostředí paraziticky
 • Vytváří trubicovitá mycea bez přehrádek
 • Buněčná stěna tvoří celulóza a glukan
 • Rozmnožování- nepohlavně- zoospora vyklíčí v hyfu, která proniká do hostitele a vytváří nosiče výtrusnic. Ty se pak dále šíří.

– pohlavně- Oogamií

Zástupci:

 • Vřetenatka révová
 • Plíseň bramborová

 

Pravé

Většinou mnohobuněčné s vláknitým přehrádkovaným podhoubím

Buněčné stěny jsou z chitinu a glukanu

Nemají pohyblivá rozmnožovací stadia

 

Zygomycetes (Houby spájivé)

Charakteristika:

 • Saprofité i parazité
 • Složka půdní mikroflóry- rozklad org. zbytků
 • Trubicovité mnohojaderné přehrádkované podhoubí
 • Rozmnožování:- nepohlavní- pomocí konidií (nepohlavních výtrusů)

– pohlavní- spájení- spojení různopohlavních hyf

Zástupci:

 • Plíseň hlavičková- napadá potraviny

 

Ascomycetes (Vřeckovýtrusé houby)

Charakteristika:

 • Nejpočetnější skupina hub- mikro i makro houby
 • Převážně saprofité
 • Tvoří výtrusnice- vřecka
 • Rozmnožování -nepohlavní- konidiemi nebo pučením (kvasinky)

-pohlavní- na myceliu se vytváří pohlavní orgány- oplodnění přiložením mycelií, vznikají vřecka-mitosa- askospory

Zástupci:

 • Kvasinky- vinná, pivní…
 • Štětičkovec- výroba penicilinu
 • Smrž obecný
 • Paličkovice nachová- námel- LSD

 

Basidiomycetes (Stopkovýtrusé houby)

Charakteristika:

 • Převážně saprofité
 • Výtrusy vznikají z bazidií
 • Přehrádkované mycea
 • Vytváří plodnice
 • Rozmnožování -nepohlavní- pomocí konidií, fragmentací mycea

 

-pohlavní- baziospory (pohlavně rozlišené výtrusy)- vyklíčí na primární myceum, při kontaktu dvou primárních mycelií se vytvoří dvoujaderné mycelium sekundární (plasmogamií)- na jeho konci se vytvoří bazidie (výtrusonosná stopka) a z nich baziospory

Zástupci:

 • Rzi- rez travní- parazité
 • Dřevokazné houby- Dřevomorka domácí, Choroš šupinatý
 • Jedlé houby- Hřib hnědý, smrkový, křemenáč osikový, žampion ovčí
 • Jedovaté houby- Muchomůrka zelená, červená, tygrovaná

 

Nižší rostliny-Řasy

Charakteristika:

 • Eukaryotické převážně autotrofní organismy
 • Tělo tvořeno stélkou
 • Jsou to významní producenti organické hmoty ve vodním prostředí

 

Stélky:

 • Bičíkatá
 • Měňavkovitá
 • Kokální
 • Vláknitá
 • Trubicovitá
 • Pletivná

 

Rozmnožování

Pouze u ruduch, chaluh a zelených řas dochází k rodozměně

 • Vegetativně- dělením, rozpad kolonií nebo mnohobuněčných stélek
 • Nepohlavně- nepohyblivými/pohyblivými sporami
 • Pohlavně- Spojením dvou gamet

 

Červené řasy- ruduchy

Žijí v mořích

Mnohobuněčné organismy s vláknitou či pletivnou stélkou

Plastidy obsahují chlorofyl a, d a červené barvivo fykoerytrin a karotenoidy

Rozmnožují se rozpadem stélky nebo nepohyblivými výtrusy

Využívají se k výrobě agaru

Zástupci:

 • Rosolenka
 • Korálovka

 

Hnědé řasy

Obsahují chlorofyl a,c a hnědý xantofyl, zásobní látkou je laminarin

Po odumření vytváří rozsivkovou zeminu- výroba TNT a skla

 • Rozsivky- žijí ve všech typech čistých vod, mají kokální stélku a dvoudílné křemičité schránky

-Množí se dělením- „krabice od bot“

 • Chaluhy- Evolučně pokročilé, žijí v mořích, stélka pletivná dlouhá až 60m, rozmnožují se rozpadem stélky, využívají se jako potravina či palivo a k výrobě jodu- Chaluha bublinatá

 

Zelené řasy

Z nich evolucí vznikly rostliny

Obsahují chlorofil a,b a xantofil

Žijí ve sladkých i slaných mořích

 • Zelenivky- jednobuněčná nebo mnohobuněčná stélka, žijí samostatně i v koloniích- Kadeřnatka, Váleč koulivý
 • Spájivky- stélka nevětvená vláknitá, rozmnožují konjugací- splývání protoplastů- Šroubatka
 • Parožnatky- Nejvýše organizované- vyšší rostliny, stélka je často prostoupena uhličitanem vápenatým, žije nejčastěji v zakalených sladkých vodách

 

Krásnoočka

Kokální stélka, mají světločivnou skvrnu a pulzující vakuolu.

Některé se ztrátou chlorofylu živý heterotrofně

Žijí ve sladkých znečistěných vodách- Krásnoočko zelené

 

Lišejníky

Charakteristika:

 • Ložené organismy vzniklé symbiózou houby a sinice/zelené řasy
 • Charakter stélky a typ rozmnožování určuje houba
 • Stélka je tvořena pletivy houby v nichž jsou rozptýleny buňky sinice/zelených řas
 • K podkladu přirůstá příchytnými vlákny
 • Rozmnožování- nepohlavní- soredie( drobná klubka mycelií a sinic)/ izidie (odlamování výrůstků stélky)

 

Zástupci:

 • Terčovka bublinatá
 • Mapovník zeměpisný


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!