Fylogeneze vylučovací soustavy

biologie

 

Téma: Fylogeneze vylučovací soustavy

Předmět: Biologie

Přidal(a): Arichild

 

Funkce:

 • odstraňování látek z těla – vylučování = exkrece = odstraňování zplodin látkové přeměny
 • regulace obsahu vody a solí v organismu = řízení osmotického tlaku tělních tekutin
 • schopnost organismu udržovat stálé chemické a fyzikální vlastnosti vnitřního prostředí se nazývá = homeostáza

 

Jaká je fylogeneze vylučovací soustavy?

 • odstranění H₂O, CO₂ a N – problematický – AMK v bílko.
 • AMK mohou být vytvořeny na stavbu nových bílkovin nebo přeměněny na energii – amoniak -> deaminace v játrech
 • NH₃ – jedovatý -> přeměna na méně jedovaté látky -> ven z těla pomocí vylučovacích orgánů, škodlivé látky do tělních tekutin -> vylučovací orgány čistí tuto tekutinu – osmózou do vylučovacích orgánů

 

Řízení osmotického tlaku

 • vylučování je způsob jak udržovat homeostázu -> kontrola složení tělních tekutin
 • nutný stálý tlak, aby se buňky nepoškodily
 • důležité u živočichů – nemají buněčnou stěnu
 • osmotický tlak mimobuněčné tekutiny musí být udržován v mezích blízkých osmotickému tlaku obsahu buňky
 • izotonie, hypertonie, hypotonie

 

Dělení skupin živočichů podle přeměny amoniaku:

 • Amonotelní
  • amoniak -> amonné soli
  • zároveň vylučují velké množství vody
  • vodní bezobratlí, kostnaté ryby, vodní želvy
 • Urikotelní
  • amoniak -> kys. močová (slabá, málo rozpustná v H₂O)
  • není nutné velké množství vody -> kašovitá moč
  • plži, hmyz, plazi, ptáci
 • Ureotelní
  • amoniak -> močovina
  • velká spotřeba vody
  • korýši, ostnokožci, obojživelníci, paryby, savci

 

1) Prvoci

 • stažitelná vakuola – pulzující, osmoregulační, kontraktilní
 • hromadí přebytečnou tekutinu a odpadní látky, poté ji jednorázově odvádí mimo buňku
 • regulace osmotického tlaku

 

2) Houby, žahavci, žebernatky

 • 0 speciální vylučovací orgány
 • vylučování přímo do prostředí

 

3) Ploštěnci

 • protonefridie – 2 typy – plaménková buňka + kanálek – chomáček brv
 • solenocyty – v dutině kanálku 1 až 2 bičíky
 • bičíky vytvářejí podtlak -> nasávání zplodin metabolismu z okolních tkání
 • motolice – močový měchýř
 • nejprimitivnější – amébocyty

 

4) Pásnice

 • protonefridie v přední části těla
 • poprvé souvislost mezi CS a VS

 

5) Hlísti

 • jednoduchá vylučovací trubice
 • Renettové žlázy = postranní = laterální lišty – tvoří je jediná vakovitá buňka protažená v trubici
 • může samostatně nebo po spojení s obdobnou
 • vylučovací buňkou protější strany těla ústit vylučovacím pórem na povrch těla
 • paraziti – redukovaná

 

6) Měkkýši

 • metanefridie = obrvená nálevka + systém kanálků
 • bojanové žlázy – speciální buňky metanefridického typu

 

7) Kroužkovci

 • metanefridie – obrvená nálevka vstupuje v jednom článku, ústí ve druhém
 • otvor na povrch těla – nefroporus
 • otvor do coelomové dutiny – nefrostom
 • stáčení do kliček zvětšuje povrch metanefridií
 • mnohoštětinatci – solenocyty (paličkovité b. + bičík)

 

8) Členovci

 • primitivní – metanefridie
 • dokonalejší – žlázy z přeměněných metanefridií
 • koaxiální žlázy – kyčelní, vakovitá obrvená nálevka = nefrostom (korýši, klepítkatci)
 • antenální žlázy – na bázi tykadel, nefrostom nahrazený váčkem -> na konci močový měchýř (korýši)
 • maxilární žlázy – u čelistí, podobné antenálním (korýši)
 • malpigické trubice – nemají vlastní vyústění -> ústí do střeva (hmyz)

 

9) Ostnokožci

 • améboidní buňky
 • odpadní látky se mohou ukládat do tělní stěny

 

10) Pláštěnci

 • 0 VS -> nefrocyty
 • ukládání pevných zplodin – “ukládací ledviny”

 

11) Bezlebeční

 • cyrtopodocyty – segmentované vyluč. orgány, podobné solenocytům/metanefridiím
 • až 90 párů
 • VS ústí do ožaberní dutiny

 

12) Obratlovci

 • základní buňka = nefron -> ledviny
 • funkce: osmoregulace, detoxikace, kontrola koncentrace solí v tělních tekutinách

 

Typy ledvin:

 • Holonefros – výrazná segmentace,
  • v každém tělním článku nálevka + klubíčko (glomelura) napojeny na primární močovod = Wolfova chodba
  • larvy mihulí
 • Pronefros
  • předledviny, párový orgán
  • kraniální – blízko hlavy
  • embrya koncem 3. týdne, dospělí kruhoústí, kostnaté ryby
 • Opistonefros
  • nečlánkované
  • Bowmanovy váčky a glomeruly, rozvoj druhotného močovodu, Wolfova chodba -> vejcovody/chámovody
  • dospělí nižší obratlovci, kruhoústí, obojživelníci
 • Mezonefros
  • prvoledviny – anatomicky podobné opistonefrosu
  • zdokonalené -> tvar celistvého orgánu
  • embrya vyšších obratlovců, ryby, obojživelníci
 • Metanefros
  • pravé ledviny, vzniká přeměnou opistonefrostu
  • uzavření glomeruly v Bowmanových váčcích, vlastní vývody
  • plazi – zadní část těla, 0 Henleova klička
  • ptáci – Henleova klička, kloaka, moč jako bílý povlak na trusu
  • savci – močový měchýř, tvar ledvin typický pro jednotlivé skupiny


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!