Kyseliny – maturitní otázka

chemie

 

   Otázka: Kyseliny

   Předmět: Chemie

   Přidal(a): beruska.fojtikova<>seznam.cz

 

 

DŮKAZ KYSELIN:

 • kyselý roztok … pH  <  7

Indikátory:

 • mění svou barvu podle typu roztoku (kyselina, zásada=hydroxid, neutrální roztok)
 • 1) UIP  (universální indikátorový papírek – tmavě žlutý) -> červenofialová  barva
 • 2) Fenolftalein   (bílý papírek)  -> bezbarvý  (beze změny)

 

DŮKAZ HYDROXIDŮ (ZÁSADY) :

 • zásaditý roztok … pH  >  7
 • 1) UIP -> modrá  barva
 • 2) Fenolftalein -> červenofialová  barva
 • neutrální  roztok … pH  =  7

 

Kyselina chlorovodíková     HCl

 • k. solná = technická – v drogerii, odrezovač kovů

Příprava a výroba:

 • 1) výroba plynného chlorovodíku HCl
  • jedovatý
  • dráždí a leptá sliznici
  • H2    +    Cl2    -> hoření ->  2  HCl (chránit oči a dýchací cesty)
 • 2) chlorovodík se rozpouští ve vodě a vzniká kyselina   chlorovodíková = k. HCl  (max. koncentrace  37%)

Výskyt:

 • je obsažena v žaludku   à asi 0,4 % roztok v žaludeční šťávě -> pomáhá při trávení potravy

Onemocnění způsobená kyselinou HCl:

 • žaludeční vředy
 • pálení žáhy (není vhodná jedlá soda – škodí, ale léky z lékárny, vybírat si kvalitní potraviny)

Vlastnosti:

 • bezbarvá kapalina
 • koncentrovaná jako 37%
 • těkavá  ->  z otevřené lahve unikají páry chlorovodíku HCl
 • silná žíravina – nebezpečí poleptání

První pomoc při  polití kyselinou HCl

 • proud vody, mýdlo
 • prevence: při ředění  à  kyselinu přiléváme do vody    NE NAOPAK !!!

Využití:

 • odrezovač kovů    (čištění kovů)
 • čištění toalet – odstranění vodního kamene
 • k výrobě plastů, léčiv

 

KYSELINA  DUSIČNÁ

Výskyt:

 • je součástí kyselých dešťů -> poškození omítek domů, kovů, překyselení půdy

Vlastnosti:

 • bezbarvá kapalina
 • koncentrace 65 – 68%
 • nestálá – dýmavá – unikají z ní jedovaté oxidy dusíku (hnědočervený oxid dusičitý)
 • na světle se rozkládá (barví se žlutě až do hněda -> uchovává se v tmavých lahvích)
 • těkavá – dráždí dýchací cesty -> žíravina (působí leptavě, kůži barví žlutě)

Reakce s kovy:

 • nereaguje  se  zlatem  a  platinou
 • (alchymisté ji nazývali lučavka – sloužila k rychlému odlišení zlata od jiných kovů
 • na kameni buližníku = černá odrůda křemene: zkoumaným předmětem se rýpne do buližníku -> vznikne stopa – přetře se  k. dusičnou – pokud zůstane stopa, pak kov obsahuje zlato)
 • Lučavka královská = směs koncentrované k. dusičné + k. chlorovodíkové v poměru 1 : 3
 •  reaguje i se zlatem a platinou

Využití:

 • umělá dusíkatá hnojiva – dusičnany (ledky) – např.  NPK
 • výroba výbušnin –  dynamit = nitroglycerin
 • trinitrotoluen TNT
 • výroba léčiv – nitroglycerin – lék na srdce (po infarktu)
 • nitrolaky – antikorozní nátěry kovů
 • sloučeniny k. dusičné s kovy -> v zábavné pyrotechnice

 

KYSELINA  SÍROVÁ   (vitriol)

Výskyt:

 • nachází se v žaludku někt. živočichů (žraloka)  -> usnadňuje trávení

Vlastnosti

 • bezbarvá olejovitá kapalina
 • koncentrace 96 %
 • hustá   (dvakrát hustší než voda)
 • stálá –  nerozkládá se, nic z ní neuniká
 • Je hygroskopická – pohlcuje vzdušnou vlhkost a oxid uhličitý
 • Dobře se mísí s vodou – ředění: kyselinu lejeme do vody!!!  -> zvyšuje se teplota, až var, stálé míchání – hrozí rozstříknutí
 • Silná žíravinaleptá pokožku – vznikají popáleniny
 • Organické látky = přírodní látky – cukr, kůže, bavlna, filtrační papír:
 • v koncentrované k. sírové černají a uhelnatí

První pomoc u zasažení kůže:

 • nejdříve otřít suchou látkou, pak proud vody

Reakce s kovy:

 • zředěná nereaguje s ušlechtilými kovy   (v  učebně)

Využití k. sírové:

 • umělá průmyslová hnojiva (superfosfát)
 • barviva, léčiva, výbušniny
 • plasty, syntetická vlákna
 • její  (32 % roztok) jako náplň do olověných akumulátorů (osobní  auta)

 

KYSELINA TRIHYDROGENFOSFOREČNÁ (nesprávně k. fosforečná)

Výskyt:

 • je vázána v každé buňce živé hmoty -> fosfor je nezbytným prvkem pro život rostlin i živočichů

Vlastnosti:

 • bezbarvá sirupovitá kapalina
 • koncentrace 85%
 • silná žíravina

Využití:

 • výroba průmyslových hnojiv (superfosfát, NPK)
 • v potravinářském průmyslu – velmi čistá zředěná se používá do nealkoholických sycených nápojů
 • místo k. citrónové (COCA COLA)
 • při úpravě kovů – antikorozní úpravy železných materiálů
 • při výrobě léčiv, při přípravě zubních tmelů

 

KYSELINA UHLIČITÁ

Vznik:

 • rozpouštěním  plynného  oxidu  uhličitého  ve vodě  (při dešti)

Vlastnosti:

 • velmi slabá kyselina
 • nelze se s ní poleptat

Výskyt:

 • je přirozenou součástí kyselých dešťů
 • jejím působením se rozpouští hornina vápenec a vznikají tak krasové jevy (krápníky),
 • např.  Moravský kras – Punkevní jeskyně

Využití:

 • součástí sycených nápojů (perlivých) – minerálka, sodovka, perlivá voda, sycené limonády

 

KYSELINA   SIŘIČITÁ

Vznik:

 • rozpouštěním plynného oxidu siřičitého ve vodě

Vlastnosti:

 • slabá kyselina

Výskyt:

 • součástí kyselých dešťů -> má drastický vliv na přírodu, zvyšuje kyselost prostředí, odumírání a zánik organismů -> zasažená území se neutralizují mletým vápencem

Využití:

 • jako konzervační  činidlo – pomáhá zachovat barvy masných výrobků (uzeniny)
 • do sušeného ovoce (švestky, meruňky,) -> před konzumací oplachovat!!!


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!