Prvoci – maturitní otázka z biologie (3)

 

   Otázka: Prvoci

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): TS

 

– drobné organismy (mikroskopické)

– tělo tvoří jedna buňka, vykonává všechny životní funkce

– v buňce se diferencovaly organely k určitým činnostem

– stavba buňky: na povrchu = cytoplazmatická membrána- polopropustná blána na povrchu, někdy velmi tenká, někdy však dvojitá nebo u trojitá, pokud je zpevněna systémem mikrotubulů → pelikula

pelikula- pevná blána, někdy produkuje schránku- vápenitá, křemičitá

uvnitř buňky= cytoplazma- ektoplazma (vnější, těžší a hustší)

  • endoplazma (vnitřní, řidší a obsahuje organely)

důležité organely= jádro- jedno jádro/více stejnocenných jader/ dvě různocenná jádra

– různé tvary podle tvaru buňky

= trávicí vakuoly- měchýřky s trávicími látkami

= pulzující vakuoly- slouží k vylučování přebytečné vody

– dobře vyvinuté u sladkovodních prvoků

= mitochondrie- dvojvrstvé membranózní organely, poskytují energii pro životní pochody v buňce

= Golgiho aparát- tubulózní organela, zabezpečuje sekreční činnost buňky

– pohybové ústrojí: bičíky= delší, ukotvené v bazálním tělísku, tvořen mikrotubuly

řasinky= více, kratší

panožky= umožňují měňavkovitý

pohyb a fagocytózu

 

– rozmnožování prvoků:

a) dělením:

– binární dělení= na 2 stejné jedince

– schizogonie= zvětšení buňky a mnohonásobné

 

Dělení

b) pučení: vytvoří se pupen a z něj nový jedinec

c) pohlavní: vytvoří se pohlavní částice

– nepříznivé podmínky přežívají v cystách:

= zapouzdření, ochrana proti mrazu, nedostatku potravy, možná ochrana až na 10 let, v příznivých podmínkách cysta praskne

– výskyt: skoro všude, i v jiných organismech

– význam: samočištění vod, indikátory čistoty vod, zúrodňují půdu

– původci různých chorob

– potrava: bakterie, jiní prvoci, řasy

 

kmen Bezbrvý= praprvoci (Sarcomostigophora)

– mají bičíky nebo pseudopodie (panožky)

– rozmnožování: binární dělení nebo schizogonie

 

podkmen Bičíkovci (Mastigophora)

– různý tvar těla

– jedno nebo více stejnocenných jader

– jeden nebo více bičíků

– rozhraní nebo rostlinami a živočichy

 

řád Bičivky

– většinou cizopasníci

– původci nebezpečných chorob

– mají v buňce kinetoplast, blízko bazálního tělíska (nejspíše přeměněná mitochondrie), slouží jako zásobárna energie pro bičík

– zástupci: trypanozoma spavičná

– undulující membrána- pohyb

– původce spavé nemoci (projevuje se 1-3 týdny po nakažení, první fáze – horečka, únava, bolest kloubů, pak několik týdnů až měsíců nic, následuje druhá fáze- zmatenost, špatná koordinace, potíže se spánkem)

– přenašeč- moucha Tse-tse

 

ničivka útrobní

– žije uvnitř buněk obratlovců

– je bez bičíků

– přenašeč- pakomárek

– po nakažení horečka, průjem, zduření jater → smrtelná!!

 

ničivka kožní

– hnisavé vředy na pokožce

 

bičivka rybí

– ploché tělo

– 2 bičíky

– napadá kůži a žábry ryb, způsobuje bělavé povlaky

 

řád Bičenky

– několik bičíků, 3-4

– undulující membrána

– buňka vyztužená osním vláknem= axostyl

– zástupci: bičenka poševní

– v pochvě u žen- způsobuje výtoky

– v urogenitální trubici u mužů- bez příznaků

– přenáší se pohlavním stykem

– často imunní vůči léčbě

 

lamblie střevní

– v tenkém střevě

– způsobuje průjmy a koliky

– 2 jádra, 8 bičíků, přísavku

podkmen Kořenonožci

– tělo bez pelikuly

– někdy schránka

– buňka vytváří panožky (=pseudopodie), pohyb a příjem potravy

 

řád Měňavky

– nemají schránku

– velikost až 3 milimetry

– rychle mění tvar těla

– zástupci: měňavka velká

– ve stojaté vodě (bez chemického znečištění)

 

měňavka úplavičná

– v lidském střevě

– 2 formy: forma minuta

forma magna- v teplých oblastech vlézá do střevního epitelu

– způsobuje průjmy a koliky

 

řád Krytenky

– mají schránku

– jeden otvor na výsun panožek, v nepříznivých podmínkách zavřen hlenovou zátkou

– výskyt: vlhké prostředí

– zástupci: štítovka obecná

– vypouklá schránka

– ve stojatých vodách

rozlitka kulovitá

 

řád Dírkonožci

– na dně nebo se vznáší v moři

– schránka z uhličitanu vápenatého, otvory na panožky (jemné, jehličkovité)

– střídání pohlavní a nepohlavní generace

– známe od prvohor → horotvorní činitelé

– zástupci: nummulites

– nummulitový vápenec

kulovinka

– globigerinové bahno

textulária

 

řád Mřížovci

– mořští dravci

– schránka z uhličitanu vápenatého, tenké panožky

– horotvorní činitelé – radiolariové bahno

– význam: určování stáří vrstev

 

řád Slunivky

– převážně sladkovodní

– kulovitá buňka, tenké panožky

– některé mají schránku

 

kmen Výtrusovci

– endoparazité bez pohybových orgánů

– složitá stavba buňky

– složité rozmnožování

 

řád Hromadinky

– zástupci: hromadinka žížalí, bleší

 

řád Kokcidie

– intracelulární parazité

– zástupci: kokcidie jaterní

– v buňkách střeva a žlučových kanálků králíků a zajíců

kokcidie střevní, dobytčí

 

řád Krvinkovky

– vývoj ve dvou hostitelích

– zástupci: zimnička

– původce malárie

– napadá červené krvinky, projevem je horečka, která proběhne několikrát za sebou →

→ pohlavní generace → komár → rozmnožování → do slinných žláz →

→ do jiného člověka

 

kmen Obrvení

– nejsložitější buňka

– na povrchu pelikula

– buněčné organely: ústa, hltan, trávicí vakuola

– 2 různocenná jádra – makronukleus = řídí vegetativní funkce

– mikronukleus = řídí rozmnožování (složitý proces, probíhá výměna části genetické inf.)

– rozmnožování: např. trepka = dva jedinci se spojí kolústnímy políčky (=konjugace)

 

– výživa: bakterie, organické zbytky

– žijí ve vodě i přisedle, některé druhy jsou indikátory znečištění

– zástupci: trepka velká

– výskyt: silně znečištěné sladké vody

– velikost: až několik milimetrů

– pelikula, z ní brvy, organely (buněčná ústa, hltan, potravní vakuola, buněčná řiť, pulzující vakuola)

kožovec rybí

– cizopasník v kůži ryb

mrskavka

– 1-2 milimetry, přisedlá

vířenka

– silně znečištěné vody

vejcovka, bobovka, slávinka

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!