Klasifikace NIC, NOC – maturitní otázka

osetrovatelstvi

 

Otázka: Klasifikace NIC, NOC

Předmět: Ošetřovatelství

Přidal(a): vnl.xf

 

 

Klasifikace nic, noc

 • NANDA – (NORTH AMERICAN ASSOCIATION NURSING DIAGNOSIS INTERNATIONAL)
 • NIC – (NURSING INTERVENTIONS CLASSIFICATIONS)
 • NOC – (NURSING OUTCOMES CLASSIFICATION)

 

NANDA

 • Vyvíjí materiál pro přesnou ošetřovatelskou diagnostiku, vývojem standardní terminologie a klasifikací ošetřovatelských diagnóz se zabývá 30 let. Během této doby byla vytvořena standardní terminologie pro 155 ošetřovatelských problémů.
 • Pro ošetřovatelské problémy byly stanoveny – název, definice, vyvolávající příčiny, určující charakteristiky, očekávané výsledky, ošetřovatelské činnosti.
 • NANDA diagnózy se používají mezinárodně.
 • Hlavní cíl: vytvořit mezinárodní klasifikaci ošetřovatelských diagnóz.

 

NIC

 • Vyvíjí rozsáhlý soubor ošetřovatelských intervencí, platí pro veškerou činnost, která je poskytována sestrami, zahrnuje ošetření od základní péče až po péči komplexní a specializovanou. Každá intervence má svoji definici a číselný kód.
 • Kategorie intervencí:
  • přímá – fyziologická (základní, komplexní), psychosociální, léčebné, preventivní, na podporu zdraví
  • nepřímá – jsou úkony ordinované lékaři
 • Klasifikace NIC obsahuje 7 oblastí, 30 tříd, 486 zákroků.

 

NOC

 • Věnuje se vývoji cílů ošetřovatelské péče, vyhodnocením efektu výsledků ošetřovatelské péče, dle této klasifikace je výsledek ošetřovatelské péče měřitelný stav, měřitelné chování nebo vnímání klienta.
 • Každý z NOC výsledků zahrnuje nabídku indikátorů péče s hodnocením pomocí doporučených škál. Užitím škál jsme schopni specifikovat míru a změny ošetřovatelského problému klienta v průběhu péče.
 • Výsledky jsou aplikovatelné v elektronické ošetřovatelské dokumentaci, která má být součástí klinických informačních systémů.

 

Zdroje najdete uvedeny zde:

 • https://biologie-chemie.cz/zdroje-vnl-xf/
 • Jana Marečková – Ošetřovatelské diagnózy v NANDA doménách
 • Informace poskytla Magda K
 • http://www.nursing.uiowa.edu/excellence/nursing_knowledge/clinical_effectiveness/noc.htm


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!