Prokaryotické organismy – maturitní otázka z biologie

 

   Otázka:  Prokaryotické organismy

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): Filip Lukáš

 

 

 

 

PROKARYOTICKÉ ORGANISMY

 • bakterie
 • známá 3,5 mil. Let
 • je tvořena jediným membránové dál neděleným prostorem
 • velikost je o řád menší než eukaryota a větší než vir
 • má velký povrch (velký kontakt s okolím)
 • rychlý metabolismus (více než eukaryota) àrychlý růst a množení (8 hodin, v dobrých podmínkách až 30 minut)

 

STAVBA

 • plazmatická membrána – na povrchu, je jedná, přejímá funkce membránových organel eukaryotické buňky, vytváří vchlípeniny
 1. MEZOZOMY: jeden nebo dva, jsou v analogii s eukaryotickým lysozomem (štěpení látek – enzymy)
 2. CHROMATOFORY: u prokaryot schopných fotosyntézy, obsahují pigmenty (bakteriochlorofyl)
 • buněčná stěna – dodává pevnost, udává tvar (skelet), je z PEPTIDOGLYKANU (murein) – není u eukaryoty
 1. GRAMPOZITIVNÍ: mohutná vrstva peptidoglykanu, dobře se barví gramovou metodou (krystalová violeť a luglový roztok I v KI) àmodrofialová barva, neodbarvují se organickými rozpouštědly
 2. GRAMNEGATIVNÍ: tenká vrstva peptidoglykanu nad ní je vnější membrána à hůř proniká barva àsvětle růžová, odbarvují se, barvení se safarinemàčervená barva
 • pouzdro – může být nad buněčnou stěnou, amorfní organický polymer (bílkovina nebo polysacharid) àpevnost, pouzdro je různě tlusté
 • fimbrie (pilus) – jemná krátká vlákna vyčnívající z povrchu, mají různé funkce: přichycení na jinou buňku (adheze) – patogenní, někdy se proplétají a tvoří obal GLYKOKALYX (ochranná funkce), specializované (sexuální) pilusy F- fertilní, mají dutá vláknaàpřenos DNA na jinou buňku = KONJUGACE
 • bičík – bývá většinou jeden, 10x delší než tělo (20 mikrometrů), zakotven 2 kruhovitými destičkami v plazmatické membráně, pohyb je rotační
 • cytoplazma – vyplňuje vnitřek buňky, většinou chybí vakuoly
 • jádro (nukleoid) – 1 dvouřetězová DNA stočená do kruhuànestárne, je uprostřed, není ohraničená, zaujímá 20% buňky, je haploidní, 3500 genů,
 • plazminy – malé DNA, doplňková informace, do kruhu, buňka je může ztrácet, můžou přecházet z buňky do buňky (konjugace), některé plazmidy se včleňují do centrální (epizomální DNA)à reverzibilní proces
 • ribozomy – soustředěny v oblasti DNA,v klidu jich je několik set,při množení až 30000
 • zásobní látky – glykogen (polysacharid) ß hydroximáselná kyselina, volutin (ornitofosfát) = zásobní P a energie, S

 

FYZIOLOGIE

 • rozmanitá skupina
 • dělení podle zdroje energie: fototrofní – zdrojem energie je světlo (fotosyntéza), chemotrofní – redukovaná chemická látka, organická = chemoorganotrofní, anorganická = chemolytotrofní (H2S – sirné bakterie, NH4+ – dusíkaté
 • podle zdroje uhlíku: autotrofní – zdroj je CO2, heterotrofní – zdroj je organická látka
 • podle vztahu ke kyslíku: aerobní – potřebují kyslík k životu, anaerobní – nepotřebují ho, fakultativně anaerobní – žijí v obou prostředích, obligátně anaerobní – kyslík je pro ně jedovatý, energii získávají kvašením

 

VÝSKYT

 • jsou všudypřítomné, žijí i tam kde jiné organismy nepřežívají, v extrémních prostředích (solná jezera, 9km pod dnem moře, v jedových žlázách hada)
 • 1g půdy = 400 milionů bakterií, 1ml vody = 1 milion bakterií

 

TVAR

 1. Kulaté = koky: diplokoky (po dvou), streptokoky (v řetízkách), stafylokoky (hrozny), starciny (balíčky)
 2. Tyčinkovité = bacily: diplobacily, streptobacily, palisády, zakřivené: vibria, spirily, spirochéty (netvoří kolonie), vláknité, větvené – bakteriální mycelia – podhoubí (mykobakterie)

 

ROZMNOŽOVÁNÍ

 1. Přímé dělení = amitóza: bez dělícího aparátu
 2. Pučení
 3. Homologie
 4. Spóry = klidová stadia, slouží k přežití nepříznivých podmínek (var, radiace, desinfekce) KRYPTOBIÓZAàsporulující bakterie, stav trvá až několik let
 5. Konjugace = pohlavní proces, fertilní pilusy, mění genetickou informaci pomocí plazmidu

 

VÝZNAM

 • patogenní druhy (choroby), potravinářský průmysl, kvasné procesy
 • symbiotické bakterie (žijí uvnitř těl) střevní – koli
 • dusíkaté – převádějí vzdušný dusík na dusičnany
 • rozklad odumřelých organismů

 

HISTORIE

 • poprvé pozoroval bakterie Antoni van Leeuwenhoek (1676)
 • Robert Koch, Louis Pasteur, Hans Christian Gram (rozdělení podle metody barvení – 1884)

 

SYSTÉM – založen na stavbě buněčné stěny a jejího barvení

oddělení: GRACILICUTES

 • tenká buněčná stěna gramnegativního typu, mají vnější membránu, netvoří spory

 

třída: SCOTOBACTERIA – indiferentní ke světlu (nereagují na něj), heterotrofní

 • Azobacter chroococum – půdní bakterie, schopnost vázat molekulový dusík umí ho převádět na jiné formy
 • Rhitobium radicicola – schopnost vázat molekulový dusík a převádět ho na soli, hlízkovité bakterie
 • Legionela pneumophila – působí těžké pneumonie u člověka
 • Neiseria gonorrhoea – původce kapavky (původce pohlavní choroby), hnisové záněty sliznic, pohlavních orgánů, jiných sliznic (konečník, hltan, oční spojivka) à neplodnost
 • Neiseria meningitidis – způsobuje meningitidu (zánět mozkových blan)
 • Acetobacter – octové bakterie, umožňují octové kvašení
 • Escherichia coli – ochrana mikroflory v lidském tlustém střevě, užíváním antibiotik se ztrácí, produkuje jed COLICIN – bakteriocidní účinky (zamezuje vzniku jiných bakterií), získává se při porodu
 • Salmonella typhi – v kachních vejcích, způsobuje průjmy (bolesti, perforace střev, vyčerpanost organismu)
 • Schigela dysenteriae – prudký patogen, způsobuje dysenterie, napadá střeva, křeče bolesti, stolice s krví a hlenem, protržení střev, dehydratace, 200 jedinců stačí k onemocnění
 • Yersinia pestis – morová bakterie (17., 18., stol. 14. století – podlehla polovina lidstva), žije v trávicím traktu blech (přenášeno zablešenými hlodavci), potlačuje imunitní reakce, hodně bakterií se zadrží v mízních uzlinách (zvětšení), dostane se do krve àzánětyàsepse organismu = dýmějový mor, bakterie napadá plíce = černý mor
 • Vibrio cholerae – způsobuje choleru, z pitné vody a ryb, křeče v břiše, zvracení, vodnatá stolice à 25l/den ztráta vody, rozhození iontové rovnováhy
 • Nitrifikační bakterie – obligátně anaerobní, energii získávají oxidací amonných solí, v půdě a v povrchové védě (nitrobacter, nitrococus, nitrosomonas)
 • Spirochety – tenké, dlouhé, ohebné, chemoorganotrofní, treponema pallidium: způsobuje syfilis (1.fáze – tvrdý vřed v místě vstupu bakterie do organismu, zánět mízních uzlin, trvá několik týdnů, 2.fáze – kožní, vyrážky, zapařeniny, bradavice, trvá 2 roky, mizí, 3.fáze – za 5-20 let, postihuje NS, CS, kosti, klouby, výdutě aorty, deformace nosní přepážky, perforace patra, deence, obrny svalů, paralýza), borellia burgdorferi – původce lymské boreliózy, přenos klíštětem, postihuje více orgánů (1.fáze – flíček s bledým středem v místě kousnutí, 2-3 týdny, podobné jako chřipka, 2.fáze – postižení NS,srdce,parézy svalů, 3.fáze – po měsících až letech, imunopatologické projevy, postihuje velké klouby)
 • Rikettsie prowazeki – tyčinky, koky, obligátně anaerobní, intracelulární parazité, skvrnitý tyfus – horečky, vyrážky (mimo obličej a dlaně), únava, zimnice, neléčený je smrtelný
 • Chlamydia psittaci – hraničí s virovým životem (závislé na hostitelské buňce), psitakóza= papouščí nemoc (zánět plic)
 • Chlamydia trachomatis – záněty močopohlavního ústrojí, vysychání sliznic (rohovatění rohovky)

 

třída: OXOPHOTOBACTERIA = CYANOBACTERIA (SINICE)

 • namodralá barva, vznikaly na zemi první, pozůstatky = stromatolity, fotosyntetizujíàkyslík, obsahují bakteriochlorofyl, ßkaroten,fykocyanin (modrá barva), fykoerytrin (červená barva), produkují cytotoxiny àkožní alergie, záněty sliznic, otrava, bronchitida, buněčná stěna vylučuje sliz àkolonie (drží je pohromadě), u některých umožňuje pohyb, plynné vakuoly (nadnášení), jsou fotolytororfní

 

ROZMNOŽOVÁNÍ

 • jednobuněčné – dělení, mnohobuněčné – hormogonie= vlákna která se oddělují od mateřské buňky a dorůstají, akinety =klidové spory, tvoří se uvnitř buněk, heterocysty = buňky, které obsahují světlolomná granula (fixace N)

 

VÝSKYT

 • ve vodě, v půdě, přemnožení = souvislé povlaky (vodní květ)
 • chroococus = sinivka – vyhledává kyselé vody (rašeliniště)
 • mikrocystys – stojaté vody
 • oscilatoria = drkalka – stojaté vody, bobtnání slizu (trhavé pohyby)
 • nostoc = jednořadka – plankton sladkých stojatých vod
 • Albena flos aquae – vodní květ

 

oddělení: FIRMICUTES

 • pevná, tlustá buněčná stěna, grampozitivní, nefotosyntetizují
 • stafylococus aureus = zlatý stafylokok – shluky koků, fakultativné anaerobní, lidský patogen, hnisová onemocnění,střevní potíže,zápal plic,tvoří enterotoxiny
 • streptococus pyogenes – řetízky, angína spála
 • streptococus pneumoniae – záněty plic
 • streptococus facecalis – střevní potíže
 • streptococus lactis – mléčné kvašení, mlékoàkyselina mléčná
 • streptococcus termophylus – zkvašuje okurky
 • bacilus – anaerobní (fakultativně), chemoorganotrofní, v půdě, některé jsou patogenní, bacilus antracis – antrax (sněť slezinná), průběh závisí na místě vstupu prokaryoty do těla (plicní, střevní, kožní – černé boláky, nekrotické vředy – uhlák), bacilus subtilis – nepatogenní, modelový organismus
 • corynebacterium diphteriae – původce záškrtu, napadá hrtan, sliznici úst, mandle, záněty zneprůchodňují dýchací cesty, napadá srdce
 • corynebacterium acne – v kůži, napadá mazové žlázy, záněty, v půdě, ve vodě
 • mycobacterium tuberculosis – způsobuje tuberkulózu (souchotě), zánět plicní tkáně, rozpad, napadá kůži, střeva, páteř, v půdě, ve vodě
 • mycobacterium leprae – způsobuje lepru (malomocenství), podléhají jí osoby s nízkou imunitou, skvrny na kůži, postihuje nervyàzáněty, odumíráníàatrofie svalů, otevřené rány a vředyàspontánní amputace částí těla, ztrácení mrkacího reflexu (nemoc nebolí)
 • streptomycetes – buňky tvoří mycelia, patří mezi aktinomycety, v půdě, patogenní (některé), záněty, streptomycetes griseus – produkuje antibiotika

 

oddělení: MENDOSICUTES

 • atypická buněčná stěna

 

třída: ARCHAEBACTERIA

 • odlišují se stavbou plazmatické membrány a fyziologií, žijí v extrémních podmínkách, buněčná stěna je tvořena polypeptidy a polysacharidy, tyčinky, koky, mykoplazma, grampozitivní, netvoří spory, některé mají bičík, dělíme podle metabolismu
 1. methanogenní – anaerobní, CO2 akceptor elektronů, mění ho na CH4, oxidují plynný H, oxidují alkoholy za vzniku kyselin (koloběh látek), využívají se při výrobě bioplynu, jsou v usazeninách povrchových vod, v odpadních vodách, v bachoru přežvýkavců (tvoří tam plyny)
 • methanobacterium – tyčinka
 • methanococus
 1. halofytní – vyhledávají vyšší koncentrace solí  (NaCl), aerobní, chemoorganotrofní, zdrojem C jsou aminokyseliny, sacharidy, bez soli nerostou (minimálně musí mít 8%), mořská voda, mořské ryby
 • halobacterium, halococus, natrobacterium, natrococus (natro – vyšší koncentrace)
 1. termoacidofilní – vyhledávají teplé, kyselé prostředí (nízké pH), horké sirné prameny
 • sulfolobus – energii získává osidací S nebo H2S, ideální pH je 2, ideální teplota 68-80°C
 • thermoplasma – bez buněčné stěny, pH=2, 55-60°C, izolovány z uhelné hlušiny
 • thermoprotheales – produkují H2S syntézou S a H, pH=5, 100°C, horké prameny na Islandu


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!