Smyslové orgány – evoluce orgánových soustav živočichů

biologie

 

   Otázka: Evoluce orgánových soustav živočichů

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): noupka24

 

 

Přehled evoluce orgánových soustav živočichů

 

SMYSLOVÉ ORGÁNY (vznik z ektodermu)

 • smyslové ústrojí/receptory umožňují registrovat podněty z okolního prostředí
 • prahová hodnota intenzity podnětu vyvolá vznik nervového impulsu
 • smysly jsou transformátory
 • cíl v evoluci smyslových orgánů je poskytnutí co nejvíce informací NS
 • všechny smyslové soustavy vykazují po delší a stálé stimulaci sníženou citlivost

 

Typy smyslových buněk

 • primární receptory – neurony, vstupní část specializována na příjem podnětů, mají vodivou část
 • sekundární receptory – specializované buňky, reakcí na podnět je podráždění, které předávají senzitivním neuronům

 

MECHANORECEPTORY

1) Orgány hmatu

 • nejpůvodnější
 • postupná koncentrace hmatových buněk – obličej, pohlavní orgány, prsty, nohy
 • Meisnerova tělíska, Paciniho receptory

postranní čára (= proudový orgán)

 • neuromasty napojené na kanálek
 • u primárně vodních obratlovců
 • vnímá tlak a proud vody

johnstonův orgán

 • na tykadlech hmyzu
 • hmatová i statická funkce
 • na 2. tykadlovém článku (blíž u hlavy)

 

2) Statické orgány

 • u vyšších obratlovců spojené se sluchovým orgánem x    u vodních bezobratlých odděleně
 • vjem polohy, pohybu

statocysty bezobratlých

 • váčky vyplněné tekutinou, které jsou drážděny statolity (=otolit, statokonie)

statokinetický orgán obratlovců

 • vejčitý a kulovitý váček
 • 3 polokružné chodby (výjimka mihule – 2)

 

3) Sluchový aparát

Tympanální ústrojí hmyzu

 • na různých částeh těla

sluchový aparát

 • vyvíjí se u obojživelníků
 • prodlužováním kulovitého váčku vzniká lagena
 • stáčením lageny vzniká u savců hlemýžď a Cortiho orgán a objevuje se vnější ucho
 • přídatné sluchové kůstky – columella
 • savci – kladívko, kovadlinka, třmínek (hlemýžď – 2,5 závitu)

 

CHEMORECEPTORY

1) Čichové ústrojí

čichové orgány bezobratlých

 • čichové receptory v podobě tlustostěnných chloupků či prohlubní
 • v okolí úst, na tykadlech, chodidlech a pohlavních orgánech
 • hmyz pomocí nich detekuje feromony (a jiné látky)

čichové orgány obratlovců

 • párové čichové jamky u čelistnatců
 • choany propojují vnější prostředí s dutinou ústní
 • Jacobsonův (vomeronasální) orgán u obojživelníků, ještěrů, hadů, savců – umožňuje příjem pachů ústní dutinou

 

ZRAK

Prvoci

 • Euglena – krásnoočko zelené
 • blízko místa, ze kterého vyrůstá bičík, má útvar zvaný stigma – červenou světločivnou skvrnu, jejíž pomocí krásnoočko zjišťuje, odkud přichází světlo

žahavci

 • ropália – na obvodu zvonu; obsahují jednoduchá plochá očka umožňující vnímání světla, tmy, strany; a občas také speciální orgány hmatu

ploštěnci

 • jednoduché miskovité oči jsou inverzní, rozlišují jen intenzitu světla, nikoliv tvary

kroužkovci

 • zrak nebývá vyvinut (mohou mít maximálně miskovité oči)

měkkýši

 • v pokožce tzv. kožní pupeny = několik smyslových buněk pohromadě, s tyčinkovitými výběžky (někdy oči, čich, hmat na tykadlech)
 • měkkýši (vyjma hlavonožců) mají velmi jednoduché světločivné orgány, pro plže jsou typická miskovitá očka
 • u stopkookých (naši suchozemští plži) jsou párová, umístěna na horním páru zatažitelných tykadel
 • oči měkkýšů jsou everzní (přivrácené) = výběžky zrakových buněk jsou přivrácené ke světelným paprskům
 • oči paplžů jsou miskovité, mlžů složené
 • plži – mohou mít jednoduché oční jamky, oči pohárkové až váčkovité s čočkou a sklivcem
 • hlavonožci – komorové oči – nejdokonalejší typ oka (jako u člověka)
 • tato pohárková očka vnímají pouze světlo a tmu
 • draví mořští pelagičtí plži (pohybují se při hladině) mají oči složitější – schopni vnímat obraz (poznat kořist, dravce,…)

členovci

pavouci

 • čtyři páry očí na hlavohrudi, hlavní oči rozeznávají obrazy, vedlejší vnímají světlo odražené od fotoodrazivé vrstvy v oku (tapeta lucida, „svítí oči“)


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!