Ploštěnci, hlísti a měkkýši

 

   Otázka: Ploštěnci, hlísti a měkkýši

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): etsurin

 

 

 

 

Oddělení: Triblastika
3 zárodečné listy
-ektoderm –pohyb a smysly

-entoderm –orgány soustavy trávicí a rozmnožovací

-mezoderm- kosterní a oběhová soustava
kromě ostnokožců bilaterálně souměrní
příď, záď, část hřbetní a břišní
dělí se na dvě řady->
alfa řada- prvoústí- z prvoúst gastruly se vyvinula ústa
ploštěnci, pásnice, hlísti, měkkýši, kroužkovci, členovci
beta řada- druhoústí- z prvoúst gastruly se vyvinul řitní otvor, ústní otvor se prolamuje druhotně na opačné straně těla
ostnokožci, strunatci

PRVOÚSTÍ
dělení podle typu tělních dutin
1. Schyzocoel– nepravá tělní dutina
ploštěnci, pásnice
tělní dutina vyplněná parenchymem
2. Pseudocoel– nepravá tělní dutina
škrkavka, roup
pseudocoel- vzniká ze schyzocoelu potlačením tělního parenchymu, souvislá dutina vyplněná mízou- hromadí se tam zplodiny metabolismu
u anaerobních endoparazitů
3. Coelom– pravá tělní dutina
vzniká třetí zárodečný list
nečlánkované tělo- měkkýši
článkované tělo- stejnocenně- homogenní segmentace
kroužkovci
nestejnocenně- heterogenní segmentace
členovci, kruhoústí

KMEN: PLOŠTĚNCI
Třídy: ploštěnky, motolice, tasemnice
dorzoventrálně zploštělí (z obou stran)
oválný průřez
výskyt- voda, humidní půda, parazité
povrch těla- jednovrstevný epitel
pohyb- podkožně svalový vak, řasinky na epitelu (sliz)
není kostra, oporou těla je tělní parenchym
TS– gastrovaskulární soustava– příjem, rozvod, trávení
VS- protonefridie– základem jsou plamínkové buňky
NS- gangliová- (ganglium- nervová zauzlina)- provazcovitá
v přídi těla párová mozková zauzlina
SS- u volně žijících dokonalejší než u parazitů
ploštěnky- miskovitá očka
PS- hermafroditi
CS a DS nejsou vyvinuty- GVS plní funkci cévní, dýchají celým povrchem těla

Třída: Ploštěnky
výskyt- moře, jezera, humidní půdy
dravé
povrch těla- jednovrstevný epitel, pigmenty (barviva)
pohyb- podkožní svalová vak, řasinkový epitel
PS- hermafrodit, velký počet vaječníků a varlat, jeden jedinec funguje jako sameček, druhý jako samička
vajíčka v kokonech
sladkovodní- ploštěnka mléčná, potoční, černá
vývoj bez larvy
mořští- nepřímý vývoj, Müllerova larva

Třída: Motolice
ekto- a endo- parazité
vývojová stadia- larvy- bezobratlé, dospělci obratlovci
regrese- potlačení pohybové, dýchací a nervové soustavy
dobře vyvinutá ochrana těla-  chitinová kutikula, přísavky…
TS- GVS
DS- není- ektoparazité přijímají O2 celým tělem, endoparazité- anaerobní dýchání- energii získávají bez kyslíku
PS- hermafroditi- velmi složité vývoje, několik mezihostitelů, několik larválních stadií
->nadprodukce vajíček- malá pravděpodobnost, že se dožijí dospělosti
proterandrický hermafrodit- nejdříve dozrají spermie, potom vajíčka
motolice kopinatá
motolice jaterní- parazituje ve žlučovodech ovcí a skotu
krevnička močová- jediná gonochoristická, sexuální dimorfismus- sameček je větší
nebezpečná v oblastech, kde jsou rýžová pole
v oblastech močopohlavního ústrojí člověka- samička klade štětinatá vajíčka-> krev v moči

Třída: Tasemnice
endoparazité střev obratlovců
stavba těla- háčky, přísavky, hlavička + tělní články
pohybová, nervová a smyslová soustava potlačeny
nadměrně vyvinutá pokožka- kutikula, pohlavní soustava- proterandričtí hermafroditi- samooplození- nejdříve dozrávají spermie, poté vajíčka
tasemnice dlouhočlenná- 2-3 metry- přichycená ke sliznice tenkého střeva->poslední články naplněny oplozenými vajíčky- vycházejí ven s výkaly-> mezihostitel (prase) se nakazí pozřením vajíček-> v tenkém střevě se uvolní larva- onkosféra-> prochází stěnou tenkého střeva do svaloviny-> mění se v boubel-> člověk se nakazí konzumací nedostatečně tepelně upraveného masa
tasemnice bezbranná- až 10 m, mezihostitel- hovězí dobytek
měchožil zhoubný- larva až 15 cm- člověk jako hostitel- v játrech a srdci

KMEN: HLÍSTI
parazité
tělo-protáhlé, k oběma koncům zúžené, pevné a pružné, kulatý průřez
pseudocoel- usazování zplodin metabolismu
povrch těla- jednovrstevná pokožka a silná kutikula
pohyb- podkožně-svalový vak
TS- trubicovitá (průchozí), ústní a řitní otvor zvlášť
není DS a CS
NS- gangliová- provazcovitá-v přední části zauzlina, z ní vedou provazce
PS- gonochoristé, pohlavní dimorfismus- samička větší
nepřímý vývoj
nemusí být mezihostitel
SS- primitivní
ústní otvor- kutikulární zuby
škrkavka dětská- nepřímý vývin, roup dětský- přímý vývin
vlasovec mízní- ucpává cévy-> zastavení toku lymfy-> natékají údy- elefantiáza
vlasovec oční- mezi spojivkou a bělmem
svalovec stočený- larvy kolem sebe vytvářejí vápenaté schránky, které ucpávají svalovinu

KMEN: MĚKKÝŠI
měkké svalnaté nečlánkované tělo- homogenní segmentace
primárně mořští, sladkovodní, sekundárně suchozemští
hlava- smyslové a nervové centrum
pohyb- svalnatá noha, hlavonožci- nálevka a chapadla
útrobní vak- část mimo svalnatou nohu
obsahuje orgány
plášť- kožní záhyb (řasa)
vzniká zdvojením hřbetní pokožky, směrem ven vylučuje skořápku
plášťová dutina- mezi pláštěm a nohou

Třída: Plži
jasná hlava a noha
původně mořští, dnes i ve sladké vodě a na souši
pravotočivá ulita
TS- průchozí
ústní dutina- radula (jazyk)- chitinový-> strouhání potravy, slinné žlázy, hepatopankreas, enzymy usnadňující trávení, střevo-> do plášťové dutiny
DS- primárně žábry, sekundárně plicní vak- zřasený, prokrvený- část plášťové dutiny
VS- metanefridie- obrvená nálevka
otevřená do dutiny osrdečníku
nahání do sebe zplodiny metabolismu
CS- otevřená- tělní tekutina se volně rozlévá do těla
hemolymfa (krvomíza)
barvivo- hemocyanin
vakovitá srdce- 1 komora a 1 síň, blanitý osrdečník (perikard)
oběh hemolymfy- okysličení v plicním vaku-> cévou do srdce-> rozvádí do těla-> O2 předán orgánům->návrat do plicního vaku
NS- gangliová (provazcovitá)- v hlavové části 5 párů ganglií
SS-krátká tykadla- hmat, dlouhá tykadla- zrak
čich, statocysta (rovnovážné ústrojí), chemoreceptory
PS- hermafroditi i gonochoristé
oplozená vajíčka se kladou do jamky
sladkovodní a suchozemští- přímý vývoj
mořští- nepřímý vývoj- larva-veliger
Podtřída: Předožábří
sladkovodní a mořští
žábry v plášťové dutině před srdcem
1 pár tykadel
gonochoristé
homolice, useň, ostranka, přílipka
Podtřída: Zadožábří
mořští
2 páry tykadel
ploutvovitá barevná noha
zey obecný
Podtřída: Plicnatí
dýchají plicním vakem
suchozemští
hermafroditi, přímý vývoj
hlemýžď zahradní, páskovka, plzáci a slimáci- bez schránky, plovatka, bahnatka

Třída: Mlži
bioindikátor čistých vod, pouze vodní
chybí hlava
dvouchlopňový plášť, který vylučuje skořápku- 2 symetrické lastury
škeble- hřbetní část lastury spojená vazem- drží ji od sebe, svěrače ji drží u sebe
širší část- příď- ústní otvor, úžší část- záď- přijímací (voda s O2 a mikroplanktonem), řitní otvor
TS- není ústní dutina- nemají slinné žlázy  radulu-> jícen->žaludek, kolem žaludku je hepatopankreas> střevní kličky-> projde osrdečníkem-> řitní otvor
CS- otevřená, centrum- srdce v osrdečníku, hemolymfa, hemocyanin
krev se okysličí v žábrách-> srdce-> celé tělo-> odkysličená krev přes VS-> metanefridie-vyčistí se-> znovu do žaber
DS- žábry v plášťové dutině kolem nohy, neustále omývány vodou
VS- metanefridie
NS- gangliová
SS- nejsou oči
hmatové, čichové buňky, statocysta
PS- gonochoristé
mořští mlži- veliger
sladkovodní- glochidium- ektoparazit- žábry a ploutve ryb
vnější oplození
sladkovodní- škeble rybničná, velevrub malířský, perlorodka říční
mořští- perlorodka japonská (do plášťové dutiny se dostane zrnko písku-> dráždí pokožku-> organismus vylučuje perleťovou složku, která ho obaluje-> vzniká perla)
srdcovka, střenka, slávka, ústřice, zéva obrovská

Třída: Hlavonožci
nejdokonalejší a nejvyvinutější měkkýši
jen mořští
hlava (NS a SS)+trup+přeměna svalnaté nohy kvůli dravému způsobu života->
chapadla– pohyb vpřed, příjem potravy
svalnatá nálevka– reaktivní (únikový) pohyb
zároveň s únikem vypouští sekret z inkoustové žlázy
v pokožce jsou chromatofory- umožňují barvoměnu
vnitřní chrupavčitá kostra
TS- radula, slinné žlázy, někdy jedové žlázy, zobanovité čelisti
DS- žábry
CS- téměř uzavřená
NS- gangliová
SS- vyvinutá, komorové oči
PS- gonochoristé, pohlavní dimorfismus- sameček- jedno rameno se přeměnilo na hektokotylové rameno- slouží k páření- vnější oplození
loděnka hlubinná, sépie, oliheň, krakatice, chobotnice

Význam
+ potraviny (ústřice, slávky, hlemýžď)
+ výroba perleťových knoflíků
+ suvenýry
+ šperky
+doplňková výživa (sépiová kost)
-škůdci jahod a hub

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!