Cytoplasma a cytoskelet – otázka z biofyziky

 

   Otázka: Cytoplasma a cytoskelet

   Předmět: Biofyzika

   Přidal(a): BobanCreed

 

 

 

– cytoplasma

– koloidní roztok bílkovin a dalších částic

– statické mechanické vlastnosti – pevnost, pružnost, … – závisí na funkčním a koloidním stavu

– dynamické vlastnosti – pohyb, kontraktilita, …

– viskozita

– větší než vody

– závisí na teplotě, okolí a složení – druhu a počtu vazeb mezi stavebními jednotkami

– povrchové napětí

– na fázovém rozhraní specializované struktury z bílkovin a lipidů

– povrchové napětí = vlastní povrchové napětí + elasticita struktur

– struktura

– hyaloplazma

– homogenní opalescenční hmota v blízkosti membrány

– granuloplazma

– zrnitá hmota v okolí jádra

 

– cytoskelet

– složitý systém bílkovinných vláken     – udržuje tvar, pohyb, vnitrobuněčný přenos informace

– mikrofilamenta

– aktinová vlákna => kontraktilní vlastnosti, udržuje tvar

– interakce s myosinem => pohyb

– améboidní pohyb

– vychlípení cytoplasmy (pseudopodia)

– změny koloidních stavů – gel→sol, změna polymerace

– adheze (přichycení) buněk

– speciální proteiny v buněčné membráně, které se spojují s proteiny uvnitř i vně buňky (např. integriny)

– proudění cytoplasmy

– výživa buňky

– cytokineze

– aktin a myozin tvoří kontraktilní prstenec => rozdělení buňky

– mikrotubuly

– silnější vlákna tubulinu

– tvoří dimery s vodíkovými můstky → spojení do protofilament → mikrotubulus

– kontraktilní vlastnosti, polární, udržují tvar buňky, pohyb

– intracelulární pohyb

– tvoří dráhy pro pohyb membránových struktur (ER, GA, …)

– hybné molekuly = proteiny kinesin a dynein

– řasinky

– mikrotubuly obalené výčnělkem cytoplazmatické membrány

– mnoho kratších (2-10μm)

– klouzavý pohyb mikrotubulů => veslovitý pohyb

– jednobuněčné org. – pohyb, získání potravy

– mnohobuněčné org. – kontrola pohybu prostředí kolem buněk

– bičík

– stejná struktura a základ pohybu

– málo delších (10-200μm)

– klouzavý pohyb mikrotubulů => vlnivý nebo krouživý pohyb

 

– intermediální filamenta

– nejednotné názory na funkci, mechanická stabilizace buňky

– nejméně citlivé k vnějším vlivům


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!