Systém prvoků – maturitní otázka

biologie

 

   Otázka: Systém prvoků

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): Kuba Liška

 

 

1) BEZBRVÍ

 • Pohybují se pomocí bičíků nebo panožek nebo se nepohybují

a) Kmen: Bičíkovci (Flagellata)

 • Mají bičíky, undulující membránu
 • Vyživují se různě

1. Třída: Rostlinní bičíkovci (Phytoflagelata) – vyživují se autotrofně

 • Krásnoočko zelené, kalužnatky

2. Třída: Živočišní bičíkovci (Zooflagelata)

 • Jeden nebo dva bičíky
 • Truběnka haeckelova – nejmenší živočich na světě
 • Trypanosoma spavičná – v Africe, samička mouchy tse-tse – spavá nemoc
 • Trypanosoma dobytčí – onemocnění u dobytka
 • Leismania tropica – přenáší komár – vředy atd.
 • Bičenka poševní – přenos pohlavním stykem, mužům nic nedělá, má ji 8-9% populace
 • Bičenka ústní – v ústní dutině
 • Lamblie střevní – dráždí tenké střevo, záněty průjem

 

b) Kmen: Kořenonožci (Rhizopoda)

 • Na povrchu není pelikula, mají proměnlivý tvar
 • Některé mají kostřičky z uhličitanu
 • Pohyb pomocí panožek
 • Výskyt v půdě, vodě, vzduchu

1. Třída: Měňavky

 • Řád: Měňavky
 • Mají velké jádro, proměnlivý tvar
 • Měňavka bahenní
 • Měňavka úplavičná – subtropy, tropy, šíření vodou – úplavičná onemocnění, průjmy
 • Eutameba coli – žije ve střevech
 • Gingivalis – v ústech, tlamách
 • Řád: Krytenky
 • Schránky vytvořené tělísky z okolí
 • Rozmnožují se nepohlavně, více jader v buňce
 • Štítovka
 • Rozlitka hruškovitá

2. Třída: Dírkonožci

 • Mořští zástupci se schránkami
 • Vymřelé druhy až 3 cm, dnešní 1mm
 • Význam: vyhledávání ložisek ropy
 • Globigerina – ze schránek se vyrábí léky a zábaly (dna, léčba zánětů poševního vchodu)
 • Numulites – malé penízky, schránky – vápenec

3. Třída: Slunivky

 • Vodní, kulovité tělo
 • Volně se vznáší, nebo přichycené stopkou
 • Mají světlolomá tělíska
 • Slunivka obecná
 • Slunivka ozdobná

4. Třída: Mřížovci

 • Mořští prvoci, u nás ve zkamenělinách
 • V teplých mořích
 • Někdy schránky vytvářejí vrstvy usazenin – ostrov Barbados

 

c) Kmen: Výtrusovci (Sporozoa)

 • Vnitřní paraziti, ve tkáních a dutinách hostitelů
 • Vývoj – metageneze -> střídání pohlavní a nepohlavní generace
 • Schizogonie

1. Třída: Telosporidia

Řád: Hromadinky

 • Paraziti členovců, červů
 • Hromadinka švábí

Řád: Kokcidie

 • Paraziti teplokrevných obratlovců
 • Vývoj je v jednom hostiteli
 • Kokcidie králičí – napadá výstelku kanálků jater
 • Ven se dostává výkaly
 • Šíří se pomocí much
 • Smrtelné, léčitelné

Řád: Krvinkovky

 • Parazité se dvěma hostiteli
 • První hostitel je teplokrevný obratlovec, druhý členovec
 • Zimnička čtvrtodenní (plasmodium malarie) – přenáší komár Anofeles – záchvaty každé čtyři dny
 • Zimnička třídenní (plasmodium vivax) – záchvaty každé tři dny
 • Zimnička tropická)Plasmodium palciparium) – každodenní záchvaty

2. Třída: Výtrusenky

 • Řád: Hmyzomorky
 • Hmyzomorka včelí – úplavice, uhynutí včelstev
 • Řád: Rybomorky
 • Rybomorka pstruží – napadá chrupavku za hlavou – porucha rovnováhy – plavání hlavou dolů -> uhynutí
 • Řád: Červomorky

3. Třída: Svalovky

 • Parazitují u ptáků

4. Třída: Prvočenky

 

2) OBRVENÍ

Kmen: Obrvenky (Ciliata)

1. Třída: Nálevníci

 • Vývojově nejdokonalejší prvoci – nejdokonalejší stavba buňky
 • Dají se vypěstovat ze senného nálevu
 • Výskyt ve vodě a vlhké půdě
 • Řád: Stejnobrví
 • Trepka velká, trepka luční
 • Řád: Pásmobrví
 • Plazivenka obecná, mrskavka obecná, slávinka obecná

2. Třída: Rournatky

 • Paraziti, parazitují na jiných prvocích nebo na mnohobuněčných organismech -> vysávají


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy