Vyšetřovací metody kardiologie – maturitní otázka

lekarstvi

 

   Otázka: Vyšetřovací metody kardiologie

   Předmět: Vnitřní lékařství, Kardiologie

   Přidal(a): vnl.xf

 

 

Kardiologie – Vyšetřovací metody

 

I. Invazivní

 • zavádí se něco do těla pacienta
 • Měření žilního tlaku – můžeme ho měřit v CŽ nebo HDŽ,informuje nás o náplni žilního řečiště
 • koronarografie:
  • vyš. věnčitých tepen pomocí kontrastní látky
  • rtg vyš.
  • diagnostika ICHS
  • stehenní tepnou se zavede stent, která roztáhne zúžené místo
 • katetrizace srdce:
  • měření TK v srdci
  • přes žíly na končetinách
 • Srdeční katetrizace
  • levostranná – měří se TK v aortě a levé komoře
  • pravostranná – zavádí se přes v.femoralis, subclavia, brachialis do PS a PK do plicnice a jejich větví
  • Příprava: Lab.vyš., sedativa, vysvětlit
  • Sledování po výkonu:
   • u PS – 2 hodiny klid na lůžku
   • u LS – stejné jako při koronarografii
  • RTG vyšetření srdce:
   • 1.Angiografie – pomocí k.l. se zobrazují dutiny srdce,cévy malého KO a hrudní aorta
    • dělíme na: pravostrannou AKG – cévka se zavádí do PS přes kubitální žílu
    • levostrannou AKG – zavádí se do LK přes a.femoralis
    • příprava:lačný,vyholit třísla,lab.vyš.(KS.KO,HBsAg,HIV,aPTT)hodinu před vyš. aplikace premedikace
    • pacient musí mít sebou: 2 sáčky s pískem,veškerou dokumentaci, zajištěnou žílu, transport na lůžku
   • 2.PTCA =percutální transluminální koronární angioplastika
    • příprava jako u koronarografie ale bez písku
    • po výkonu: pacient má Shunt, v nálezu je napsané po kolika hodinách dělat aPTT-podle výsledků se shunt vytáhne
    • na odd. se přiloží kompresní obvaz +pytlík s pískem
    • 24 hodin klid na lůžku,sledujeme bolestivost,hematomy
   • 3.Koronarografie – vyš.věnčitých tepen pomocí k.l.,provádí se v místní anestezii
    • příprava viz angiogragie , pokud jsou lidé alergičtí na jód dává se Hydrokortizon i.v. protože k.l. obsahuje jód
    • oš. po výkonu: 24 hodin nesmí chodit,6 hodin po výkonu na pístě vpichu pytlík s pískem , 24hod. náplasťový kompresivní obvaz
    • monitoruj:místo vpichu-zda nekrvácí,netvoří se hematom,FF,EKG
   • 4.CT příprava: lačný alespoň 5 hodin,preventivní podání Dithiadenu proti alergické reakci, před vyš. malé pánve a břicha se podává Telebrix p.o. nebo per rektum
   • 5.NMR – KI: pacient s kardiostimulátorem,s kovovým materiálem v těle

 

II. Neinvazivní

 • anamnéza – rodinná, sociální, alergická, …
 • fyzikální vyšetření – poslech, pohmat, poklep, …
 • Měření TK
 • Měření tepu
 • EKG
 • ECHO
 • Scintigrafie srdce – dg.IM
 • Vyšetření srdečních enzymů
 • Vyšetření očního pozadí

 

III. Laboratorní

 • kardiospecifické enzymy – Kreatinkináza, AST, LD, Myoglobin, Troponin
 • při poškození srd. svalu se uvolní do krev. oběhu

 

IV. EKG

  • zaznamenává bioproudy, které vznikají při srd. činnosti
  • snímá se pomocí 12 elektrod – 6 končetinových a 6 hrudních -hrudní V1-V6 (unipolární končetinové svody(aVR,aVL,aVF) a bipolární kon. svody I,II,III), vyš. se provádí v leže,místa kde budou elektrody,je nutno navlhčit
  • diagnostika ICHS, arytmií
 • Holter:
  • Holterovská monitorizace – 24 hodin
  • pacient má krabičku za pasem 24 hod. a elektrody na těle
  • nemocný si vede podrobný zápis o vykonané činnosti
  • ambulantní
 • Bad-Side-Monitor:
  • monitorizace u lůžka
  • hlavně JIP
 • Ergometrie:
  • zátěžové EKG
  • provádí se na bicykloergometru s dávkovačem zátěže
  • v průběhu vyš. se sleduje EKG,TK,P,D
  • je třeba mít nachystány pomůcky k resuscitaci
  • diagnostika ICHS, arytmií

 

V. ECHO

  • echokardiografie
  • ultrazvuk srdce = sonografie
  • znázornění srdečních struktur,posouzení velikosti srdečních oddílů,chlopně
 • typy:
  • transtorokální ECHO – na hrudník
  • Jícnové ECHO – pacient polkne sondu – přesné
  • diagnostika – srd. selhání, chlopenní vady

 

VI. Izotopové

  • pomocí izotopů
 • Thaliova scintigrafie myokardu:
  • pacient šlape na ergometru, píchne se mu izotopová látka i.v.
  • N se sleduje kamerou – zobrazí se srdce, nezobrazí se postižené místo
  • látka se vychytá ve zdravém místě srd. svalu, nezobrazí se v jizvě
  • diagnostika ICHS

 

Zdroje najdete uvedeny zde:


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!