Psychologická problematika práce ve zdravotnictví

 

   Otázka: Psychologická problematika práce ve zdravotnictví

   Předmět: Lékařství a ošetřovatelství, Psychologie

   Přidal(a): JaničkaSestřička

 

Osobnost zdravotnického pracovníka

 • Málokterá práce je tak náročná jako práce ve zdravotnictví. Pracujeme s lidmi, kteří jsou většinou ve velice složité životní situaci. Nemoc a následná hospitalizace velice působí na psychický stav pacientů, proto je nezbytné přistupovat k těmto lidem s pochopením velice trpělivě. Náročnost tohoto povolání nejlépe demonstrujeme výčtem požadavků na osobnost zdravotnického pracovníka

 

Požadavky emocionálních vlastností

 • SCHOPNOST CITLIVÉHO PŘÍSTUPU- nezbytný pro práci s lidmi nemocnými, trpícími, umírajícími
 • SCHOPNOST EMPATIE- vcítění
 • STÁLOST NÁLADY- není vhodné přenášet soukromé problémy na pacienty

 

Požadavky na fyzickou kondici: při práci ve zdravotnictví je mnohdy potřeba vynaložit značného fyzického úsilí např. při polohování pacientů, při přesunech pacientů….

 

Požadavky na intelektové vlastnosti

 • Schopnost logického myšlení: důležité jak při plnění lékařských ordinací
 • Schopnost využití teoretických znalostí
 • Schopnost učit se přijímat novinky

 

Požadavky pracovní

 • Pracovitost a přetnost: líný zdravotník= holé neštěstí
 • Samostatnost: schopnost samostatného rozhodování a jednání
 • Schopnost improvizace: umí zvolit i netradiční postupy
 • Profesionální přístup: perfektní ovládání jek teoretických tak praktických stránek zdravotnického povolání
 • Trpělivost: nutná ve všech skupinách

 

Požadavky na morální

 • Bezúhonnost: zdravotník by neměl být trestán za podvody, krádeže….
 • Poctivost: pokud udělá chybu je potřeba ji přiznat
 • Pravdomluvnost a zodpovědnost: nepravdivé informace mohou velice zkreslit způsob léčby

 

Fyzické a psychické zatížení zdravotnického pracovníka

Fyzické zatížení zdravotnického pracovníka

 • I v době mechanizace a automatizace, jsou nároky na pohybový aparát sestra značné
 • To se projevuje i tím, že onemocnění pohybového aparátu patří u sester mezi nejčastější

 

Příčiny zatížení

 • Zatížení DK
 • STATICKÉ- velkou část pracovní doby stojí (vizita, odběry materiálnu, asistence u výkonů)
 • DYNAMICKÉ-hodně chodí (doprovod na vyšetření, do pokojů)
 • Zatížení páteře: je nesmírné, při zvedání a posouvání nemocných, při manipulaci s pomůckami
 • Zatížení HK: zvedání a podpora nemocných, přenášení pomůcek- podložní mísy, stojany, postranice
 • Zatížení kloubů a svalů: veškerých pohybový aparát je značně namáhán, objevují se bolesti svalů, záněty kloubních pouzder
 • Zatížení imunitního systému: je častěji ve styku s infekcí, to vede k oslabení imunitního systému

 

Prevence zatížení

 • Používání pomůcek- zvedáky
 • Při manipulaci s klienty vždy pracovat minimálně ve dvou
 • Zvládnout správnou techniku manipulace s klienty i pomůckami aby zátěž pohybového aparátu byla co nejnižší
 • Přiliv mužů do zdravotnictví

 

Odbourání zatížení

 • AKTIVNĚ: spoty, posilování pohybového aparátu
 • PASIVNĚ: relaxační techniky, masáže

 

Psychické zatížení zdravotního pracovníka

 • ZP přichází během svého povolání do kontaktu s celou řadou osob (nemocní, spolupracovníci, rodinní příslušníci), to klade obrovské nároky na jejich psychiku

 

Příčiny psychického zatížení

PLYNOUCÍ ZE ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ

 • Intenzivní vnímání stavu pacienta (neustále sleduje příznaky, změna stavu)
 • Neustále udržování pozornosti (při aplikaci léku, při odběrech….)
 • Zapojení paměti (nutné použití krátkodobé i dlouhodobé….)
 • Potřeba logického myšlení (zhodnotit co řeší středně zdravotnický personál a co lékař)
 • Komunikace s nemocným (je náročnější než komunikace se zdravý, lidé jsou v nemoci více negativní, nespolupracují)
 • Opakující se silné emoční prožitky (negativní emoce převládají nad kladnými emocemi)
 • Vlastní obsah práce (výkony nepříjemné pacientům i personálu)

 

PLYNOUCÍ Z OSOBNÍHO ŽIVOTA

 • Směnný provoz (střídání směn činí potíže v osobním životě)
 • Nedostatečné ohodnocení (morální ale i finanční)
 • Jiné problémy (plynou z běžného života)

 

Odbourání zatížení

 • Prevence stresu
 • Důležité věnovat se koníčkům
 • Možnost probrat z někým potíže
 • Relaxace

 

Syndrom vyhoření=BURN OUT

CHARAKTERISTIKA

 • psk stav- prožitek vyčerpání
 • vyskytuje se u profesí pracujícími s lidmi
 • tvoří jej soubor příznaků v oblasti psk, fyzické, sociální
 • vedoucím příznakem je citové vyhoření, vyčerpání, celková únava
 • všechny příznaky plynou z chronického stresu
 • Také možná definice: stav emocionálního vyčerpání z důsledku nadměrných psk a emocionálních požadavků
 • Profese, které mohou být postiženy: lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovníci, učitelé, dispečeři…

 

Hlavní příčina: nevyhnutelný chronický stres

Důsledky

Psychická oblast

 • celkové vyčerpání a ztráta motivace, utlumení aktivity, kreativity, iniciativy
 • depresivní ladění, beznaděj, smutek
 • pocity vlastní postradatelnosti
 • negativismus, cynismus, hostilita (nenávist vůči lidem)
 • rutinní postupy stereotypní vykonávání činností

 

Fyzická oblast

 • celková únava organismu
 • vegetativní obtíže (zažívací potíže, zvracení, průjmy, poruchy spánku, bolesti svalů- může vzniknout závislost

 

Sociální oblast

 • nezájem o hodnocení ze strany druhých
 • redukce kontaktu s klienty, pacienty
 • nízká empatie
 • narůstání konfliktů- nechuť řešit- apatie- ostatní se naštvou- konflikt


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!