Chirurgie páteře a míchy – maturitní otázka

gynekologie

 

   Otázka: Chirurgie páteře a míchy

   Předmět: Speciální chirurgie

   Přidal(a): vnl.xf

 

 

Chirurgie – Chirurgie páteře a míchy

 

Chirurgie páteře a míchy

 • Anatomie:
 • “ Mícha:
  • Součást CNS
  • “ Obaly:
   • – Dura mater
   • – Pia mater
   • – Arachnoidea
  • “ Struktura:
   • “ Šedá hmota:
    • – Přední rohy – motorické neurony – výstup motorických nervů
    • – Zadní roky – senzitivní neurony – vstup senzitivních nervů a začátek ascendentních drah
    • – Centrální šedá hmota – kolem canalis centralis – převodní neurony – reflexní oblouk
   • “ Bílá hmota – axony nervových ascendentních a descendentních drah
    • “ Spinální ganglia – dorzálně – převodní systém
    • “ Spinální nerv – přední ( motorický ) a zadní ( senzitivní ) kořen – segmentální inervace, výstup přes foramen intervertebrale
    • “ Reflexní oblouk – autoregulace na úrovni segmentu
    • “ Nervové plexy – tvořeny několika spinálními nervy
  • – Cervikální – C1-C4
  • – Brachiální – C5-Th1
  • – Lumbosakrální – L1-S4
  • “ Sympatické nervy – truncus sympaticus dx. + sin – sympatická ganglia – ventrolaterálně
 • “ Páteř:
  • Posturální, pohybová, tlumící a ochranná funkce
  • “ Obratel
   • – Tělo
   • – Oblouk
   • – Výběžky
   • – Příčné
   • – Trnový
  • “ Meziobraatlová ploténka
   • – Anulus fibrosus
   • – Nucleus pulposus
  • “ Ligamenta
  • “ Míšní kanál – pleny
  • “ Foramina intervertebralia
  • ˘ Funkční sloupce:
   • – Obratlová těla + ploténky + ligamenta
   • – Obratlové oblouky s výběžky + ligamenta

 

Vrozené vývojové vady páteře a míchy

 • “ Obratlové malformace:
  • – Rozštěpy a ageneze těla, nebo oblouku, možné i současné poškození míchy
 • “ Rozštěpové vady:
  • ˘ Spina bifida:
   • – Nespojené obratlové oblouky – defekt kanálu
   • – Nejčastěji v lumbosakrální oblasti
  • ˘ Meningokéle, meningomyelokéle:
   • – Neuzavření páteřního kanálu – vyklenutí míšních obalů, nebo i míchy navenek
  • ˘ Myelokéle:
   • – Výhřez míchy navenek, není kryta ani obaly
   • – Porucha vývoje míchy, výrazné porušení funkce
   • – Průnik infekce
 • “ Kongenitální dermální sinus:
 • – Píštěl jdoucí z povrchu kůže až k sacru, někdy i komunikace s míšními obaly
 • ˘ Sympt:
  • – Funkční poruchy – hybnost, čití – odpovídající lokalizaci a rozsahu poškození
  • – Porucha vývoje míchy v místě rozštěpové vady
 • Dle lokalizace:
  • “ S2 – S5: inkontinence moči a stolice (atonický svěrač)
  • “ L2 – S2: poruchy hybnosti a citlivosti DK – noha, lýtko, gluteální svalstvo
  • “ Nad L2: hybnost a čití v oblasti stehna
  • “ Th páteř: paraplegie + inkontinence ( spastický měchýř )
  • “ C5-Th1: brachiální plexus – jako u Th + poruchy hybnosti a čití HK
  • “ Nad C4: paréza bránice a mezižeberních svalů – neschopnost spontánního dechu + kvadruplegie

 

Úrazy páteře a míchy

 • o Mechanismus – skok, pád – hyperlfexe, hyperextenze, rotace
 • – Vazivový aparát je pevnější než kostní, poranění vazů je závažnější, než fractura
 • “ Fractury obratlů:
  • “ Fractura těla:
  • – Kompresivní – stlačení obratle – často při osteoporoze – kompletní snížení, nebo klínovitý tvar
  • – Tahové – distrakční – roztržení těla při hyperextenzi
  • “ Fractura oblouku:
   • – Porušení míšního kanálu, často poranění míchy
  • “ Fractura výběžků:
   • – Nejméně časté – přímé násilí
   • – Nejméně závažné
 • “ Poranění ligament – nestabilita páteře
 • “ Edém míchy:
  • Vzniká vždy a rychle po úrazu – nemusí být mícha přímo poškozena, stačí komoce – otok v uzavřeném prostoru kanálu – hrozí herniace – nutná dekomprese
  • “ Poranění míchy:
   • o Komoce
   • o Kontuze
   • o Transverzální léze
  • Dle lokalizace:
   • “ Přední rohy – porucha motoriky
   • “ Zadní rohy – porucha čití
   • “ Transverzální léze míšní:
   • – Neúplná = Brown – Séquardův syndrom – stejnostranné postižení volní hybnosti a polohocitu, druhostranná ztráta tepelného a bolestivého čití
   • – Úplná – pod úrovní poranění spastická plegie, inkontinence – spastický měchýř, výpadek čití
 • “ Míšní šok:
  • Těsně po poranění
   • – Nejprve atonie svalstva – nefunguje reflexní oblouk
   • – Trvá asi 3 týdny – poté rozvoj spazmů
  • ˘ Sympt: dle lokalizace a rozsahu postižení
  • ˘ Dg.: anamneza, objektivní a neurologické vyšetření, zobrazovací metody – RTG, perimyelografie, CT, MRI, PET
  • ˘ Th: šetrný transport do odpovídajícího zařízení s neurochirurgií
   • “ fractura obratle – kompresivní – úlevový režim, většinou bez nutnosti stabilizace
   • “ distrakční fractury, poranění ligament – nutná stabilizace páteře
   • – konzervativní – korzet, hyperextenze
   • – operační – přední, nebo zadní přístup – kovové implantáty
   • “ poranění v oblasti C páteře – extenze – Crutschfield, Schanzův límec
   • “ komprese míchy – nutná operace – dekompresní laminectomie – odstranění části oblouku, odstranění úlomků obratle, nebo vyhřezlé plotny
   • vždy včasná mobilizace a dokonalá rehabilitace

 

Záněty páteře a míchy

 • “ Osteomyelitis – většinou metastatický rozsev – hematogenní
 • “ TBC – hematogenní rozsev
   ¨

  • – Nejčastěji obratlová těla – kaseifikace, rozpad – komprese, deformace páteře
  • ˘ Sympt: plíživá, chronická sepse, subfebrilie, bolesti, celková slabost, nechutenství…
   • “ Tvorba studených, sběhlých abscesů – stékají distálně, řídký hnis, možnost dráždění míšních nervů
  • ˘ Dg: klinika, zobrazovací metody, kultivace – BK
  • ˘ Th:
   • – antituberkulotika, tuberkulostatika, vitaminy, minerály, ATB, dokonalá nutrice…
   • – Stabilizace páteře
   • – Kostní štěpy

 

Nádory páteře a míchy

 • “ Primární:
  • “ Meningeom – benigní z dura mater – komprese míchy
  • “ Neurinom – benigní z nervových buněk – tlak na okolní struktury
  • “ Neuroblastom, ganglioneuroblastom – maligní – opět tlak a destrukce okolí, metastázy, mnohočetný výskyt
  • “ Melanoblastom
 • “ Sekundární:
  • “ Melanoblastom, bronchogenní ca. …
  • “ Nádory postihující kostní tkáň:
 • Většinou sekundární – bronchogenní ca., ca mammy, prostaty (osteoplastické meta), štítná žláza, ledviny…
  • ˘ Sympt: dle lokalizace – tlak na okolí
  • ˘ Dg: objektivní a neurologické vyšetření, zobrazovací metody
  • ˘ Th:
   • o Neurochirurgie: odstranění tumoru, dekomprese míchy, stabilizace páteře
   • o Onkologie: radioterapie + chemoterapie

 

Degenerativní onemocnění páteře

 • “ Osteochondroza:
  • “ Degenerace obratlů a vazivového aparátu v závislosti na mikrotraumatizaci – přetěžování
  • “ Tvorba osteofytů – kostní výrůstky z okrajů obratlů – omezení rozsahu pohybu, bolesti
  • “ Přemosťující osteofyty až synostoza obratlů – zcela nefunkční segment
  • “ Tlak na okolí – dráždění míšních kořenů a nervů – bolesti, porucha motorické inervace a čití
  • “ Výhřez meziobratlové ploténky: nejčastěji C a LS páteř
  • “ Degenerace plotny – porucha normální struktury
  • “ Ruptura disku
  • “ Výhřez disku do míšního kanálu – protruze, nebo část disku
  • “ Dráždění míšních kořenů, nebo nervů
  • “ Porucha segmentální inervace – bolesti, porucha motoriky a čití
  • ˘ Dg: neurologické vyšetření + zobrazovací metody
  • ˘ Th:
   • “ Konzervativní – korzet, RHB, analgetika, myorelaxancia
   • “ Operační – Neurochirurgie
    • “ Laminectomie – zadní přístup
    • “ Jednostranná – odstranění poloviny obratlového oblouku
    • “ Revize míšního kanálu, odstranění sekvestru
    • “ Stabilizace páteře
    • Přední přístup – náhrada obratlového těla implantátem + stabilizace

 

Obecné operační přístupy k míše

 • ˘ Přední – přes obratlové tělo – použití implantátu
 • ˘ Zadní – přes obratlové oblouky – neporušit vazivový aparát – stabilizuje páteř
 • ˘ Laminectomie – resekce oblouku
 • “ Jednostranná – polovina oblouku
 • “ Oboustranná – celý oblouk

 

Zdroje najdete uvedeny zde:


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!