Tělní tekutiny – maturitní otázka (3)

 

Otázka: Tělní tekutiny

Předmět: Biologie

Přidal(a): Evca.cel

 

Základní popis

 • zajišťují buňkám tkání stálé optimální podmínky pro jejich specializované funkce, tzn. stálost vnitřního prostředí – homeostázu
 • vodné roztoky organických a anorganických látek
 • funkce – rozvod živin po těle, odvod zplodin metabolismu, homeostáze
  • nitrobuněčné (intracelulární) – součást buněk, 32-40% hmotnosti těla, 55% celkové tělesné vody
  • mimobuněčné (extracelulární) – 21% hmotnosti těla, 45% celkové tělesné vody
   • cévní – krev, lymfa
   • mimocévní – vyplňuje mimobuněčné prostory, zabezpečuje výživu, tkáňový mok, mozkomíšní mok, komorová voda v oku, kloubní maz, moč, ušní tekutiny

 

Tkáňový mok

 • 10,5l
 • mimobuněčná, mimocévní tekutina, vyplňuje mezibuněčné prostory (př. mezi mozkovými plenami)
 • podobné složení jako krevní plazma (méně bílkovin)
 • vznik – z krve prostupováním tekutiny z krve přes krevní kapiláry
 • z něj se tvoří míza
 • → funkce – výživa jednotlivých tkáňových buněk         

 

Míza (lymfa)

 • nažloutlá tekutina podobného složení jako krevní plazma (mnohem méně bílkovin, více tuků, přítomnost lymfocytů); mimobuněčná, cévní struktura
 • proudí v lymfatických cévách ústících do krevního řečiště; vzniká z tkáňového moku
 • → funkce – transport látek z tkáňového moku do krve, ochranná

 

Krev

 • 5-6l muži, 4,5l ženy, 8-9% hmotnosti těla
 • mimobuněční, cévní tělní tekutina; červená, neprůhledná tekutina
 • funkce
  • transport (O2, živiny – cukry, tuky, bílkoviny, hormony, vitamíny)
  • termoregulace – váže na sebe teplo
  • odvod zplodin metabolismu, schopnost udržovat stálé vnitřní prostředí – homeostázi (stálý osmotický tlak v b., pH krve)
  • obranná fce proti infekci – schopnost srážet se
 • složení – krevní plazma (zákl. mezib. hm.), krevní b. (erytrocyty, leukocyty, trombocyty)

 

Krevní plazma

 • 3l, pH 7,4
 • zákl. mezib. hmota – tekutá; průhledná, nažloutlá tekutina
 • anorg.l. – 90% voda (vázaná na bílkoviny, volná, rozpouštědlo pro další látky), soli (NaCl – důležitá pro homeostázi, Ca – tvorba kostí,zubů, P – kosti, I – štítná žláza…)
 • org.l.plazmatické bílkoviny – tvorba v jádrech – albuminy (váží na sebe vodu – udržení objemu krve, přenos enzimů, váží se hormony), globuliny (produkt spec.b. mízní tkáně, obranná fce, imunoglobuliny – zneškodňují škodlivé l.), fybrinogen (srážlivost krve), heparin (protisrážlivé faktory); cukry – glukózy

 

Erytrocyty (červené krvinky)

 • 4,5 – 5,5 mil/mm3
 • fce – přenos O2 z plic do tkání, odnos CO2 do plic
 • tvar – kulovitý, uprostřed promáčklý, ze strany – piškotovitý tvar; bezjaderné – nedělí se
 • v cytoplazmě červené barvivo – hemoglobin (bílkovina globin + hem – barevná složka, Fe – váže O2)
  • hemoglobin + O2 – oxyhemoglobin – volná vazba – snadné uvolnění
  • hemoglobin + CO2 – karboxyhemoglobin – pevná vazba, již se nedá navázat O2 → až udušení
 • vznik (= erythropoéza) – kostní dřeň všech kostí, plod – játra
 • tvorba řízena – hormon erytropoetin z ledvin;důležitá přítomnost vitaminu B12, kyseliny listové, bílkovin, Fe
 • životnost100 – 120 dní
 • zánik – slezina, játra – Fe využito na tvorbu nových červených krvinek, zbytek přeměněn v játrech na žlučová barviva
 • v plazmě jsou v izotonickém prostředí
  • hypotonický roztok – praskání erytrocytů – hemolýza
  • hypertonický roztok – svraštění erytrocytů
 • anémie – chudokrevnost

 

Leukocyty (bílé krvinky)

 • 4 000 – 10 000/mm3
 • větší než erytrocyty, různý tvar, mají jádro
 • rozdělení podle tvaru b. jádra a barvitelnosti granulí v cytoplazmě – granulocyty, agranulocyty
 • 1. granulocyty – 70% leukocytů
  • členité jádro, v cytoplazmě – zrníčka – granula – produkují chem.l. ničící mikroorganismy, zabarvené
  • neutrofilní – neutrální barviva granul; eozinofilní – kyselá barviva; bazofilní – zásaditá barviva, obsahují heparin
  • neutr. + bazof. – schopnost fagocytózy
  • vznik mízní uzliny, kostní dřeň, slezina
 • 2. agranulocyty – 30% leukocytů, nejsou granuly, nemají členité jádro
  • monocyty – do tkání jako makrofágy (fagocytóza)
  • lymfocyty – T-lymfocyty (dozrávají v brzlíku, buněčná imunita, rozpoznají nádorové buňky, buňky transplantovaných orgánů); B-lymfocyty (humorální – látková imunita, tvorba imunoglobinu, ochrana těla před antigeny)
 • životnost12 hodin
 • → fce – obranná
 •  patologické zmnožení (nefunkční) – leukémie (rakovina krve)
 • diapedéza – schopnost leukocyt prostupovat stěnou cév a pohybovat se k místu infekce
 • fagocytóza – zneškodňují škodlivé látky (pomocí panožků vtáhne org. do nitra– zničení pomocí enzymů)

 

Trombocyty (krevní destičky)

 • 200 000 – 300 000/mm3
 • nejmenší krevní b. nepravidelného tvaru
 • vznik – kostní dřeň – z velkých b. (megakaryocyty); nemají jádro; obsahují ionty Ca
 • životnost2-4 dny
 • → fce – srážení krve
 • porucha srážlivost – hemofilie (dědičná)

 

Sedimentace červených krvinek

 • = usazování – vyvoláno hmotností, gravitací
 • měření – trubice dělená na 150mm – výsledky se sčítají po 1 hodině
 • muži za hod. – 2-5mm, ženy za hod. – 3-8mm ; vyšší hodnoty – nemoc
 • hematokrit – odměrný válec ustáté centrifugované krve, udává podíl krevní plazmy a krevních tělísek (ženy asi 39%, muži 44%)

 

Srážení krve (hemostáza)

 • srážení – pokud je krev mimo cévy
 • v krevní plazmě je fibrinogen+proteomptin (k tvorbě vitamínu K, za přítomnosti Ca (v krevních destičkách) se přemění na enzym – trombin) – trombin řídí přeměnu fibrinogenu na fibrin (nerozpustný, vláknitý) – zachytí se ve shluku krevních destiček – krevní sraženina – zpevní se a uzavře porušenou cévu – začne působit heparin
 • nedostatek heparinu – vznik trombóz – ucpávají cévy
 • sérum – krevní plazma zbavená fibrinogenu, vzniká po sražení krve, po jeho zaschnutí vzniká stroupek

 

Krevní skupiny – A, B, AB, 0

 • Jan Jánský – 1907 – český lékař – rozlišuje 4 krevní skupiny
 • 2 aglutinogeny – A, B – na jejich základě rozlišuje 4 skupiny
  • skupina A (aglutinogen A) – aglutinin anti-B; skupina B (aglutinogen B) – aglutinin anti-A
  • skupina AB (aglutinogen A i B) – aglutininy chybějí
  • skupina 0 (aglutinogen chybí) – aglutinin anti-A i anti-B
 • aglutinin – protilátky v krevní plazmě
 • krevní plazma obsahuje vždy protilátky proti tomu z antigenů, který není přítomen na membránách vlastních erytrocytů
 • pokud by se krvinky dostaly do styku s plazmou obsahující protilátky proti jejich antigenům, nastala by aglutinace (shlukování) krvinek – až smrt
 • transfúze krve – křížová zkouška – zjišťuje se kompabalita (slučitelnost) krve dárce a příjemce
 • Rh faktor  – lidé s tímto faktorem Rh pozitivní – Rh+ – asi 85% lidí, způsobeno přítomnosti antigenu D; bez tohoto faktoru – Rh negativní – Rh-
 • v krvi Rh- lidí se normálně nevyskytují protilátky proti Rh faktoru, mohou se však vytvořit u Rh- matky s Rh+ plodem a ohrozit tak plod (vznik anémie – hemolýza červených krvinek plodu) nebo při transfuzi krve Rh+ do těla jedince s krví Rh-


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!