Tělní tekutiny – maturitní otázka (3)

 

   Otázka:  Tělní tekutiny

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): Evca.cel<>seznam.cz

 

 

Tělní tekutiny → zajišťují buňkám tkání stálé optimální podmínky pro jejich specializované funkce, tzn. stálost vnitřního prostředí – homeostázu

→ vodné roztoky organických a anorganických látek

→ funkce – rozvod živin po těle, odvod zplodin metabolismu, homeostáze

  • nitrobuněčné (intracelulární) – součást buněk, 32-40% hmotnosti těla, 55% celkové tělesné vody
  • mimobuněčné (extracelulární) – 21% hmotnosti těla, 45% celkové tělesné vody

– cévní – krev, lymfa

– mimocévní – vyplňuje mimobuněčné prostory, zabezpečuje výživu, tkáňový mok, mozkomíšní mok, komorová voda v oku, kloubní maz, moč, ušní tekutiny

 

Tkáňový mok – 10,5l

– mimobuněčná, mimocévní tekutina, vyplňuje mezibuněčné prostory (př. mezi mozkovými plenami)

– podobné složení jako krevní plazma (méně bílkovin)

– vznik – z krve prostupováním tekutiny z krve přes krevní kapiláry

– z něj se tvoří míza

→ funkce – výživa jednotlivých tkáňových buněk         

 

Míza (lymfa)

– nažloutlá tekutina podobného složení jako krevní plazma (mnohem méně bílkovin, více tuků, přítomnost lymfocytů); mimobuněčná, cévní struktura

– proudí v lymfatických cévách ústících do krevního řečiště; vzniká z tkáňového moku

→ funkce – transport látek z tkáňového moku do krve, ochranná

 

Krev – 5-6l muži, 4,5l ženy, 8-9% hmotnosti těla

– mimobuněční, cévní tělní tekutina; červená, neprůhledná tekutina

→ fce – transport (O2, živiny – cukry, tuky, bílkoviny, hormony, vitamíny), termoregulace – váže na sebe teplo, odvod zplodin metabolismu, schopnost udržovat stálé vnitřní prostředí – homeostázi (stálý osmotický tlak v b., pH krve), obranná fce proti infekci – schopnost srážet se

– složení – krevní plazma (zákl. mezib. hm.), krevní b. (erytrocyty, leukocyty, trombocyty)

 

Krevní plazma – 3l, pH 7,4

– zákl. mezib. hmota – tekutá; průhledná, nažloutlá tekutina

– anorg.l. – 90% voda (vázaná na bílkoviny, volná, rozpouštědlo pro další látky), soli (NaCl – důležitá pro homeostázi, Ca – tvorba kostí,zubů, P – kosti, I – štítná žláza…)

– org.l.plazmatické bílkoviny – tvorba v jádrech – albuminy (váží na sebe vodu – udržení objemu krve, přenos enzimů, váží se hormony), globuliny (produkt spec.b. mízní tkáně, obranná fce, imunoglobuliny – zneškodňují škodlivé l.), fybrinogen (srážlivost krve), heparin (protisrážlivé faktory); cukry – glukózy

 

Erytrocyty (červené krvinky) – 4,5 – 5,5 mil/mm3

→ fce – přenos O2 z plic do tkání, odnos CO2 do plic

– tvar – kulovitý, uprostřed promáčklý, ze strany – piškotovitý tvar; bezjaderné – nedělí se

– v cytoplazmě červené barvivo – hemoglobin (bílkovina globin + hem – barevná složka, Fe – váže O2)

– hemoglobin + O2 – oxyhemoglobin – volná vazba – snadné uvolnění

– hemoglobin + CO2 – karboxyhemoglobin – pevná vazba, již se nedá navázat O2 → až udušení

vznik (= erythropoéza) – kostní dřeň všech kostí, plod – játra

– tvorba řízena – hormon erytropoetin z ledvin;důležitá přítomnost vitaminu B12, kyseliny listové, bílkovin, Fe

životnost100 – 120 dní

zánik – slezina, játra – Fe využito na tvorbu nových červených krvinek, zbytek přeměněn v játrech na žlučová barviva

– v plazmě jsou v izotonickém prostředí

– hypotonický roztok – praskání erytrocytů – hemolýza

– hypertonický roztok – svraštění erytrocytů

anémie – chudokrevnost

 

Leukocyty (bílé krvinky) – 4 000 – 10 000/mm3

– větší než erytrocyty, různý tvar, mají jádro

– rozdělení podle tvaru b. jádra a barvitelnosti granulí v cytoplazmě – granulocyty, agranulocyty

  1. granulocyty – 70% leukocytů

– členité jádro, v cytoplazmě – zrníčka – granula – produkují chem.l. ničící mikroorganismy, zabarvené

neutrofilní – neutrální barviva granul; eozinofilní – kyselá barviva; bazofilní – zásaditá barviva, obsahují heparin

– neutr. + bazof. – schopnost fagocytózy

– vznik mízní uzliny, kostní dřeň, slezina

  1. agranulocyty – 30% leukocytů, nejsou granuly, nemají členité jádro

– monocyty – do tkání jako makrofágy (fagocytóza)

– lymfocyty – T-lymfocyty (dozrávají v brzlíku, buněčná imunita, rozpoznají nádorové buňky, buňky transplantovaných orgánů); B-lymfocyty (humorální – látková imunita, tvorba imunoglobinu, ochrana těla před antigeny)

životnost12 hodin

→ fce – obranná

– patologické zmnožení (nefunkční) – leukémie (rakovina krve)

– diapedéza – schopnost leukocyt prostupovat stěnou cév a pohybovat se k místu infekce

– fagocytóza – zneškodňují škodlivé látky (pomocí panožků vtáhne org. do nitra– zničení pomocí enzymů)

 

Trombocyty (krevní destičky) – 200 000 – 300 000/mm3

– nejmenší krevní b. nepravidelného tvaru

vznik – kostní dřeň – z velkých b. (megakaryocyty); nemají jádro; obsahují ionty Ca

životnost2-4 dny

→ fce – srážení krve

– porucha srážlivost – hemofilie (dědičná)

 

Sedimentace červených krvinek

= usazování – vyvoláno hmotností, gravitací

– měření – trubice dělená na 150mm – výsledky se sčítají po 1 hodině

– muži za hod. – 2-5mm, ženy za hod. – 3-8mm ; vyšší hodnoty – nemoc

– hematokrit – odměrný válec ustáté centrifugované krve, udává podíl krevní plazmy a krevních tělísek (ženy asi 39%, muži 44%)

 

Srážení krve (hemostáza)

– srážení – pokud je krev mimo cévy

– v krevní plazmě je fibrinogen+proteomptin (k tvorbě vitamínu K, za přítomnosti Ca (v krevních destičkách) se přemění na enzym – trombin) – trombin řídí přeměnu fibrinogenu na fibrin (nerozpustný, vláknitý) – zachytí se ve shluku krevních destiček – krevní sraženina – zpevní se a uzavře porušenou cévu – začne působit heparin

– nedostatek heparinu – vznik trombóz – ucpávají cévy

– sérum – krevní plazma zbavená fibrinogenu, vzniká po sražení krve, po jeho zaschnutí vzniká stroupek

 

Krevní skupiny – A, B, AB, 0

– Jan Jánský – 1907 – český lékař – rozlišuje 4 krevní skupiny

  • 2 aglutinogeny – A, B – na jejich základě rozlišuje 4 skupiny

– skupina A (aglutinogen A) – aglutinin anti-B; skupina B (aglutinogen B) – aglutinin anti-A

– skupina AB (aglutinogen A i B) – aglutininy chybějí

skupina 0 (aglutinogen chybí) – aglutinin anti-A i anti-B

  • aglutinin – protilátky v krevní plazmě

– krevní plazma obsahuje vždy protilátky proti tomu z antigenů, který není přítomen na membránách vlastních erytrocytů

– pokud by se krvinky dostaly do styku s plazmou obsahující protilátky proti jejich antigenům, nastala by aglutinace (shlukování) krvinek – až smrt

– transfúze krve – křížová zkouška – zjišťuje se kompabalita (slučitelnost) krve dárce a příjemce

Rh faktor  – lidé s tímto faktorem Rh pozitivní – Rh+ – asi 85% lidí, způsobeno přítomnosti antigenu D; bez tohoto faktoru – Rh negativní – Rh-

– v krvi Rh- lidí se normálně nevyskytují protilátky proti Rh faktoru, mohou se však vytvořit u Rh- matky s Rh+ plodem a ohrozit tak plod (vznik anémie – hemolýza červených krvinek plodu) nebo při transfuzi krve Rh+ do těla jedince s krví Rh-

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy