Onemocnění žil a tepen – lékařství a ošetřovatelství

 

   Otázka: Onemocnění žil a tepen

   Předmět: Lékařství a ošetřovatelství

   Přidal(a): JaničkaSestřička

 

ONEMOCNĚNÍ TEPEN

ATEROSKLERÓZA

 • Poškození velkých a středních arterií ukládáním lipidů
 • Způsobují to aterosklerotické destičky a to jsou pláty tvořené cholesterolem vápenatými solemi; zbytky rozpadlých buněk s pojivovou hmotou
 • Destičky rostou a to způsobuje zúžení arterie a s tím je spojený snížení průtoku krve
 • V místě poškození cévy se hromadí trombocyty vznikne trombus=zúžení cévy to způsobí uzávěr cévy nastává odúmrť tkáně

 

Stádia aterosklerózy

 • LIPIDOVÝ PROUŽEK: do vnitřní stěny cévy se ukládají lipoproteiny z krve LDH s nižší hustotou (nebezpečný pro tělo) a s vyšší hustou HDL (prospěšný pro tělo), může být z 50% uzavřená = někdy nejsou klinické příznaky
 • FIBRÓZNÍ PLÁT (A): vystupuje do průsvitu cévy, zužuje cévu natolik, že se objevují první příznaky nedokrvení orgánů
 • ATEROSKLEROTICKÝ PLÁT (B): vyplněný žlutou mazlavou kaší (cholesterol nekrotické tkáně)
 • ATEROMOVÝ VŘED: vzniká z plátu ten praskne, na něm se začnou ukládat trombocyty a tím se tepna uzavře, nebo se nahromaděné trombocyty utrhnou a vnikne EMBOLUS

 

Rizikové faktory

 • Zvýšený cholesterol (3,4-5,2 mmol/l)
 • Zvýšené triglyceridy
 • Diabetes melitus
 • Obezita
 • Kouření

 

Příčiny

 • Nevhodná strava
 • Nevhodná životospráva a životní styl
 • Rodinná zátěž

 

Příznaky

 • Zpočátku bez příznaků=asymptomaticky
 • Uzávěr cévy vede k závažným a životu ohrožujícím onemocněním:
  • AIM
  • CMP (cévní mozková příhoda)
  • ICHSDK (ischemická choroba dolních končetin)

 

Vyšetření

 • LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ (BIOCHEMIE):
  • Lipidy (ALD, LDL)
  • Triglyceridy
 • Vyšetření cév na dolních končetinách (Dopplerovo vyšetření; sono karotid; angiografie)

 

Léčba

 • Nízko cholesterolová dieta
 • Vyloučení rizikových faktorů
 • HIPOLIPIDEMIKA=statiny= snižují LDH a zvyšují HDL
 • FYBRÁTY: lipantika

 

ISCHEMICKÁ CHOROBA DOLNÍCH KONČETIN=ICHDK

 • Ischemická choroba dolních končetin je nedokrvení dolních končetin různého původu
 • ISCHEMICKÝ SYNDROM je způsoben jednak nedostatečným zásobením tkání okysličenou krví, a jednak nedostatečným odplavováním toxických zplodin metabolismu

 

Příčina tepenných uzávěrů

 • Trombus
 • Embolus → většinou pochází ze srdce
 • ATEROSKLEROTICKÝ PLÁT (IM, diabetická noha, diabetická mikroangiopatie→ malý poškození tepen)
 • Spasmus (vazoneurózy, REYNAUDOVA CHOROBA= záchvatovité onemocnění vyvolávající vazokonstrikci chladem)

 

Akutní uzávěr

 • Dojde k náhlému přerušení tepenného toku krve a končetina je bezprostředně ohrožena
 • Vzniká 80% na podkladu tromboembolie z 20% na podkladě akutní trombózy
 • Pod místem uzávěru dochází ke snížení krevního tlaku a náhle ischemii, která se projeví bolestí, které se říká ŠLEHNUTÍ BIČEM
 • Končetina je bledá chladná, bez hmatné pulzace, bolest je krutá objevující se parestézie→ mravenčení a pak následně anestézie→ necítění, mramorová kůže, cyanotická, během pár dní se objevují trofické změny→ defekty z prokrvení =ISCHEMICKÉ NEKRÓZY

 

DIAGNOSTIKA

 • Dopplerovo vyšetření
 • Angiografie

 

LÉČBA

 • Do 6h po začátku příznaků zprůchodnění → EBOLEKTOMIE (chirurgicky)
 • PTA
 • Vazodilatační léčba- trental, agapurin, pentomer
 • Vazodilatační infúze (FZ 500 ml, 1ap. agapurin, 1ap. divascol, 1ap. mesocain 10%)
 • Musí kapat pomalu min 2-3hod→ záleží na lékaři
 • Pacient musí mít nohy v teple→ zakryté→ většinou se podávají 7-14 dní vkuse
  • Chirurgická léčba
   • By pass
   • Ebolektomie
  • Antikoagulační léčba
   • HEPARIN (aPTT)
   • KLEXAN a VALFARIN (guick)

 

Chronický uzávěr

 • Zhoršený průtok krve končetinou postupně tzn. postupný vznik příznaků ischemie
 • Příznaky se hodnotí dle FONTAINA=STUPNĚ KLAUDIKAČNÍ BOLESTI (KLAUDIKAČNÍ=KULHAVÉ)

STUPNĚ

1. Stupeň

 • Bez příznakové
 • Parestézie v prstech, chlad v prstech

2. Stupeň=KLAUDIKAČNÍ BOLEST

 • Křeče svalstva dolních končetin ´´jako když se pes zakousne do lýtka´´
 • Bolest vzniká při námaze, chůzi v klidu odezní, nemocný při chůzi odlehčuje končetinu zastavuje se a kulhá
 • Ptáme se na tzv. KLAUDIKAČNÍ INTERVAL vzdálenost bez bolesti:
 • Delší než 200m
 • Kratší než 200m
 • Jestli ujde aspoň 50m bez bolesti
 • Nedostatečným prokrvením namáhaných svalů
 • Bolesti stejné=podobné jako u srdce→ ISCHEMICKÁ BOLEST
 • Bolest je způsobena ↑ kyseliny mléčné (špatný metabolismus glukózy)

3. Stádium=KLIDOVÉ BOLESTI

 • Neztišitelné bolesti
 • Přicházejí v noci a nemocnému pomáhá, když svěsí nohu z lůžka
 • Když bolest trvá více než 2 týdny → KRITICKÁ ISCHEMIE

4. Stádium=NEJTĚŽŠÍ PROKRVENÍ

 • Trofické změny
 • Nehojení defektů→ GANGRÉNA
 • Může dojít k sepsi
 • DIAGNOSTIKA: Dopplerovo vyšetření; Pohmat; angiografie

 

LÉČBA

1. Stádium

 • KONZERVATIVNÍ LÉČBA
  • Přestat kouřit a redukce váhy
  • Kompenzovaný DM
  • Kondiční cvičení a rehabilitace
  • Koupele DK
 • FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA (Antiagregancia- ticlid, kurantil; Janidil- trental, agapurin)

2. Stadium

 • Vazodilatační léčba (infúze)
 • Antikoagulancia
 • Trombolitika-rozpouštějí trombus
 • Streptokináza=Avelyzin
  • SYSTÉMOVÁ TROMBOLÝZA (Rychle kapající infúze)
  • LOKÁLNÍ TROMBOLÝZA
   • Přímo do místa vzniku trombu
   • Urokináza (zřídka)=drahá
   • Altepláza-vhodná k lokální aplikaci

3. Stádium

 • PTA
 • Trombolektomie
 • Ebolektomie
 • By pass
 • Cévní plastika

 

ONEMOCNĚNÍ ŽIL

Tromboflebitida

 • Postižení povrchových žil
 • V místě zánětu mohou vznikat tromby, ale nehrozí jejich utržení→ nehrozí embolizace

PŘÍČINY

 • Poškození žilní stěny (aplikace i.v)
 • Tlak dlahy
 • Úrazy

PŘÍZNAKY

 • Otok→ jednostranný a tvrdost místa
 • Bolest
 • Změněná funkce
 • Zvýšená teplota na tom místě
 • Zčervenání místa (pozor na pruh, hrozí sepse)

DIAGNOSTIKA

 • Krevní testy:
  • SE
  • KO-↑ leukocyty
  • ↑CRP
 • Dopplerovo vyšetření
 • Flebografie

 

LÉČBA

 • Po infúzi
  • LIHOBENZÍN: snižuje otok
  • HEPAROID UNGVENTUM, KETAZON→ po lihobenzínu
  • VENOFARMAKA: anavelon, jelon, cilkanol
  • Celkově se zánět léči ATB
  • Fraxiparin→ po delší době
 • INCIZE: chirurgické odstranění krevní sraženiny

 

Varixy=Primární městky

 • Přechod mezi oběma záněty žil
 • Jasně viditelné žíly pod kůži, mají ztenčenou stěnu a jsou rozšířené
 • Nejčastěji jsou postiženy povrchové žíly na dolních končetinách
 • Jedná se o kosmetickou záležitost

PŘÍČINY

 • Primární: dědičné, vrozená degenerace žilní stěny (dlouhé stání, zhroucená nožní klenba, obezita)
 • Sekundární: poškození hlubokého žilního systému vede ke ↑ tlaku v povrchových žilách, po zánětu, po graviditě

PŘÍZNAKY

 • Pocit tíhy a napětí v dolních končetinách
 • Svědění kůže
 • Křečovité bolesti ve stoji

DIAGNOSTIKA

 • KO (↑ trombocyty nebo leukocyty); aPTT; Quik
 • Dopplerovo vyšetření
 • Flebografie

LÉČBA

 • Konzervativní
  • Elevace dolních končetin
  • Elastické punčochy
  • Snížení hmotnosti
  • Venofarmaka
 • Chirurgická léčba
  • SKLEROTIZACE: do žíly se aplikuje injekce po tom komprese místa vpichu
  • STRIPING
 • Laserová léčba: účinná však drahá

 

Flebotrombóza

 • Poškození hlubokých žil
 • Tvoří se tromby ve vnitřních žilním systému a 60% na žilách v DK v místě, kde se trombus vytvořil, může vzniknout, ale nebylo to pravidelné → embolizace do plic

PŘÍČINY

 • Při splnění minimálně dvou příznaků hrozí vznik trombózy
 • Krev městná při imobilizaci
 • Aktivace koagulačních faktorů
 • Poškození žilní stěny aterosklerózou

RIZIKOVÉ FAKTORY

 • Věk nad 70 let
 • Stav po CNP
 • Obezita
 • Hormonální antikoncepce

PŘÍZNAKY

 • Bolesti asymptomatický otok
 • Cyanóza končetin
 • Bolest při doteku
 • Zvýšená tělesná teplota
 • ↑SE, ↑CRP,↑KO

DIAGNOSTIKA

 • Laboratoř (zánětlivé markery)
 • Fyzikální vyšetření (pohmat)
 • Flebografie + Pletysmografie
 • Obvody stehen
 • Humanovo znamení pozitivní
 • Dopplerovo vyšetření

LÉČBA

 • Konzervativní
  • Antiagregancia
  • Antikoagulancia
  • Trombolitika
 • Chirurgická: méně obvyklá provádí se tzv. PŘEMOSTĚNÍ-BY PASS
 • Kavalní filtr: do žíly se dá filtr a zachycuje tromby


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!