Duševní hygiena – maturitní otázka z biologie

 

   Otázka: Duševní hygiena

   Předmět: Biologie/Psychologie

   Přidal(a): KristánaS

 

 

 

 

Definice duševní hygieny

 • Soubor preventivních zásad, jejichž dodržování napomáhá duševnímu a tělesnému zdraví člověka.
 • Má člověka naučit, jak předcházet psychologickým obtížím, pokud již nastaly, učí ho, jak je nejlépe zvládat.
 • Zdraví je stav naprosté duševní, tělesné a sociální pohody. Stav, kdy je člověk buď nemocen, nebo zdráv.

 

Obecné zásady duševní hygieny

 • Tělesné – životospráva (spánek, odpočinek, výživa, cvičení, otužování).
 • Duševní – sebepoznání, objektivní sebehodnocení, seberealizace, vyrovnané vztahy s lidmi.

 

Duševní hygiena v činnostech dětí v MŠ

Režim dne

06:30 – 08:00 hod. scházení dětí, hry

08:00 – 08:30 hod. ranní cvičení

08:30 – 09:00 hod. hygiena, svačina

09:00 – 10:00 hod. dopolední činnosti (hudební, dramatické, výtvarné atd.)

10:00 – 11:45 hod. pobyt venku

12:00 – 12:30 hod. oběd, ukládání na spaní

12:30 – 14:00 hod. odpočinek na lehátku

14:15 – 14:30 hod. hygiena, svačina

14:30 – 17:00 hod. hry, pobyt na zahradě

 

Pohybové chvilky – ranní cvičení

 • Před cvičením – hygiena.
  • Otevřené okno, sundat bačkory pokud je koberec.
 • Rušná část – zahřátí organismu.
 • Lokomoční cvičení v doprovodu hudby – chůze, běh, sok, lezení.
 • Průpravná část – protažení.
 • Pohybová hra – jasně dané pravidlo, dbáme na bezpečnost.

 

Relaxace – uvolnění

 • Leh na zádech pokud je koberec tak na koberci, pokud ne – podložka, na 2-3 min
 • V chladnějším období zavřené okno.
 • Navození klidu, zhasnuto, doprovod hudby (na klavír nebo relaxační hudba z CD).

 

Spánek

 • U dětí je potřeba spánku individuální.
 • Zklidnění organismu, celkové uvolnění. Tma, pohádka (čtená, vyprávěné nebo poslouchaná z CD).
 • V MŠ průměru děti spí 1,5 – 2hod.
 • Děti, které už nechtějí spát nebo odpočívat, klidná tichá činnost u stolečku.

 

Náročné životní situace

 • Konflikt – střet dvou nebo více rovnocenně intenzivních a aktuálních podmětů, které současně působí na jedince.
 • Stres – stav organismu, který se nemůže vyrovnat se zátěží a musí čerpat ze svých rezerv
 • 2 druhy
  • eustres – kladná zátěž
  • distres – nadměrná zátěž, která jedince může poškodit a vyvolat onemocnění
   • 3 stádia      
   • poplachová reakce – organismus snižuje aktivitu na minimum a je připraven šetřit síly, aby mohl vzdorovat nepříznivým podmínkám.
   • fáze rezistence (odolnosti) – pokud je podmět stresoru středně silný udržuje se fáze rezistence (odolnosti) organismu i po dlouhou dobu.
   • fáze vyčerpání – při velmi silném stresoru dojde ke zhroucení.

 

 • Frustrace – psychický stav, který vzniká, když se našemu snažení zaměřenému k velmi žádoucímu cíli staví do cesty nepřekonatelná překážka.
  • 2 reakce
  • agrese – vandalismus, týrání, sebepoškozování.
  • rezignace – nezájem, odevzdání osudu.

 

 • Deprivace – psychický stav, který vzniká, když jedinec pociťuje dlouhodobý nedostatek něčeho co je nezbytné pro uspokojování potřeb.
  • Typy
  • deprivace psychická – neuspokojovaná potřeba dotyku, přátelství, lásky a jistoty.
  • deprivace biologická – stav z nedostatku potravy, tepla a dalších základních tělesných potřeb, může vést k vážným onemocněním.
  • deprivace motorická – stav vznikající z nemožnosti přiměřeného pohybu, cestování, trpí nedostatkem soukromí a prostoru.
  • deprivace sociální – ztráta kontaktů s blízkými, ztráta zaměstnání, ztráta bydliště.
  • deprivace senzorická, citová, spánková…

 

Syndrom vyhoření (burn out)

 • Ohroženi jsou lidé pracující s lidmi (lékař, zdravotník, učitel).
 • Velký rozdíl mezi očekáváním a skutečnou možností = nespokojenost = nedostatek sebedůvěry.
 • Rodina, soc. vztahy, pracovní vztahy, konflikty.
 • Nevyzrálá osobnost, nedodržování zásad psychohygieny.
 • Projevuje se ve všech oblastech: psychické, fyzické, sociální = pocit vyčerpání, únavy, opotřebení, neschopnost soustředit se, poruchy v komunikaci a soc. vztazích.
 • Člověk se cítí vyčerpaný a unavený = pracuje více, ale výsledek je horší, úzkost, poruchy paměti a spánku. Tělesné obtíže (žaludek bolí, dýchací obtíže, bolesti hlavy, páteře, končetin).

 

Fáze syndromu vyhoření

fáze 0 – Jedinec si uvědomuje, že všechno není podle jeho představ, velký stres a přetížení, pocit nedostatečného ocenění.

fáze 1 – Pocit nezvládání nároků a objevují se první nedostatky v práci.

fáze 2 – Dlouhodobá nespokojenost, často úzkost a pocit, že musí pracovat tak, aby vše stihl. Objevuje se chaos a ještě větší chyby.

fáze 3 – Nový pocit, že se nemusí dělat nic – rezignace, únava a vyčerpání, beznaděj, agresivní výpady vůči vlastní osobě nebo druhým lidem.

 

Prevence a léčba

 • Dodržování psychohygieny, kladný postoj člověka k vlastní práci, naplňující a vyhovující trávení volného času s rodinou, přáteli, zájmy, koníčky… (dlouhodobá odborná psychoterapie).


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!