Kontrastní látky – maturitní otázka

chemie-léčiv

 

Otázka: Kontrastní látky

Předmět: Chemie léčiv

Přidal(a): Anet D.

 

 

Kontrastní látky

Kontrastní látka slouží ke zvýšení kontrastu mezi různými tkáněmi, odlišení anatomických struktur, zobrazení a zvýraznění patologie a k funkčnímu zobrazení (dynamické studie).

 

Kontrastní látky se v zásadě rozlišují:

 • podle fyzikálního principu zobrazovací metody:
  • rentgenové záření (skiagrafie, skiaskopie, CT, angiografie)
  • ultrazvuk (kontrastní ultrazvuk, CEUS)
  • magnetická rezonance
 • podle způsobu podání:
  • systémově (intravenózní, intraarteriální podání),
  • endoluminálně a do preformovaných prostor (GIT, žlučové cesty, peritoneální dutina, píštěle);
 • podle absorpce záření:
  • pozitivní − zvyšují absorpci záření (jodové, baryové), na snímku vzniká „stín“
   • vodné (jodové) kontrastní látky
    • ionické
     • monomery
     • dimery
    • neionické
     • monomery
     • dimery
   • baryové kontrastní látky (suspenze BaSO4)
  • negativní − snižují absorpci záření (plyny, voda, metylcelulosa)

 

Význam:

 • stanovení diagnózy
 • poškození orgánů po nemoci

 

Pojmy:

 • Skiagrafie = metoda pro zobrazení tvrdých i měkkých lidských tkání, která využívá rentgenové záření
 • Skiaskopie = metoda, která používá zobrazení RTG obrazu (např. pro zobrazení jícnu, žaludku, střev, pozorování dýchacích pohybů nebo pulzace srdce)
 • CT = radiologická vyšetřovací metoda, která pomocí rentgenového záření umožňuje zobrazení vnitřních orgánů a tkání člověka či zvířat
 • Angiografie = vyšetření cév zobrazovací metodou
 • Intravenózní podání = žilní podáníléku, aplikace do žíly
 • Intraarteriální podání = infúze léku, aplikace do tepny
 • Endoluminálně = uvnitř lumen dutého trubicového orgánu

 

Rentgenové kontrastní látky

 • Rentgenové (RTG) vyšetření s použitím kontrastní látky – běžné radiologické vyšetření – preparáty, které pohlcují rentgenové paprsky v jiné míře než zkoumaná tkáň
 • Princip: schopnost rentgenového záření pronikat hmotou. Výsledkem je obraz zachycený na projekční desku. Obraz je hodnocen lékařem – radiologem
 • Vyšetření: dostavit se nalačno – nesmíte jíst minimálně 3 hodiny, nejlépe však 6 hodin před vyšetřením

 

Kontrastní látka:

 • vyšetření zažívacího traktu – roztok barya (lidově nesprávně nazývaný kaše, sádra, apod.)
 • pasáž jícnem, vyšetření žaludku, enteroklýza, irigoskopie
 • vyšetření ledvin, močového měchýře – vodou ředitelná jodová kontrastní látka (tzv. vylučovací urografie, cystouretrografie)

 

Pojmy:

 • Enteroklýza = radiologické vyšetření, které umožňuje zobrazit tenké střevo pacienta
 • Irigoskopie = rentgenologické vyšetření tlustého střeva
 • Vylučovací urografie = metoda vyšetření ledvin a močových cest
 • Cystouretrografie = vyšetření močového měchýře a močové trubice

 

Kontrastní látka zviditelňuje vyšetřovaný orgán nebo oblast a může být podána několika způsoby:

 • Ústy – tj. vyšetřovaný ji vypije (např. při vyšetření žaludku, dvanáctníku)
 • Hadičkou, která je ústy (někdy nosem) zavedena do žaludku nebo dvanáctníku (při vyšetření tenkého střeva)
 • Aplikována injekcí do žíly (při vyšetření ledvin)
 • Eventuálně podána i jinak – např. do konečníku, do močové trubice atd.

 

Diagnostika:

 • Dutiny – žaludek, střeva, pochva, děloha, vejcovody
 • Vstupní a výstupní cesty – jícen, průdušky, žlučovod, močovod
 • Krevní cesty – tepny, žíly
 • Srdeční a mozkové dutiny

 

Jodové kontrastní látky – značný vývoj – jodový olej → (jodovaný makový olej)

 • Nelze aplikovat do žíly → ucpání → smrt
 • Alergické reakce
 • Sodné soli derivátů kyseliny trijodbenzoové (nelze aplikovat injekčně), odpovědnost za kontrast nese anion
 • Arteriografie (rentgenové vyšetření tepen), angiografie (vyšetření cév), artrogarfie (vyšetření kloubů), uretrografie (vyšetření močové trubice), rentgenografie (pořizování snímků struktury materiálu zářením, druh radiografie)

 

Iontové – Verografin, Telebrix

Neiontové – Lomeron, Optirasy

 

Vyšetření žlučníku:

a) dříve

 • Perorálně jopanová kyselina Jopagnost – zachytávala se játry a byla vylučována žlučí
 • Injekční aplikace Adipiodonu (Ultrabil)
 • Nežádoucí reakce

b) dnes

 • Endoskopické, sonografické metody
 • Vyšetření srdce a koronárních cév – Iohexol, Iopentol

 

Negativní kontrastní látky – plyny

 • musí být inertní, schopny rychlé resorbce
 • sulfan, acetylen, oxid uhličitý, oxid dusný, ethan, kyslík, dusík, inertní plyny

 

Kombinace látek = pozitivně kontrastní s plyny → dvojí kontrast – vyšetření CT = výpočetní tomografie (CT) – po sobě následující kruhové řezy tkáněmi prováděné pomocí rentgenových paprsků

 

Kontrastní látky pro magnetickou rezonanci

 • Citlivá metoda k posouzení stavu měkkých tkání – mozek, mícha, svaly, šlachy, klouby, srdce, cévy, dutina břišní, malá pánev
 • probíhá bez přítomnosti škodlivého ionizujícího záření
 • látky určené pro vyšetřování pomocí MR obsahují vzácnou zeminu gadolinium, tento prvek absorbuje rentgenové záření

 

Kontrastní látky pro sonografii

 • Sonografie (ultrasonografie) – vyšetření ultrazvukovými vlnami
 • Plyny ve formě mikrobublin – zvyšují intenzitu signálu
 • Velikost bublin je menších než 8 mm (průměrná velikost 2,5 mm ~ velikost červených krvinek)
 • Schopny procházet plicními kapilárami, nejmenšími cévkami
 • Mikrobubliny musí být v krevním oběhu dostatečně stabilní
 • Aplikace do krevního oběhu:
  • Volně
  • Uzavřené do obalu z biopolymeru (plněny vzduchem, inertním plynem – dusík, polyfluorovaný uhlovodík) – plyn v mikrobublinách lépe odráží ultrazvuk než krev nebo měkké části
 • Lékařská ultrasonografie:
  • Diagnostická zobrazovací technika založená na registraci ultrazvuku odraženého od tkání
  • Ke zvýšení kontrastu obrazu, a tím i citlivosti vyšetření, lze použít nitrožilně podaných kontrastních látek, obvykle se používají mikrobubliny neškodného plynu, který po podání poměrně rychle mizí z těla pacienta vydýcháním
  • Způsoby zobrazování:
  • Jednorozměrná zobrazení (1D)
   • Ø  2D zobrazení (B mod)
   • Ø  3D mód
   • Ø  4D zobrazení

Sonografie karotid (ultrazvukové vyšetření krčních tepen)

 • Slouží k diagnostice zúžení nebo uzávěru krčních a mozkových tepen
 • Obvykle provádí specializovaný neurolog nebo kardiolog
 • Vyšetření se používá v případech podezření na zúžení či uzávěr tepen (např. po proběhlé mozkové mrtvici)
 • Ultrazvuk je zvukové vlnění vysoko nad hranicí slyšitelnosti lidským uchem
 • Ultrazvuk neproniká do kostí, což je důvodem, proč se nedá použít při vyšetřování mozku
 • Vyšetření probíhá ve vyšetřovací místnosti, kde je lůžko → sestra na místa, kudy povede lékař sondu, namaže vodící gel
 • Vyšetření můžete sledovat na obrazovce počítače
 • Zobrazení měkkých tkání se kombinuje se zobrazením rychlosti proudu krve.
 • Samotný ultrazvuk nebolí, maximálně při něm cítíte své pulzové vlny a slyšíte zvuk krve protékající tepnami
 • Celé vyšetření trvá zhruba 30 minut.

 

Sonografie břicha

 • Ultrazvuk neproniká za kosti, plyn mění průnik/odraz ultrazvuku a zhoršuje výtěžnost
 • Podobně také velké množství podkožního, ale i viscerálního(nitrobřišního) tuku zhoršuje přínos vyšetření
 • Plynatost při vyšetření zhoršuje vizualizaci orgánů dutiny břišní, plyn zhoršuje vyšetřitelnost, či jej úplně znemožňuje
 • Průběh vyšetření:
  • Vyšetření se provádí vleže
  • Na stěnu břicha se nanáší gel
  • Pro zlepšení vizualizace jednotlivých orgánů se používají další manévry – např. změna polohy, nádech, výdech a podobně
 • Výsledek vyšetření je k dispozici ihned

 

Sonografie ledvin

 • Schopný zobrazit tvar a velikost ledviny, strukturu ledvinné kůry a dřeně, zachytí rozšířenou ledvinnou pánvičku a ledvinné kameny větší než 4-5 mm
 • Používá se také při vyhledávání cyst a ledvinných nádorů
 • Vyšetření je založenéna vysílání a přijímání zvuků o frekvencích, které lidské ucho neslyší, řez vyšetřovanou částí těla se zobrazí na monitoru.
 • Doba vyšetření je cca 10 minut, výsledek je znám ihned po vyšetření
 • Vhodnější provádět nalačno, protože strava a plynatost zhoršují přehlednost břišní dutiny
 • Vyšetření se provádí vleže, v průběhu vyšetření může lékař pacienta požádat, aby se otočil na bok nebo na záda
 • Na vyšetřovanou oblast i na sondu ultrazvuku naneselékař malé množství gelu → poté krouživými pohyby přejíždí sondou ultrazvuku po vyšetřované oblasti a na monitoru se zobrazí řezy ledvinou

 

Funkční a radioizotopová diagnostika

Funkční diagnostika

 • Sledování pohybu diagnostické látky ® sledování funkce příslušného orgánu
 • Seriografie – rentgenové vyšetření spočívající ve zhotovení série snímků v krátkém intervalu
 • (rychlý sled jednotlivých snímků za sebou), aplikace diagnostické látky injekčně -> sleduje se obsah této látky v moči a v krvi (z jejího množství lze určit množství resorbované látky v orgánu)
 • Vyšetření funkce ledvin – indigokarmín 0,1 – 0,8% roztok – aplikace intravenózně – moč se zbarví do modra (diagnostická látka se vylučuje ledvinami)
  • Provádí se pomocí tzv. kreatinové clearence – vyjadřuje míru očišťovací schopnosti ledvin – za jak dlouhou časovou jednotku jsou ledviny schopny očistit krev od dané látky (zde od kreatinu)
 • Vyšetření tenkého střeva – vstřebávání živin – xylosový test – aplikuje se roztok sacharidu xylosy – určuje se její obsah v krvi a v moči
  • Enteroklýza
   • Jedná se o minimálně invazivní cílené vyšetření tenkého střeva
   • Látky se postupně podávají sondou zavedenou ústy nebo nosem přes žaludek do tenkého střeva
   • Nejprve se podává baryová suspenze a následně roztok metylcelulózy
   • Postupné podání obou látek umožní dvojkontrastní obraz vnitřního povrchu střeva
   • Vyšetření se provádí vleže, s polohováním
   • Celková doba vyšetření se pohybuje okolo 30 min.
   • Ke konci vyšetření a po vyšetření se pacient musí vyprázdnit, neboť obě látky se nevstřebávají a odchází jako průjem
 • Orální glukosový toleranční test – potvrzení diabetu mellitus – aplikuje se roztok glukosy
  • Obsah cukru před aplikací
  • Odběr po 1-2 hodinách po aplikaci

Hladina cukru by se měla vrátit na hodnotu před aplikací

 

Radioizotopová diagnostika

 • Funkce jater (i průchodnost žlučových cest) – test bengálskou červení značenou nuklidem 131I – barvivo vychytáváno jaterními buňkami, vylučováno do žluče
 • Scintigrafie – test akumulace jodu – funkce štítné žlázy, velikost a uložení jater – aplikace perorálně

= jodid draselný se značeným jodem 131I – množství akumulovaného KI se zaznamenává gama – kamerou

 • Scintigrafie plicní – vdechnut radioaktivního plynu nebo mlhy s radionuklidem Xe, Kr, Te
  • Často akutně prováděným vyšetřením
  • Rozlišuje se scintigrafie plicní perfuze a plicní ventilace
  • Zpravidla se jako první udělá scintigrafie perfuzní a podle nálezu na ní pak vyšetřující lékař rozhodne, zda je potřebné provést ještě scintigrafii ventilační
  • Vyšetření nemá žádné vedlejší účinky, není limitováno věkem, hmotností, pohyblivostí ani přítomností kovových náhrad Výhodou metody je nízká radiační zátěž a žádné použití kontrastní látky
 • Pozitronová emisní tomografie (PET) – umělé radionuklidy, které uvolňují pozitrony
  • Lékařská zobrazovací metoda, která spadá do oboru nukleární medicína
  • Používána zejména v neurologii, kardiologii a onkologii
  • Výhodoupřístroje je jeho velká diagnostická přesnost a prostorová rozlišovací schopnost
  • Další výhodou je využití biogenních prvků ve sledování metabolismu, které jsou v tomto metabolismu normálně zastoupeny
  • Významnou nevýhodouje technická náročnost PET a s tím i pořizovací cena přístroje


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!