Vzdušnicovci – členovci – klasifikace – kategorie

 

   Otázka:  Vzdušnicovci – členovci

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): Martin

 

 

 

 

Přejít na maturitní otázku

Říše: Živočichové (Animalia)

– Podříše: Mnohobuněční (Metazoa)

– – Oddělení: Triblastica

– – – a řada: Prvoústí (Protostomia)

 • s coelomovou tělní dutinou – článkovaní (Articulata) – nestejnocenně (heteronomně)

 

Kmen: Členovci (Arthropoda)

Podkmen: Vzdušnicovci (Tracheata)

 

Třída: Stonoženky (Symphyla)

Třída: Drobnušky (Pauropoda)

Třída: Hmyzenky (Protura)

Třída: Vidličnatky (Diplura)

Třída: Mnohonožky (Diplopoda)

– mnohonožka slepá, zemní; svinule lesní; chlupule podhorní

Třída: Stonožky (Chilopoda)

– stonožka škvorová; zemnivka žlutavá; strašník dalmatský

Třída: Chvostoskoci (Collembola)

– poskok škodlivý; mákovka vodní; huňatka sněžní

Třída: Hmyz (Insecta)

Podtřída: Bezkřídlí (Apterygota)

Řád: Šupinušky (Thysanura)

– rybenka domácí

Podtřída: Křídlatí (Pterygota)

Řád: Jepice (Ephemeroptera)

– jepice obecná

Řád: Pošvatky (Ploceptera)

– ostrorep amreický

Řád: Vážky (Odonata)

Podřád: Motýlice (Zygoptera)

 • motýlice lesklá, obecná

Podřád: Šídla (Anisoptera)

 • šídlo modré, velké; vážka ploská

Řád: Šváby (Blattidea = Blattodea)

– šváb obecný; rus domácí; rusec lesní

Řád: Škvoři (Dermaptera)

– škvor obecný

Řád: Rovnokřídlí (Orthoptera)

 • kobylky: kobylka zelená, hnědá
 • cvrčci: cvrček polní, domácí; krtonožka obecná
 • saranče: saranče modrokřídlá, vrzavá, stěhovavá, páskovaná

Řád: Kudlanky (Mantodea)

– kudlanka nábožná

Řád: Všekazi (Isoptera = termiti)

– všekaz jihoevropský, zhoubný, obrovský

Řád: Pisivky (Psocoptera)

– pisivka žlutá, bledá

Řád: Strašilky (Phasmatodea)

– pakobylka indická; lupenitka

Řád: Všenky (Mallophaga)

– všenka tuří, psí; luptouš slepičí; péřovka holubí

Řád: Vši (Anoplura)

– veš dětská, šatní, muňka, prasečí

Řád: Třásnokřídlí (Thysanoptera)

– truběnka pšeničná; třásněnka vojtěšková, modřínová, lnová

Řád: Ploštice (Heteroptera)

 • vodní: splešťule blátivá; znakoplavka obecná; jehlanka válcovitá
 • suchozemské: ruměnice pospolná; kněžice zelná, obilná; štěnice domácí; bruslařka obecná; vodoměrka štíhlá; zákeřnice červená

Řád: Stejnokřídlí (Homoptera)

Podřád: Mšice (Aphidoidea)

 • mšice maková, broskvoňová, zelná; vlnatka krvavá

Podřád: Červci (Coccoidea)

 • puklice švestková; štítenka zhoubná

Podřád: Křísové (Cicadoidea = křísi)

 • cikáda sedmnáctiletá, viničná, chlumní; penodějka obecná

Podřád: Mery (Psylloidea)

 • mera jabloňová

Podřád: Molice (Aleyroidea)

 • molice skleníková

Řád: Střechtky (Megaloptera)

– střechatka obecná

Řád: Dlouhošíjky (Raphidioptera)

– dlouhošíjka žlutonohá

Řád: Síťokřídlí (Neuroptera)

– zlatoočka skvrnitá; mravkolev běžný

Řád: Srpice (Mecoptera)

– srpice obecná

Řád: Chrostíci (Trichoptera)

– chrostík velký

Řád: Dvoukřídlí (Diptera)

Podřád: Dlouhorozí (Nematocera)

 • tiplice zelená; komár pisklavý; anofeles čtyřskvrný; bedlobytka hřibová; bejlomorka buková; pakomár kouřový; muchničky

Podřád: Krátkorozí (Brachycera)

 • ovád hovězí; bzikavka dešťová; střeček ovčí, koňský, hovězí; moucha domácí; bodalka stájová, tse-tse; masařka obecná; pestřenka rybízová, trubcová; vrrtule třešňová; octomilka obecná; květilka řepná; včelomorka obecná; kloš koňský, jelení

Řád: Blanokřídlí (Hymenoptera)

Podřád: Širopasí (Symhyla)

 • pilatka švestková; pilořitka velká; ploskohřbetka smrková

Podřád: Štíhlopasí (Apocrita)

 • kladélkatí: žlabatka duběnková, listová, růžová; lumek velký, lumčík žlutonohý
 • žahadlovití:
 • kutilky (samotářské vosy): kutilka písečná; květolib včelí
 • samotářské včely: pískorypka bělopasá; drvodělka fialová; čalounice mateřídoušková
 • mravenci: mravenec lesní, dřevokazný, obecný, žlutý
 • vosy: vosa útočná, obecná
 • sršně: sršeň obecná
 • čmeláci: čmelák zemní
 • včely: včela medonosná

Řád: Blechy (Aphaniptera)

blecha obecná, morová, psí, obrovská, holubí

Řád: Motýli (Lepidoptera)

 • martináč hrušňový, habrový, bukový
 • nesytka sršňová
 • bekyně mniška
 • obaleč jabloňový
 • zaviječ voskový
 • mol šatní
 • bourec morušový
 • můrovití: tužkonoska modrá, topolová, vrbová; můra sklepní
 • přástevník medvědí
 • píďalka angreštová, zelenopláštík
 • lišaj smrtihlav, šeříkový, paví oko, dubový, topolový, vrbkový, pryšcový
 • okáč zední, voňavkový
 • babočkovití: babočka paví oko, osiková, kopřivová, bílé C, admirál; perleťovec stříbropásek
 • otakárkovití: otakárek fenyklový, ovocný; jasoň červenooký
 • běláskovití: bělásek zelný, řepový, ovocný, řeřichový; žluťásek čičorečkový, řešetlákový

Řád: Brouci (Coleoptera)

Podřád: Masožraví (Adephaga)

 • svižník polní
 • střevlíkovití: střevlík měděný, fialový; krajník pižmový; hrbáč osenní
 • potápník vroubený
 • vírník obecný

Podřád: Všežraví (Polyphaga)

 • vodomil černý
 • mrchožroutovití (dekompozitoři): hrobařík obecný; mrchožrout housenkář
 • drabčík zdobený
 • světluška menší
 • páteříček sněhový
 • kovařík černoskvrnný
 • krasec měďák
 • kožojed obecný
 • leknáčovití: blýskáček řepkový
 • slunéčko sedmitečné, dvoutečné
 • červotoč proužkovaný, spížní
 • pestrokrovečník mravenčí, včelí
 • majka obecná
 • roháč obecný
 • vrubounovití: zlatohlávek zlatý, Goliáš; nosorožík kapucínek; herkules antilský; chroust obecný, mlynařík; vrboun posvátný; listokaz zahradní; chrobák velký/lesní; hnojník obecný
 • potemník moučný (larvy = „mouční červi“)
 • tesaříkovití: tesařík obrovský; kozlíček dazule
 • mandelinkovití: mandelinka bramborová; dřepčík polní
 • zrnokaz hrachový, čočkový
 • nosatcovití: pilous černý; květopas jabloňový; rýhonosec řepný; klikoroh borový
 • kůrovcovití: lýkožrout smrkový; bělokaz ovocný


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!