Mnohobuněční živočichové (houbovci, žahavci, žebernatky)

 

   Otázka: Mnohobuněční živočichové (houbovci, žahavci, žebernatky)

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): Koč

 

 

 

Mnohobuněční živočichové I. (houbovci, žahavci, žebernatky)

( Diblastica : houbovci, žahavci( polypovci, medúzovci, čtyřhranky, korálnatci ), žebernatky : stavba těla, rozmnožování, systém, způsob života, význam, srovnání jednotlivých skupin, zástupci)

 

Kmen : Vločkovci (Placozoa)

-mořští živočichové žijící při pobřeží (teplá moře)

-nepohlavní rozmnožování, pučení

-nejednodušší mnohobuněční

-asymetričtí

-tvar dvouvrstevné ploché vločky

hřbetní vrstva-bičíky

břišní vrstva-žláznaté,vstřebávací buňky

mezi hřbetní a vnitřní vrstvou:

tekutina• vláknité buňky

  • mitochondrie
  • symbiotické bakterie

 

Kmen : Houby (Porifera)

-vyvinuli se pravděpodobně z bičíkovců

-vodní,hlavně mořští živočichové-97% (ale i sladkovodní)

-dospělé-přisedlé(často kolonie či samostatně)

-nemají tělní souměrnost a některé soustavy(cévní,nervovou,svalstvo)

-hodně specializovaných buněk, ale ne tělní soustavy

 

Stavba těla

-velké množství buněk-různé typy

-tělo pohárkovité

-tělo houby je složeno ze 2 vrstev buněk,rosolovité vrstvy,otvoru

a)ektoderm-krycí funkce

b)entoderm-trávicí funkce

c)mezenchym-rosolovitá vrstva mezi oběma vrstvami buněk

d)oskulum-1 velký vyvrhovací otvor

 

Typy buněk:

a) povrch-plochý epitel(krycí tkáň)-v něm- pory(ostie) -nasávání vody do těla-voda pryč-vyvrhovacím otvorem pryč z těla

b)pod epitelem- buňky se stažitelnými vlákny(síť) mezi nima:

c) amoebocyty(měňavkové buňky)-volně se pohybují:distribuce látek po těle

d)skleroblasty-produkují sklerity ( jehličky)

e)límečkové-entoderm:výstelka vnitřní dutiny

-potrava nasátá ostiemi k límečku(zde kmitá bičík a vhání vodu do buňky)

-do buňky

-trávení (amoebocytx roznášejí potravu)

-do dutiny(oskulum)

-ven z oskula

e)archeocyty-podle potřeb se mění-třeba na pohlavní buňky nebo pupeny

f)spongoblasty-produkce sponginu:organická hmota(proteinová-jako kolagen)

 

Typy tělní stavby :

  1. Askonní
  2. Sykonní
  3. Leukonní

 

Rozmnožování

a)pohlavní-hermafroditi,pohl.buňky se tvoří v mezenchymu

-spermie: opouštějí tělo s proudem vody

-vajíčka: oplozená spermiemi(nasátými ostiemi -límečkové buňky-průnik do mezenchymu-odtud k vajíčkům)

-pohlavní buňky-zygot  -larva PLANULA (přisedlá) -dospělec

b)nepohlavní-pučení

-v závěru vegetačního období

-nový jedinec se od mateřského neodděluje

 

gemule: shluky buněk obalené jedlicovitými útvary

-v mezenchymu se vytvoří shluky archeocytů(bohaté na výživné látky)

-obalí se vrstvou sponginu

-v jednom místě-tenká blanka

-po zámrazu-tělo houby se rozpadne-zůstává jen gemule

-na jaře-uvolnění archeocytů do vody-noví jedinci

Gemule také přenášeny na peří ptáků

 

Zástupci:

a)houby vápenaté

-tělo tvořeno uhličitanem vápenatým

-drobní,kolonie

Houba voštinatá

b)houby křemičité-jehlice oxid křemičitý

Houba pletená

Křemitka nádherná

c)houby rohovité-sponginová vlákna(bez skleritů)

Houba pohárová

Houba rybniční

Houba říční

Houba mycí

Houba domečková : žije v symbioze s krabem poustevníčkem

 

Evoluce-pravděpodobně pocházejí z bičíkovců,nemají vývojové pokračování(slepá větev)

Zoogeografie

-rozšíření po celém světě

-97% v mořským vodách(šelfové pásmo-do 50m některé v hloubce 6000m)

-některé sladkovodní

 

Ekologie

-vyžadují pevný podklad

-sladkovodní-tvorba gemulí důležitá adaptace na dobu sucha(tropické) či mrazu(naše)

potrava:drobní živočichové

nepřátelé-obrana jehlicemi

-málo nepřátel(např. mořská jehla)

-plži

symbioza-s některými krabi-ochrana pred chobotnicemi

-houba domečková-tvoří úkryt krabům

-s řasami(houba rybniční)-zelená barva

 

význam-lov a zpracování hub:Filipíny,Středomoří,Rudé moře

Kmen : Žahavci (Cnidaria)

-dřív láčkovci

-mořští  i sladkovodní

– živočichové se symetrickým tělem (RADIÁLNÍ  SOUMĚRNOST)

 

2 formy životního cyklu

1.polyp-přisedlá forma

-nožní a ústní terč

-chapadla kolem úst

-žahavé buňky

2.medúza-žijí volně, plovoucí forma

-tvar zvonu

Zákl.znaky:

1.Paprsčitá(radiální) souměrnost

2.Dvojvrstevné tělo a) ektoderm b) entoderm(rosolovitá vrstva)

3.Žahavé epidermální buňky(knidoblasty) –v pokožkových buňkách,vakovitý tvar, duté vlákno,ukončeno hrotem(neurotoxiny)

Na okraji zvonu či na chapadlech

4.Gastrovaskulární soustava – 1otvor na přijímání a na vylučování+ systém kanálků

Láčka: trávicí dutina

5.Nervová soustava-DIFUZNÍ : nervové buňky tvoří síť, nemá centrum,(regenerační schopnost)

6.Svalová soustava-svalová vlákna podélná a okružní-může se zužovat a roztahovat

7.smysly-primitivní oční skvrnky (nebo u některých pohárovité oči), statocysta (rovnováha), chemoreceptory (kvalita vody)

U medúz ropalia (se statocystami)

8.Rozmnožování-synchronizované (u některých, zejména u přisedlých)

 

Metageneze-rodozměna,střídání pohlavní a nepohlavní generace

  1. a) pohlavní-gonochoristé, pohlavní buňky ve váčku

b)nepohlavní-nezmar(pučení), sasanka(dělení),strobilace(medúza)

Vajíčko přisedne(tvoří kolonie-korály)

Systém :

Kmen: ŽAHAVCI

Polypovci :        Nezmaři

Hydromedúzy

Trubýši

 

Medúzovci:       Kalichovky

Talířovky

Kořenoústky

Korunovky

 

Čtyřhranky

 

Korálnatci:        Šestičetní

Osmičetní

 

Polypovci

-převládá stadium polypa,žijí přisedle

-stadium medúzy a)chybí

b)mají- medúza má jinou stabu

– plachetka(rychlejší pohyb)

– množství chapadel na okraji zvonu (chybí příustní chapadla)

Rozmnožování  a)nepohlavní: pučení, může mít dva konce 1.jedinec se oddělí(nezmar) 2.neoddělí(trubýši)

b)pohlavní:z buněk zygota-larva-dospělec

 

Zástupci

Nezmar-oddělují se

Trubýši-neoddělují se-kolonie

 

Nezmaři-tělo pokryto žahavými buňkami

-nemají kostru ani stadium medúzy

-sladkovodní

-velká regenerační schopnost

Nezmar hnědý-sladké vody, štíhlý

Nezmar zelený-v jeho ektodermu řasy-žijí v symbioze-pohltí větší kořist než je on

Nezmar obecný

Nezmarovky-kolonie

Hydromedúzy

-převládá stadium medúzy

-mají plachetku=lepší pohyb

-Rozmnožování: medúza vzniká pučením na polypovi

-živí se mikroplanktonem

Medúzka sladkovodní

-zástupce sladkých vod

-polyp(2mm),medúza(2cm)

-vzniká pučením

-vyskytuje se na opavsku,Vltava

-oba stadia

-až 300chapadel

Trubýši

-mořští

-osa kolonie je dutý stvol s trávicí soustavou

-propojuje všechny jedince(z každého zůstala část co koná určitou funkci)

funkce-pneumatofor-pasivní pohyb kolonie

-medúzomy-aktivní pohyb

-silná svalovina

-daktylozoidi-určeni k lapání kořisti

-gastrozoidi-trávení

-gonozoidi-pohlavní rozmnožování

 

Měchýřovka portugalská

-portugalská galéra

-silně jedovatá

-středozemní moře

Měchýřovka vznášivá

 

Medúzovci

-převládá stadium medúzy: -větší než u hydromedúz

– nemají plachetku

– mají příustní chapadla

-mají gastrovaskupární soustavu, něktré ropalia

– nepohlavní rozmnožování : strobilace

 

Rozmnožování  1.nepohlavní-strobilace-polyp přisedne a rozdělí se na články (strobila)

-strobila-po sobě následující segmenty

-efyry-nový jedinci, kteří se postupně odškrcují z polypa

2.pohlavní-vajíčka a spermie se ve vodě oplodní

Zástupci

a)kalichovky

-piďálkový pohyb

-na hřbetní straně zvonu-stopka- připojení medúzy k podkladu (pohyb)

-žijí přisedle

b)talířovky

-zvon ve tvaru talíře

-kolem ústního otvoru  4ramena-lov potravy

Talířovka ušatá

-běžný zástupce

-15-20cm

Talířovka obrovská

-až 2metry

-20m s roztaženými chapadly

-v chladných moříc

-v obrovských hejnech-10000-100000 jedinců (při rozmnožování)

c)kořenoústky

-srostlý ústní otvor

-chapadla ve tvaru houby

-na chapadlech otvory-nasávání  planktonu

d)korunovky

-2 zvony – 1barevný,nad ním „skleněný“ (průhledné buňky)

-okraj zvonu je zubatý-připomíná korunu

-ve velkých hloubkách

Některé medúzy : schopnost bioluminiscence-svítí

 

Luminiscence-schopnost látky vyzařovat světlo

Bioluminiscence-schopnost organismu vyzařovat světlo

 

Čtyřhranky

-„mořské vosy“

-pučení

-na spodní straně plachetka

-4hranný zvon

-ve 4 rozích pláty ze kterých vyrůstají  jedovatá chapadla

-silné neurotoxiny(jedy) a hematotoxiny(rozklad tkáně)

-výskyt: Austrálie

-podobné medúzám

Rozdíl: rozmnožování(pučení) , plachetka(spodní okraj zvonu) , silné neurotoxiny

Zástupci:

Čtyřhranka smrtelná

-pobřeží tropických moří

-Austrálie,Indonésie

-po žahnutí křeče,rychlá smrt

Čtyřhranka středomořská

-3-5cm

 

Korálnatci

-medúzové stadium chybí

-kostra z anorganického či organického materiálu (sasanky nemají)

– uvnitř polypa : přepážky (podle počtu: osmi nebo šestičetní)-na septech : produkce trávicích enzymů či pohlavních buněk

Gonochoristé či hermafroditi

  1. pohlavní rozmnožování: vnější oplození (hromadné uvolňování pohlavních buněk)- zygota- larva- přisedá-polyp-základ kolonie
  2. nepohlavní rozmnožování: pučení, dělení

-ne všichni tvoří kolonie

 

Korálové útesy

-Kolonie korálnatců

-kolonie postupně odumírá-na odumřelé kolonii usedné nová-růst útesu

-může růst i na sopce-atol (postupný pokles dna sopky-uprostřed laguna)

 

Šestičetní :

sasanky

větevníci

 

Sasanky

– žijí samostatně, netvoří schránky

-chapadla-žahavé buňky

-kostra-vápenaté jehličky, silná svalovina

-při odlivu nasávají vodu

-v symbioze s kraby a některými rybami(klaun očkatý)-ryby je čistí, sasanky je chrání

Sasanka koňská

Mořský karafiát

Sasanka pučivá

Sasanka plášťová

Větevníci :

Skelet zpevněn uhličitanem vápenatým, propojeni trávicí soustavou- tvoří kolonie

Větevník dlanitý

Houbovník štítový

Útesovník (mozkovník) atlantský

 

Osmičetní

Praví koráli

-vnější kostra z uhličitanu vápenatého, propojeni trávicí soustavou

-v teplých, mělkých mořích

-jejich činností- vznik korálových útesů

-citlivé na změny proudu

-barva způsobená řasami

-Vždy tvoří kolonie

Zástupci- Korál červený-středomoří

-výroba šperků

 

Laločníci

Rohovitky

Pérovníci

 

 

Kmen : Žebernatky (Ctenophora)

-2 zárodečné listy (ektoderm, entoderm)

Tělo-protáhlé, zploštělé, kulovité

-některá mají dlouhá tykadla

-na povrchu těla 8žeber-na nich  destičky ze srostlých brv-pohyb

-mají lepkavá vlákna

-ústní otvor ze spodní strany těla

Gastrovaskulární soustava-příjem potravy

-rozvod živin po těle

-vylučování

-stejný přijímací i vylučovací otvor

NS-difúzní,rozptýlená

PS-hermafroditi

Výskyt-otevřená moře, hluboko

Potrava : živí se dravě planktonem

Zástupci

 

Pásovnice venušina

-1,5m dlouhá

-pásovité, průhledné tělo

-bioluminiscence

-při podráždění zmodrá

-v klidu bezbarvá

 

Žebrovka vejčitá

„mořské angrešty“

-16cm

-kulatý tvar

-dravá

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!