Ptáci (Aves) – maturitní otázka z biologie

biologie

 

   Otázka: Ptáci (Aves)

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): Petapb

 

 

PTÁCI (Aves)

vyvinuli se ve druhohorách z pterosaurů (ptakoještěrů)

teplokrevní (homoiotermní, endotermní) živočichové T = 40-43°C

-mají nejvyšší látkovou výměnu

-aerodynamický tvar těla → přizpůsobený k létání

-přední končetiny se přeměnili v křídla

-mohou se pohybovat na zadních končetinách (bipedie)

-čelisti protažené v zobák – různý, podle toho, čím se živí

-schopni letu → umožněn křídly esovitého příčného průřezu

 

 • TĚLNÍ POKRYV

=kůžetenká a suchá s jedinou původní žlázou kostrční (párová, nad posledním kostrčním obratlem)

→ mastný sekret (nejvíce u vodních ptáků) X u některých (dropi, holubi, papoušci) redukce a přeměna → drobivý prach

=rohovité struktury – ozobí (souvislá vrstva kolem zobáku)

-štítky a šupiny na běháku a prstech

-ostruhy

-drápy

=peří – pokožkový původ

-vzniklo z plazí šupiny

-hotové pero – neživé, neroste, nemění svůj tvar

typy per: 1. obrysová- vyrůstají z míst = pernice

-ostatní holá místa = nažiny;

a) krycí (hlavní zbarvení a tvar těla)

b) letky (dlouhá pevná pera na křídlech, nesouměrný prapor)

c) rýdovací (místo chybějícího ocasu, dlouhá, nesouměrná)

d) prachová– krátký stvol

-větve netvoří prapor

-pod obrysovým peřím, tepelná izolace, opeření mláďat

-pelichání– periodická výměna peří

-většinou postupná (tučňáci najednou)

-většinou 2x ročně

 

STAVBA TĚLA

-hlava + trup + končetiny (přední přeměněny v křídla)

 • KOSTRA

-přizpůsobena létání (co nejmenší hmotnost + co největší výkon)

-pevná- srůsty kostí

-lehká– vymizení některých částí (ocas)

pneumatizace (duté kosti bez morku – vyplněny vzduchem)

 

Páteř- krční obratle hodně pohyblivé (otáčení hlavy i přes 200°)

synsacrum (k. křížová = srůst poslední hrudní + bederní + křížové + přední ocasní obratle)

pygostyl (srůst zbylých ocasních obratlů, opora rýdovacích per → místo ocasu)

Lebka- v dospělosti pevná bezešvá (kosti srůstají)

-rohovité čelisti protaženy = zobák (tvar podle potravy)

Kost hrudní- mohutná s vysokým hřebenem (úpon létacích svalů)

Končetinylopatkové pásmo: lopatka (šavlovitá podél páteře)

krkavčí kost (párová, přenáší tlak z křídel do létacích svalů)

klíční kost (párová, srůstá ve vidlici = sáňky)

přední končetina volná-  křídlo

pánevní pásmo: srostlé se synsacrem, na břišní straně nejsou srostlé → kladení vajec

zadní končetina volná– poprvé vytvořen kolenní kloub

běhák = srostlé zánártní

-nártní kůstky (kuřecí stehýnko = lýtko)

-prsty a typy nohou: 5. prst vymizel!

typ nohou: anizodaktylní= 1. prst dozadu + 2. – 4. dopředu

noha šplhavá= 2 dozadu (1. a 4.) + 2 dopředu

(2. a 3.)-  papoušci, datlové

                     vratiprst= 4. prst pohyblivý dopředu i dozadu- sovy

                     noha syndaktylií (srostlá)= částečný srůst prstů- ledňáček

 

 • SVALSTVO

-kosterní svaly soustředěny v těžišti těla

-nejmohutnější létací svaly (upínají se na hřeben kosti hrudní)

 

 • TRÁVICÍ SOUSTAVA

bezzubý zobák s ozobím (potravní adaptace)

-ústní dutina (jazyk, slinné žlázy) → hltan → jícen (rozšířený jícen = vole (u semenožravých a rybožravých)) → shromažďování + změkčování potravy → žaludek → mechanické   zpracování potravy → kloaka

žaludek žláznatý (tenkostěnný, chemické trávení)

svalnatý (obsahuje písek a kamínky, mechanické zpracování potravy)

-střevo – tenké i tlusté + 2 slepá střeva

-vývod tlustého střeva vyúsťuje do kloaky

-velké množství potravy – intenzivní metabolismus

-býložraví: semenožraví

plodožraví

nektarožraví

-masožraví: hmyzožravci

dravci

mrchožrouti

 

 • CÉVNÍ SOUSTAVA

– první teplokrevní obratlovci (homoiotermní, endotermní), protože v srdci se nemísí krev

srdce úplně rozdělené

-2 síně a 2 komory

-P polovina = odkysličená krev

-L polovina = okysličená krev

-plně rozdělen velký (tělní) oběh a malý (plicní) oběh

-zachován zůstává pouze pravý oblouk aorty

-relativně největší srdce mezi obratlovci (10% tělesné hmotnosti)

 

 • DÝCHACÍ SOUSTAVA

-velmi výkonná

-nemají bránici → jednotná tělní dutina

-nosní otvory = choany (příjem vzduchu) → hrtan → průdušnice → 2 průdušky do plic

plíce- malé, přirostlé ke stropu hrudní dutiny

vzdušné vaky- 5 párů, tenkostěnné roztažitelné výběžky plic, zasahují do některých kostí a pod kůži, důkladné okysličování krve při letu

-funkce: dýchání, snížení hmotnosti, termoregulace, hydroregulace, rezonance zvuku

-hlasové ústrojí= syrinx → v místě rozvětvení průdušnice v průdušky

-chybí ojediněle (čáp, sup, pštros)

 

 • VYLUČOVACÍ SOUSTAVA

-metanefros (pravé párové ledviny)

-poprvé Henleova klička – zpětná resorpce vody → koncentrovaná moč (hlavně kyselina močová)

-vylučována přes kloaku společně s trusem jako bílý kašovitý povlak

-moč obsahuje hlavně kyselinu močovou

-močový měchýř většinou chybí

 

 • NERVOVÁ SOUSTAVA

-prodloužená mícha, mozeček ,mezimozek, střední mozek, koncový mozek  rozvoj

-koncový mozek (hladký povrch)– instinktivní chování

-mozeček (povrch zbrázděn)– koordinace letu

-instinkty- vrozený soubor nepodmíněných reflexů – hnízdní pud, krmení mláďat, pelichání

-gyrifikace- mozková kůra + mozeček

 

 • DĚLENÍ PODLE STĚHOVÁNÍ

a) stálí ptáci– nikam nelétají, např. vrabčák

b) stěhovaví– odlétají na zimu, např. vlaštovka

c) přelétaví– stále se stěhují, nejsou na jednom místě, např. vrány, havrani

 • SMYSLOVÁ SOUSTAVA

-zrak- vůdčí smysl, barevné vidění, 3 víčka → dolní pohyblivé, průhledná mžurka přetahovaná při letu nebo potápění, oči po stranách hlavy

-sluch- hlavně u nočních a soumračných ptáků

-čich + chuť slabší

 

 • POHLAVNÍ SOUSTAVA

-gonochoristi

-gonády malé – v době rozmnožování se zvětšují (úspora místa)

u ♀ funguje L vaječník, vejcovody- tvorba vaječných obalů

-často sexuální dimorfismus (♂ výrazněji zbarven)

-páření – přikládání kloak (penis pouze výjimečně – pštrosi, kachny)

-vnitřní oplození

-počet vajec různý

-inkubace (zahřívání) – většinou ♀

-líhnutí – mládě prorazí skořápku vaječným zubem z CaCO3 na špičce zobáku + silný krční sval

 

 • MLÁĎATA

a) krmivá (nidikolní)– líhnou se holá, slepá, hluchá

→všestranná péče rodičů (pěvci, dravci)

b) nekrmivá (nidifugní)- mají prachové peří, vidí, slyší, chodí, sami přijímají potravu

→menší péče rodičů (hrabaví, vrubozobí)

 

parazitismushnízdní – kladení vajec do cizích hnízd (kukačka)

potravní – kradení potravy jiným ptákům (rybožravá fregatka)

 

SYSTÉM

Podtřída: Praptáci

-jediný druh Archeopteryx

-plazí a ptačí znaky

Podtřída: Praví ptáci

 

nadřád:   Běžci 

-křídla obvykle zakrnělá – s výjimkami neschopni letu

-měkké peří a prsní kost bez hřebenu

-silné nohy (2-3 prsty)

-primitivní znaky na kostře

-nekrmivá mláďata

-zástupci: pštros dvouprstý

                  nandu pampový

                  emu australský

                  kivi jižní- Nový Zéland

                  kasuár přílbový      

moa– vyhynulý ptačí obr s váhou až půl tuny, výška cca 3,5 m, žil na Novém Zélandě

 

nadřád:   Letci

-neognátní stavba lebeční báze

-samci většinou nemají pářící orgán

-o mláďata většinou pečují oba rodiče, popř. pouze matka

 

řád: TUČŇÁCI

-specializovaní– nohy i křídla plovací, nohy na konci těla

-husté, přiléhavé opeření

-neschopni letu – přední křídla zakrněla a přeměnila se ve veslovací orgán

-tělo kryto šupinovitým peřím

-pod kůží silná souvislá vrstva tuku

-tělo nosí zpříma díky končetinám posunutým dozadu

-krátký tuhý ocas napomáhá opoře těla

-žijí v koloniích s vyspělým sociálním chováním

-potrava: ryby + hlavonožci

-při pelichání se nemohou potápět – tedy ani lovit potravu (ztrácejí všechno peří najednou)

-nidikolní mláďata

-zástupci: tučňák císařský- zahřívá většinou 1 vejce v kožním záhybu mezi nohama

                  tučňák patagonský

                  tučňák Homboldtův- chovaný v zoo

 

řád: POTÁPKY

-zástupci: potápka malá

 

řád: TRUBKONOSÍ

-příbuzné tučňákům, ale výborní letci

-zástupci: albatros stěhovavý

 

řád: VESLONOZÍ

-veslovací noha s plovací blánou

-zástupci: pelikán růžový

 

 řád: BRODIVÝ

-ve vodě neplavou, ale brodí

-nidikolní mláďata

-plachtí na vzdušných proudech nad pevninou – statické plachtění

-zástupci: čáp bílý

                   volavka popelavá

řád: PLAMEŇÁCI

-zástupci: plameňák růžový

 

řád: VRUBOZOBÍ

-velké kostrční žlázy

-husté prachové peří

-plovací nohy

-zobák pokryt kůží

-zástupci: labuť velká

                  husa velká

                  kachny- zploštělý zobák s rohovitým „nehtem“ na jeho konci– kachna divoká

 

 řád: DRAVCI

-ostré drápy srpovitě zahnuté – tzv. spáry

– masožravci- loví většinou živou kořist (hlavně hlodavce)

– silně hákovitě zahnutý zobák

– vynikající letci, vynikajíc smysly

– krmivá mláďata

– 2. žluté skvrny

– monogamní

– slabá vajíčka se slabou skořápkou

-zástupci: orel skalní

                  sokol stěhovavý

                  káně lesní

                  jestřáb lesní

                  sup bělohlavý– mrchožrout

 

řád: HRABAVÍ

-let je prudký a těžký

-neplavou, nekoupou se – popelí se

-zástupci: bažant obecný

                  koroptev polní

 

řád: KRÁTKOKŘÍDLÍ

-mnozí nelétaví

-zástupci: jeřáb popelavý

 

řád: DLOUHOKŘÍDLÍ

-zástupci: racek chechtavý

                  racek jižní

 

řád: SOVY

– noční ptáci

– velké oči, skvělý zrak

– masožravci – živí se hlodavci

– maskovací zbarvení

– měkké peří s hřebínkovitým okrajem (tichý let)

– kolem oči- vějířovitě uspořádané oči – závoj

– zahnutý zobák

– nejdokonalejší mozek

– oči – teleskopického typu

-zástupci: sova pálená

                   sova sněžná

                   sýček obecný

                   výr velký

 

řád: MĚKKOZOBÍ

řád: KUKAČKY

řád: PAPOUŠCI

řád: LELKOVÉ

řád: SVIŠŤOUNI

řád: SROSTLOPRSTÍ 

řád: ŠPLHAVCI

řád: PĚVCI

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!