Ošetřovatelská péče o nemocného s onemocněním krve

 

   Otázka: Ošetřovatelská péče o nemocného s onemocněním krve

   Předmět: Ošetřovatelství

   Přidal(a): JaničkaSesřička

 

 

Anatomie:

Krev = SANGUIS, tekutá složka organismu. V uzavřeném oběhu koluje okolo 5 litrů krve. Tvoří se v kostní dřeni, rozkládá se ve slezině a částečně v játrech.

 

Funkce

1) transportní – rozvádí hormony, kyslík, živiny, teplo po těle k buňkám, odvádí oxid uhličitý, dále zplodiny od buněk převážně do ledvin

2) specifická – zajišťuje elementy k udržení homeostázy, stálého PH=7,4, srážlivost krve, chrání organismus před infekcí = součást imunity

 

Složení

 • Plazma – tekutá nažloutlá složka
 • Krevní elementy:
  • Erytrocyty = červené krvinky-transportují kyslík
  • Leukocyty =bílé krvinky-součást imunitního systému
  • Granulocyty (netrofilní, bazofilní, eozinofilní)
  • Agranulocyty (lymfocyty-T, B-lymfocyty, monocyty)
  • Trombocyty = krevní destičky, srážlivost krve

 

Hematokrit = poměr mezi tekutou plazmou a krevními elementy

Hemoglobin = červené krevní barvivo

Krevní skupiny: A, B, AB, O

RH faktor: pozitivní, negativní

 

Erytrocyty

 • Hodnoty – ženy: 4,2 – 5,4 * 1012 / litrů
 • Hodnoty – muži: 4,5 – 6,3 * 1012  / litrů 

 

Leukocyty

 • Hodnoty – ženy: 3,6 – 9,6 * 10/ litrů
 • Hodnoty – muži: 3,6 – 9,6 * 10/ litrů

 

Trombocyty

 • Hodnoty – ženy: 140 – 440 * 10/ litrů
 • Hodnoty – muži: 140 – 440 * 10/ litrů

 

Hematokrit

 • Hodnoty – ženy: 39 %
 • Hodnoty – muži: 44 %

 

Hemoglobin

 • Hodnoty – ženy: 120 – 160 g/ litr
 • Hodnoty – muži: 140 – 180 g/ litr

 

Sedimentace, FW

 • Hodnoty – ženy: 8/12
 • Hodnoty – muži: 5/8

 

INR – Quick (protrombinový čas)

 • Hodnoty – ženy: 0,8 – 1,2
 • Hodnoty – muži: 0,8 – 1,2

 

Fibrinogen (koagulační faktor)

 • Hodnoty – ženy: 2 – 4 g/ litr
 • Hodnoty – muži: 2 – 4 g/ litr

 

Rozdělení onemocnění krve:

1) Anemie

 • sideropenická
 • megaloblastická
 • další rozdělení

2) Leukémie

3) Krvácivé choroby – koagulopatie

 • vrozená (hemofilie A, B, C)
 • získaná

 

ANEMIE

Anemie = chudokrevnost.

Onemocnění, které je charakterizováno sníženým množstvím hemoglobinu, hematokritu a červených krvinek.

 

Rozdělení:

1) Sideropenická

2) Megaloblastická

3) Jiné druhy:

 • ze ztrát erytrocytů(hemolytická, posthemoragická),
 • z poruchy tvorby erytrocytů nebo hemoglobinu (hyponastická-porucha tvorby erytrocytů v kostní dřeni)

 

Sideropenická anemie

 • Je nejčastější anemií, tento typ je většinou druhotným onemocněním, kdy dochází k nedostatku železa v organismu. Železo je nutné k tvorbě hemoglobinu, který přináší kyslík v erytrocytech.

 

Příčiny:

 • nedostatečný příjem Fe potravou (maso,vejce,mléko)
 • chronické krvácení
 • zvýšená potřeba v některých obdobích života(těhotenství, dospívání)
 • nedostatečné vstřebávání Fe
 • nedostatek vitamínu C

 

Obecné příznaky:

 • slabost, únava
 • dušnost
 • spavost, apatie, podrážděnost
 • gastrointestinální potíže
 • kožní defekty
 • tachykardie

 

Typické příznaky: 

 • sklon k atrofii kůže, je bledá a suchá
 • vlasy ztrácejí lesk, vypadávají
 • změny na nehtech(rostou pomalu, lámou se)
 • ragády (trhlinky) ústních koutků
 • pálení jazyka (na špičce)
 • dyspepsie
 • bolesti na hrudi
 • pokles libida a potence

 

Vyšetřovací metody:

 • Anamnéza
 • Vyšetření krve – hematologické (KO-pokles hemoglobinu,hematokritu, ery jsou menší)

 

Biochemické (plazmatické železo a bilirubin-známka zvýšeného rozpadu hemoglobinu v játrech)

 • Resorpční křivka železa-odběr krve na lačno na vyš. Fe, nemocnému se aplikuje přípravek železa (např. Ferronat a za 2 hod. se znova odebere krev, další za 4 hodiny po aplikaci)
 • Vyš. kostní dřeně- stav krvetvorby, punkce sterna, lopaty kosti kyčelní, u děti holenní kost (tiba)

 

Léčba:

 • zjistit příčinu
 • náhrada chybějícího Fe
  • podávání léků s obsahem Fe
   • Actiferin, Feronat per os(riziko alergických reakcí, způsobují zažívací potíže=aplikace během jídla)
  • injekční forma (Ferlecit, Feronat), vznik alergických reakcí
  • aplikace i.m. hluboko do svalu = nebezpečí anafylaktického šoku
  • transfuze
  • dieta (pestrá strava) – viz. výživa

 

Ošetřovatelská péče:

 • Přijetí: standardní interní jednotka
 • Pohybový režim: volný, přirozená poloha, při dušnosti zvýšená poloha
 • Výživa: většinou č. 3, bohatá na vitamin C, železo(játra,ryby,semena dýně,rozinky, slunečnice, meruňky), dostatečná hydratace
 • Hygiena: provádí nemocný sám, dle stavu, zvýšená péče dutiny ústní
 • Vyprazdňování: železité přípravky mohou barvit stolici na černo nebo způsobit zácpu, někdy průjem
 • Spánek: dbát o kvalitní spánek
 • Sledování: FF, příznaky onemocnění, výsledky lab. vyšetření, účinky léků, dušnost, barvu kůže, sliznic, potransfuzní reakce
 • Psychosociální potřeby: informace, dostatek potravin obsahující Fe a tekutin, pravidelné užívání léků, dostatek spánku, hematologická poradna
 • Domácí péče: dispenzarizace, užívání léků dle ordinace lékaře, úprava životosprávy, omezení zátěže

 

Megaloblastická anemie

U této anemie jsou erytrocyty velké (makrocytární) a nevyzrále. Nejčastější příčinou je nedostatek vitamínu B12 ( skladován v játrech 2 roky), kyseliny listové  (v těhotenství je spotřeba zvýšená) nebo obou.

 

Rozdělení:

1) Perniciozní – nedostatek vitamínu B12  (zhoubná)

2) Neperniciozní – nedostatek kyseliny listové (může být součást jiného onemocnění-tenkého střeva)

 

Příčiny:

 • nedostatečný příjem B12 a kyseliny listové potravou
 • onemocnění zažívacího systému (malabsorpční syndrom)
 • operace v zažívacím systému (resekce střeva, gastrektomie)
 • chronický alkoholismus
 • maligní onemocnění

 

Příznaky:

 • nástup je pomalý
 • únava, deprese
 • bledost kůže, mírná žloutenka
 • pálení jazyka
 • nechutenství, zvracená, průjmy, úbytek hmotnosti
 • neurologické projevy-porucha chůze a rovnováhy, paraplegie, parestézie horních a dolních končetin

 

Vyšetřovací metody:

 • Vyš. krve – hematologie (KO), biochemie (bilirubin)
 • Sternální punkce
 • Radionuklidové vyš.
  • Schillingův test = vyšetření vstřebávání B12
  • Gamagrafe sleziny = posouzení velikosti, tvaru, uložení, traumata, pacient musí být lačný
  • Gastroskopie s biopsii sliznice

 

Léčba:

 • léčba původní příčiny
 • substituční podávání vitamínu B12 i.m.
 • při nedostatku kyseliny listovéà per os tbl. Acidum folicum

 

Ošetřovatelská péče:

viz. sideropenická anemie

Rozdíly:

 • Pohybový režim- pokud má poruchy chůze nebo čití (dopomoc,zabránit vzniku pádu a úrazu)
 • Výživa- bohatá na vitamin B12 (v mase, rybách, vejcích, v mléce), kyselina listová (v játrech, zelené zelenině)
 • Psychosociální potřeby- dostatek potravin obsahující B12 , kyselinu listovou

 

Leukémie

Je nádorové bujení krvetvorné tkáně, dochází k tvorbě abnormálních leukocytů, do krve se dostávají nezralé leukocyty. Bílé krvinky vznikají z kmenové buňky v kostní dřeni (kmenová buňka=hlavní buňka, ze které se vyvíjí další nové buňky).

Podstata leukémie = odchylka ve vývoji kmenové buňky

= hemoblastózy = nádorový proces, který postihuje různé složky krvetvorných tkání (kostní dřen-vznik bílých krvinek z kmenové buňky, zrají zde 5 dní) a retikulárního systému.

 

Rozdělení:

1) Akutní

 • Myeloblastická leukémie-vzniká nádorovou transformací myeloidní kmenové buňky, mění se granulocyty
 • Lymfoblastická leukémie-vzniká nádorovou transformací lymfoidní kmenové buňky, mění se agranulocyty
 • Myelodysplastický syndrom-vzniká nádorovou přeměnou kmenové buňky, ze které vychází obě řady = všechny tři mají rychlý průběh a postihuje zejména děti a dorost

 

2) Chronická

 • Myeloidní leukémie- postihuje buňky v kostní dřeni i mimo dřeňová ložiska, především ve slezině a v játrech(vznik hepatomegalie), výskyt ve věku 40-65 let
 • Lymfatická leukémie- je častá, bujení tkáně, v níž se tvoří lymfocyty (mízní uzliny, slezina, játra)

 

3) Maligní lymfony

 • Hodgkinova nemoc- zhoubné nádorové onemocnění mízních uzlin, šíří se po celém těla, často u dětí
 • Nehodgkinské lymfony- bývá postižená rozsáhlá lymfatická tkáň mimo uzlin

 

Příčiny:

 • genetika
 • karcinogenní látky (chemické, fyzikální)
 • snížená obranyschopnost organismu

 

Příznaky:

a) akutní (blastická) leukémie

 • slabost
 • horečky
 • rychlý rozvoj anemického syndromu (slabost, únava, podrážděnost, bledost, dušnost)
 • petechie, zvýšená krvácivost
 • nekrozy sliznic (hlavně ústa)
 • plísňové, kvasinkové infekce
 • nechutenství, úbytek na váze
 • trombocytopenie

 

b) chronická myeloidní leukémie

 • únava
 • hubnutí
 • noční pocení
 • rozvoj anemického syndromu
 • projevy krvácivosti
 • splenomegalie= zvětšená slezina
 • hepatomegalie= zvětšená játra
 • zvýšený počet leukocytů

 

c) chronická lymfatická leukémie

 • slabost, únava, nechutenství, úbytek na váze
 • anemický syndrom
 • zvětšení uzlin
 • mírně až středně zvětšená játra a slezina
 • zvýšený počet leukocytů, ale v rozpočtu lymfocyty

 

Vyšetřovací metody:

 • Anamnéza, fyzikální vyš.
 • Objektivní nález (bledost, krvácivé projevy, zvětšení lymfatických uzlin)
 • Vyšetření krve- KO, krvácivost, srážlivost)
 • Punkce kostní dřeně

 

Léčba:

 • Chemoterapie cytostatiky- zastavují nebo narušují buněčné dělení, ničí špatné, ale i zdravé buňky, podávají se kombinace, velké dávky – první léčebný náraz (indukce léčby) má být útočný, aby snížil co největší počet maligních buněk, pak navazuje léčba udržovací
 • nežádoucí účinky: nevolnost, zvracení, průjem, alopecie, febrilie, leukopenie, trombocytopenie, stomatitida, anemie
 •  Pozdní- sterilita, osteoporoza, kardiotoxicita, hepatorenální toxicita
 • Imunoterapie – imunosupresiva
 • Ionizační záření – snížení nádorové tkáně ozářením
 • Transplantace kostní dřeně

 

Autologní transplantace krvetvorných kmen. buněk- podání vlastních krvetvorných buněk, ze kterých se postupně obnoví celá krvetvorba

Alogenní transplantace- od dárce (příbuzenská, nepříbuzenská)

 

Fáze:

1) přípravný režim- vysoké dávky cytostatik, cílem je zničit nádorové buňky v organismu a kostní dřeni

 • navodit úplný útlum obranyschopnosti

2) podání štěpu nitrožilně formou infuze či injekcí do CŽK

3) potransplantační období- komplikace (poškození funkce ledvin, kožní projevy…)

4) další komplikace- nepřijetí štěpu = nepřihojení rádcovského štěpu a neobnovení krvetvorby, přetrvává útlum krvetvorby, nedostatek leukocytů (riziko infekce)

 • Komplexní podpůrná terapie- transfúze, hemostatika (Remestyp), antikoagulancia,
 • ATB(infekce), vitamíny, minerální látky
 • Hygienická péče- zvýšená náchylnost k infekcím
 • Psychoterapie

 

Komplikace:

 • Nežádoucí účinky cytostatik
 • Nepřijetí štěpu, neobnovení krvetvorby = nedostatek bílých krvinek (riziko infekcí)

 

Ošetřovatelská péče:

 • Příjem: izolace nemocného na jednolůžkovém pokoji na transplantační jednotce (hematoonkologická klinika)
 • Plánovaná léčba: informovaný souhlas, psychologické a laboratorní vyš. (KO,koagulace,sternální punkce,RTG?CT,hladiny hormonů), nesmí mít infekci, oholená hlava, sterilní osobní předměty
 • Pohybový režim: dle stavu, izolace na pokoji
 • Výživa: nízkobakteriální, jídlo se sterilzuje v autoklávu, sterilní a filtrovaná voda – aspoň 3 litry/den k vyloučení cytostatik, pacient má svůj sterilní příbor a nádobí, má seznam povolených a zakázaných potravin
 • Hygiena: dezinfekční tekuté mýdlo, sterilní látkové ručníky, čištění zubů po každém jídle, před přijetím by pacienti měli mít oholenou hlavu, muži se holí denně holicím strojkem (prevence pořezání-infekce), nehty krátké a čisté, pečlivě ošetřené záděrky, sterilní prádlo
 • Vyprazdňování: po každé stolici omýt konečník dezinfekčním mýdlem, osušení papírovým ubrouskem
 • Spánek: dbát o kvalitu spánku
 • Sledování: váha- denně, 4x denně FF, 2x denně CŽK, BT, krvácení z dásní, bolest zubů, záněty v ústech, EKG
 • Psychosociální potřeby: návštěvy nesmí na izolaci, předměty, které návštěva přinese musí odevzdat personálu
 • Péče o prostředí pokoje: dezinfekce povrchů, stěn, podlah, filtrace vzduchu
 • Péče o prádlo: sada lůžkovin a prádla na jedno použití(sterilní), denní výměna povlečení, dezinfekce matrace
 • Domácí péče: po transplantaci trvá 12.18 měsíců než se obnoví imunitní systém, preventivní užívání ATB, vyhýbat se infekcím, časté a důkladné mytí rukou, nechodit na místa, kde se nachází více lidí

 

Krvácivé choroby

Vzniká při nedostatečné nebo špatné funkci srážlivých faktorů (koagulopatie), trombocytů (trombocytopenie, trombocytopatie), pevnosti cévní stěny (purpury).

 

Rozdělení:

Koagulopatie:

a) vrozená – hemofilie A,B,C

b) získaná – porucha vstřebávání vitamínu K=proces probíhá v játrech jsou-li poškozeny játra, není tvorba vitamínu K

 • Příčiny: Jaterní cirhoza, žloutenka
 • Příznaky: petechie, hematom
 • Léčba: vitamín K, Kanavit (i.m.), plazma

– předávkování antikoagulancii

 • Léčba: Kanavit u Kumarinu, Protamin sulfat u Heparinu

 – diseminovaná intravaskulární koagulopatie=DIC

závažné až smrtelné onemocnění

 • Příčiny: otrava hadím jedem, malérie, po porodu
 • Příznaky: masivní a nezastavitelné krvácení

 

 • Poruchy funkce trombocytů
  • trombocytopenie = zvýšený počet trombů
  • trombocytopatie = porucha destičkových funkcí, ale normální počet
 • Poruchy cévní stěny = purpury

 

Koagulopatie

= krvácivé stavy vrozené nebo získané, příčinou je nedostatek nebo špatná funkce plazmatických srážecích faktorů

 

1) Vrozené koagulopatie

 • Hemofilie A – dědičné onemocnění, chybí faktor srážecí č. 8
  • je vázaná na chromozom X, ženy jsou přenašečky, ale onemocní potomci mužského pohlaví
  • Příčiny: genetika
  • Příznaky: krvácení od narození (do kloubů, do GITU, do kůže po mikrotraumatech)
  • Vyš. metody:
   • Anamnéza
   • Fyzikální vyšetření
   • Odběr krve na určení hladiny srážecích faktorů
  • Léčba:
   • celoživotní náhrada chybějícího faktoru (substituce)
   • Hemostatika (Dicynone, Gelaspon, Remestyp)
   • Kortikoidy
   • Antirevmatika (Bručen, Aulin)
   • Analgetika
   • Sedativa
 • Hemofilie B – chybí faktor srážecí č. 9
  • Příznaky: hlavně krvácení do svalů
 • Hemofilie C – chybí faktor srážecí č. 11

 

Ošetřovatelská péče:

 • Příjem: JIP,ARO, hematologické oddělení
 • Pohybový režim: poloha přirozená, úlevová, při dušnosti Fowlerova poloha
 • Výživa: dieta č. 3,11, při onem. zažívacího traktu č. 2, u těžkých stavu parenterální
 • Hygiena: dle stavu, zajistit dostatek sacích pomůcek pro případné krvácení
 • Vyprazdňování: sledovat kvalitu a kvantitu, příměsi, BT
 • Spánek: dostatečný odpočinek a spánek
 • Sledování: projevy krvácení (na sliznicích, kůži, v moči, ve stolici)
  • FF, dušnost, stav vědomí
  • příznaky onemocnění, infekce
  • bolest končetin, kloubů, svalstva
  • rozsah hematomů = studené obklady
  • účinky léků
  • výsledky vyšetření
 • Psychosociální potřeby: úzkost, strach o život, nejistota, dostatek informací
 • Domácí péče: dispenzarizace – hematologická poradna
  • dodržování léčebného režimu(užívání léků, kontrolní laboratorní vyš.)
  • vyvarovat se zvýšené fyzické a psychické zátěže, úrazu
  • neužívat léky, které by mohly způsobit krvácivé projevy


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!