Zánět – charakteristika, projevy, komplikace – patologie (VŠ)

Téma: Zánět – definice, charakteristika, projevy, komplikace

Předmět: Obecná patologie/Lékařství

Zaslal(a): JaničkaSestřička

 

Definice

  • Zánět je komplexní reakce organismu na poškození (s cílem udržení homeostázy).
  • Zánětem reaguje živý organismus na všechna poškození.
  • je základním nástrojem vrozené imunity
  • probíhá místně, ale může působit i na celý organismus (apatie, horečka, nechutenství, hubnutí)

 

Význam

Zánět má funkci obranou a opravnou.

  • defenzivní – likvidace noxy
  • -reparativní – náprava poškození
  • je současně nejvýznamnější obranou a také sebepoškozující reakcí organismu – většinou nejde odlišit, kdy je zánětlivá reakce mobilizovaná k obraně a kdy je organismus zbytečně poškozován

 

Dělení

​1. podle příčin

Fyzikální chemické, virové….(viz. níže)

 

2. hledisko časové
– akutní – akutní záněty trvají dny
– subakutní – subakutní týdny
– chronické – chronické měsíce i roky

 

Příčiny zánětu

neživé
– fyzikální – teplota, chlad, záření, mechanické vlivy
– chemické – kyseliny, louhy, organická rozpouštědla

živé
– virové
– bakteriální
– mykotické
– parazitární

– autoimunní

Velká skupina chorob spadá do kategorie poruch imunitní odpovědi: snížené – imunodeficience, zvýšené – alergie, poškozující vlastní tkáně – autoimunní onemocnění.

 

Makroskopické projevy

rubor – zarudnutí – dané překrvením
tumor
 – zduření – způsobené otokem

calor – zvýšená teplota – způsobená překrvením a případně i horečkou

dolor – bolest – vyvolána drážděním nervových zakončení  a změnou pH
functio laesa – porucha funkce +/-

 

Fáze zánětlivého procesu
– alterace
– exsudace
– proliferace

Zánět začíná poškozením tkáně – alterací. Může dostoupit až úrovně nekrózy.
Exsudace  znamená výstup plasmatické tekutiny a zánětlivých buněk.
Proliferativní fáze zánětu je fází hojení, nápravou poškození.

 

Komplikace zánětu

Přechod do chronicity, tvorba caveren, sepse, nekrózy, gangreny

 

CELKOVÁ INFEKCE

-stav kdy infekční činitel pronikl do krve

-nejčastěji následkem přímého poranění nebo rozšířením zánětu na krevní cévy

1.bakteremie =stav kdy v krvi kolují bakterie

2.virémie=stav kdy v krvi kolují viry

3.toxémie=vážný stav kdy v krvi kolují bakteriální toxiny

4.sepse(septikémie)=otrava krve, velmi vážný stav kdy v krvi koluje větší množství bakterií, imunitní systém je nestačí ničit a ony se množí

5.pyémie=velmi těžký stav kdy je organismus zaplavován bakteriemi ale i částečkami hnisu, vzniká na podkladě hnisavého zánětu žil velkého oběhu

 

Zánětlivě změněná tkáň je málo odolná proti vlivům dalších škodlivin → při obraně vůči jedné škodlivině se může přidat jiná, protože při zánětu vzniknou vhodné podmínky pro její uplatnění (př. infekce jinak aseptického alergického zánětu) = sekundární onemocnění

 

Může poškodit tkáň mnohem více než původní škodlivina.

Další podobné materiály na webu:

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!