Nemoci extrapyramidového systému

neurologie

 

   Otázka: Nemoci extrapyramidového systému

   Předmět: Neurologie

   Přidal(a): vnl.xf

 

 

Neurologie – Nemoci extrapyramidového systému

 

Nemoci extrapyramidového systému

 • =degenerativní onemocnění nervového systému
 • příčina jsou degenerativní změny, infekce a nejasná příčina

 

Parkinsonova nemoc

 • nejčastější
 • postihuje muže
 • není dědičné
 • nevyléčitelná, postupně se zhoršuje
 • poškození bazálních gangií – nedostatek dopaminu
 • nemoc lze zpomalit
 • atrofie těl neuronů
 • klinický obraz
  • spastická rigidita svalů
  • – ztuhlé svaly
  • – maskovitý obličej – bez mimiky
  • – špatně mluví
  • – hypokynéze – pomalé šouravé kroky
  • – slzení z očí a nosu
  • – poruchy ve vyprazdňování
  • – koliky
  • – zčervenání obličeje bez příčiny
  • – není porucha osobnosti
  • – normálně cítí
  • – klidový třes – tremor
  • – nezvládá rychlé pohyby
 • Dg – EEg, EMG
 • léčba:
  • substituce dopaminu
  • důležitá je RHB (ergoterapie, cévní, dechové cviky, vycházky, švihové cviky)

 

Hungtingtonova nemoc

 • degenerativní onemocnění
 • geneticky podmíněné
 • poškození bazálních ganglií a částí mozku
 • kl. obraz
  • poruchy hybnosti
  • depresivní stavy
  • zmatenost
  • není porucha osobnosti
  • zhoršuje se hybnost i dýchání
 • nevyléčitelné
 • léčba
  • symptomatická léčba
  • RHB
  • kortikoidy
  • B vitamíny

 

Distonie, atetóza

 • postihuje bazální ganglia a mozek
 • dítě po narození má zvýšený bilirubin a ten poškodí mozek
 • v dětském věku
 • pohyb
  • hyperkyneticko-hypokynetický – dítě „neposedí“ – hadovité pohyby rukama a nahama – pomalý pohyb
  • spastický kortikolis – hlava je na bok, neudrží ji vzhůru
  • někdy spasmus trupu
 • léčba:
  • saliciláty
  • kortikoidy
  • vitamíny B
  • RHB

 

Chorea minor

 • = tanec sv. Víta = Šidenhamova nemoc
 • předchází mu revmatické onemocnění nebo jiné infekční onemocnění
 • pohyb
  • hyperkineticko-hypokinetický choreatický – rychlé pohyby končetin
 • u dívek mezi 5-14 lety
 • příznaky
  • poruchy nálad
  • záškuby v obličeji, grimasy
  • zvedá obočí
  • vystupňuje se v napětí, stresu
  • apraxie
  • až porucha vědomí
  • někdy nemluví
 • léčba
  • léčba zánětů
  • kortikoidy
  • saliciláty
  • vitamíny B
  • !!! nesmí užívat antikoncepci !!!
 • onemocnění se zhorší v pubertě
 • lze zmírnit tak, že to druzí nepoznají
 • není dědičné

 

Pickova nemoc

 • atrofie mozku
 • změny na mozkových lalocích a bazálních gangliích
 • snížení tělesných a psychických funkcí
 • apraxie, afazie
 • dg – CT

 

Alzhaimerova demence

 • změny bazálních gangií + kůry mozečku + míchy
 • degenerativní změny
 • příčina neznámá
 • nelze zastavit
 • už ve středním věku
 • projevy:
  • poruchy paměti
  • dezorientace
  • zmatenost
  • afazie
  • apraxie
  • změny nálad
  • poruchy sebepéče
  • inkontinence
 • léčba
  • nootropika
  • léky s lecitinem
  • vitamíny
  • oxygenoterapie

 

Zdroje najdete uvedeny zde:


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!