Beta oxidace – maturitní otázka

chemie

 

   Otázka:  Fotosyntéza a biologické oxidace

   Předmět: Chemie

   Přidal(a): baram

 

 

BETA OXIDACE (METABOLISMUS LIPIDŮ)

1) Kde jsou lipidy uloženy a jakou mají biochemickou funkci? Jak se chemicky odbourávají lipidy? Napiš Všechny metabolické trasy odbourávání.

 

Způsoby uložení lipidů:

 • rostliny – semena a plody
 • živočichové – pod kůží, mezi svaly

 

Biochemická funkce:

 • zdroj energie -> jsou energeticky mnohem výnosnější než sacharidy (z lipidů získáme až 38 kJ/g, zatímco ze sacharidů pouhých 17kJ/g)
 • ochranná funkce (obal ledvin -> tepelná i mechanická ochrana)
 • stavební složka biomembrán – v podobě fosfolipidů (složený lipid)
 • součást CNS – myelin je lipid -> myelinová pochva pokrývající axon pomáhá šířit nervové vzruchy

 

Způsoby odbourávání lipidů (metabolické trasy):

 • glykolýzou (odbourání glycerolu přes triózafosfát)
 • 𝛽-oxidací

 

2) Popiš tři zásadní body metabolismu betaoxidace:

 • dehydrogenace
  • acetyl-CoA  —>  nenasycený acyl-CoA + FADH2
 • hydratace
  • acyl-CoA  —>  𝛽-hydroxoacyl-CoA
 • dehydrogenace
  • 𝛽-hydroxoacyl-CoA  —>  𝛽-oxoacyl-CoA + NADH + H+

 

Acyl-CoA – koenzym A + MK     … acyl = zbytek KK

Acetyl-CoA – aktivovaná kyselina octová      … acetyl = zbytek od kys. octové

 

3) Jaká je lokalizace b-oxidace? Definuj b-oxidaci a energeticky ji porovnej s glykolýzou:

 • 𝛽-oxidace znamená, že proces oxidace probíhá na 2. uhlíku (vedle karboxylové skupiny)
 • je to proces postupného odbourávání vyšších MK
 • =  sled reakcí, při kterých se řetězec MK zkracuje vždy o 2 uhlíky -> Acetyl-CoA a vznikají                                                redukované koenzymy FADH2 a NADH + H+
 • celý proces probíhá v matrixu mitochondrií

např.:   odbourání                    kyseliny stearové         x       glukózy

zisk:                                     147 ATP                        38 ATP

 

4) Jednoduše vysvětli důležitost betaoxidačních reakcí:

 • Konečným produktem beta oxidace je Acetyl-CoA, který spolu s redukčním činidlem NADH vstupuje do Krebsova cyklu.


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!