Tlak krve a elektrokardiografie (EKG) – ošetřovatelství

 

   Otázka: Tlak krve a elektrokardiografie (EKG)

   Předmět: Ošetřovatelství

   Přidal(a): Renda

 

 

Tlak krve

– co to je – tlak, kterým působí krev na stěnu cévy, kterou protéká

– systolický – při kontrakci srdeční komory je krev pumpována do arterií – vyšší hodnota

– diastolický –  při ochabnutí – relaxaci komor, kdy krev proudí z předsíní, se tlak v arteriích snižuje – nižší hodnota

– hodnocení TK –  v Torech

– čím je ovlivněn –  faktory ovlivňující TK

 

– hypotenze – menší než 100/60

– normotenze

 • 120 – 125/80 – 90
 • kojenec – 80/45
 • dítě – 110/70

– hypertenze – vyšší než 140/90

 

– zásady – manžeta nesmí škrtit, v klidu, nemluvit, pravidelná doba, v sedě, v leže

– končetina – podložená  HK, kde není flexila a A – V shunt (dialýza)

– poloha – v leže, sedě

– u dětí – menší manžeta

– zapisuje – se do dekurzu 120/80

– tlaková amplituda – rozdíl mezi systolou a diastolou

            – (velký rozdíl mezi systolickým a diastolickým → on. srdce)

 

Nejčastější chyby – tonometr není v úrovni očí, zaškrcená končetina, nevhodná doba, HK není nad úrovní srdce

 

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ TK

 • stres – stimulace sympatiku
 • věk – snižuje se elasticita cév
 • doba
 • léky – kardiotonika, vasodilatancia
 • pohlaví – ženy nižší TK, po menopauze zvýšení
 • krvácení – snížení objemu krve
 • horečka – zrychluje metabolismus
 • obezita – zvýšení periferního odporu
 • tělesná aktivita – zvyšuje srdeční výdej

 

Měření se TK

– neinvazivní metody

 • auskultační metoda – tonometr a fonendoskop
 • palpační metoda – tonometr a vyhmatání pulzní vlny
 • digitální metoda – automatické a poloautomatické tonometry (nepřesnosti v měření)

– dnes se přechází ne DG metodu,  typy – pažní, zápěstní, prstové

 

AUSKULTAČNÍ METODA MĚŘENÍ TK

– na paži, úprava polohy (v sedě, leže)

– odhalení ramene, manžeta okolo paže 2,5cm nad jamkou lokte – ve výši srdce

– uzavřít ventil balónku

– vyhmatání pulzu na a. brachialis, přiložit fonendoskop

– nafouknutí manžety (do vymizení pulzu), pomalu uvolňovat ventil

– první klepavý zvuk – systolický tlak – vymizení zvuku – diastolický tlak

– odstraníme manžetu, zaznamenáme do dokumentace, event. hlásíme změny lékaři

 

EKG – elektrokardiografie

– vyšetřovací metoda zaznamenávající eklektickou aktivitu srdce

– (el. potenciály, které vznikají na srdci při srdeční činnosti v tzv. excitomotorickém aparátě)

– základní vyš. metoda v kardiologii

– záznam provádí elektrokardiogram – přístroj

– vyhodnocuje se EKG křivkou

– snímání pomocí elektrod umístěných na kůži, ale i na stěně jícnu nebo přímo v srdci

– 12 svodů –  6 hrudních a 6 končetinových

 

V současné době se užívá 12-ti svodové EKG

– 6 končetinových

– 3 bipolárních končetinových svodů – I, II, III
– 3 unipolárních zesílených svodů – aVR, aVL, aVF

– 6 unipolárních hrudních svodů – V1-6

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!