Mechorosty – maturitní otázka

 

Otázka: Mechorosty

Předmět: Biologie

Přidal(a): Karolína Bucmaniuk

 

Mechorosty

 • Suchozemské výtrusné rostliny
 • Výskyt na souši, ale potřebují vlhkost (především k rozmnožování)
 • Vývoj paralelně s vyššími rostlinami, ale liší se od nich
 • Tělo – stélka
 • Nemají cévní svazky, ani pletiva
 • Játrovky
  • Primitivní mechorosty
  • Lupenitá stélka
  • Potřebují vlhkost
  • Dvoudomé rostliny
  • Rozmnožování: rodozměna – střídání pohlavního a nepohlavního (výtrusy) rozmnožování
  • Zástupce:
   • Porostnice mnohotvárná
 • Mechy
  • Nejdokonalejší a druhově nejbohatší skupina mechorostů
  • Kosmopolitní výskyt
  • Pletivná stélka – kauloid, fyloidy, rhizoidy
  • Iniciála – 1 buňka – stále se dělí
  • Rozmnožování:
   • Rodozměna – tvoří gametangia (pohlavní buňky) nebo výtrusy
   • Vyklíčením výtrusu n vznikne protonema (= prvoklíček) ® z něj vyroste mechová rostlinka nesoucí gametangia
   • Antheridia (pelatky) – samčí pohlavní buňky kyjovitého nebo vejčitého tvaru tvořící dvoubičíkaté spermatozoidy
   • Archegonia (zárodečníky) – samičí pohlavní buňky lahvicovitého tvaru uzavírající jedinou vaječnou buňku (oosféru)
   • Chemotaxe (= oplození) – vždy ve vlhkém prostředí (př. déšť, rosa) kmitá spermatozoid k vaječné buňce v archegonii
   • Vzniká zygota 2n ® z ní vyroste štět a tobolka s výtrusnicemi
   • V tobolce redukčním dělením výtrusy n
   • Gametofyt (G) n – pohlavní buňka
   • Sporofyt (S) 2n – výtrusy (spory)
   • Gametofyt převládá nad sporofytem ® anizomorfní (různotvará) rodozměna
  • Zástupci:
   • Rašeliník
    • Bez rhizoidů – neukončený růst – lodyžky stále dorůstají a vespod odumírají
    • Dva typy buněk v listech:
     • Hyalocyty – duté; zásobní funkce – ukládají vody
     • Chlorocyty – obsahují chloroplasty – fotosyntéza
   • Ploník ztenčený
   • Měřík
    • Oválné tenké listy
   • Bělomech sivý
   • Rohozub nachový
   • Dvouhrotec chvostnatý
   • Trávník Schreberův

 

Vyšší rostliny

 • Nejdokonalejší vývojová větev zelených rostlin
 • Nemají stélku
 • Cormus = tělo (kořen, stonek, list, květ, plod)
 • Tvorba pletiv – mají cévní svazky
 • Na povrchu epidermis (ochrana)
 • Přizpůsobené rozmnožování na suchu
 • Psilofytní rostliny
  • Vznik v prvohorách – vymřely – velké jako stromy
  • Tělo: pouze jednoduchý stonek bez listů = telom
  • Fertilní telom – palice s výtrusy
  • Sterilní telom – nemá výtrusnice – zajišťuje výživu
  • Rhizomoidy – náznaky kořenů
  • První cévní svazek
  • Izomorfní (stejnotvará) rodozměna: G = F
 • Kapraďorosty
  • V prvohorách velikost stromů – vyhynuly – vznik černého uhlí
  • Dnes velikost bylin
  • Rozmnožování:
   • Anizomorfní rodozměna – sporofyt převládá nad gametofytem
   • Stejnovýtrusé
    • Z výtrusu n (gametofyt) vzniká dělením jednodomý prokel – obsahuje samčí (antheridia) i samičí (archegonia) pohlavní orgány ® ty produkují spermatozoidy i vaječnou buňku
    • Oplozením vzniká zygota 2n (sporofyt)
    • Přímo z prokelu vyroste rostlina s výtrusnicemi – redukčním dělením (meiózou) vznikají výtrusy n
   • Různovýtrusé
    • Dvoudomý prokel – jeden se samčími (antheridia – produkce spermatozoidů n), druhý se samičími (archegonia – produkce vaječné buňky n) pohlavními orgány ® gametofyt
    • Oplozením vznik zygoty 2n (sporofyt)
    • Rostlina s výtrusnicemi nesoucími samčí nebo samičí výtrusnice ® meiózou vznik výtrusů n – ty jsou buď samčí, nebo samičí
 • Plavuně
  • Primitivní, stálezelené
  • Tenké kořínky, hustě olistěný stonek
  • Lodyha nese dva výtrusnicové klasy (strobily) tvořené listy
  • Výtrusnicové klasy (sporofyt) ® meiózou vznik výrusů ® dvoudomý nebo jednodomý prokel ® oplození ® rostlina
  • Plavuň vidlačka – stejnovýtrusé
  • Vranečky – různovýtrusé
 • Přesličky
  • Vytrvalé, chráněné, léčivé, mírně jedovaté rostliny
  • Plazivé oddenky pod zemí – přežití
  • Lodyha – dutá, článkovaná
  • Listy – přeslenitě větvené
  • Pokožka – inkrustace SiO2
  • Výtrusnicový klas (strobilus) – přeslenitě uspořádané sporofyly (výtrusnicové listy)
  • Rozmnožování:
   • Výtrus – stejný samčí i samičí; kulovitého tvaru se čtyřmi hapterami – za sucha rozmotané – ve vlhku se stočí ® samčí a samičí výtrusy se rozšiřují společně
   • Z výtrusu vyroste dva prokly se samčími nebo samičími pohlavními orgány
   • Oplozením vznik sporofytu (přesličky) ® po dozrání nese výtrusnicový klas
   • Meiózou vznik výtrusů
  • Přeslička rolní
   • Dvě lodyhy:
    • Jarní – hnědorůžová – nese strobilus ® po dozrání výtrusů zahyne
    • Letní – zelená – prování fotosyntézu ® ukládá zásobní látky do oddenku (pro jarní lodyhu následujícího roku)
  • Přeslička lesní; bahenní
 • Kapradiny
  • Byliny nebo liány
  • Zimu přežívají ve formě oddenku
  • Listy:
   • Megafylní – velké, zpeřené; slouží k fotosyntéze i rozmnožování (zespodu nesou výtrusy)
   • Trofosporofylní – slouží výživě i rozmnožování
  • Výtrusnicové kupky – na kraji nebo rubu listů – kryté ostěrou – tenká blána – postupně vysychá a praskne – uvolní výtrusy
  • Rozmnožování:
   • Výtrusnicové kupky na spodní straně listu ® po prasknutí ostěry uvolnění výtrusů
   • Vzniká prokel srdčitého tvaru
   • Tvoří samčí (antheridia – spermatozoidy) i samičí (archegonia – vaječná buňka) pohlavní orgány
   • Po oplození vznikne zygota ® vyroste mladá rostlina se zbytky proklu
   • Izomorfní rodozměna G=S
   • Anizomorfní rodozměna G > S (mechy) G < S (kapraďorosty a další)
   • U dvoudomých rostlin v samičí výtrusnici 3 buňky zaniknou a jedna se vyvine ve vaječnou buňku, která se po oplození změní v semeno
  • Zástupci:
   • Kapraď samec
   • Papratka samičí
   • Osladič obecný
   • Sleziník routička
   • Hasivka orličí


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!