Mechanické rozdělení látek – otázka z biofyziky

 

   Otázka: Mechanické rozdělení látek

   Předmět: Biofyzika

   Přidal(a): BobanCreed

 

 

 

Mechanické rozdělení látek

– podle způsobu reakce na deformující síly

 

– elastické

– lineární průběh deformace  →  mez pružnosti

– po skončení napětí se vrací do původního stavu

– deformace ε

– relativní změna délky tělesa ε=Δl/l

– Hookův zákon

ε = σ/E

 

– napětí σ = síla působící na jednotkovou plochu tělesa

– modul pružnosti E = napětí, které by tahem zdvojnásobilo délku tělesa

 

– plastické

– deformace až při určité hodnotě napětí

– zachovávají si maximální dosaženou deformaci

 

– viskózní

– newtonovské kapaliny = rychlost deformace se mění lineárně se změnou napětí

– nenewtonovské kapaliny = nelineární vztah

– dynamická viskozita

– tření při posuvu částic látky po sobě

– koeficient dynamické viskozity η   [Pa s]

klesá s teplotou, závisí na hustotě

 

– viskózně-elastické

– deformace je funkcí napětí a času

– rychlý nástup konstantního napětí => exponenciální deformace

– skončení působení napětí => exponenciální pokles

– relaxace = návrat do původního stavu působením opačného napětí

– míra = hystereze

– Maxwellovy kapaliny

– realaxační doba = E/η

– krev, dehet, silikonový olej

 

– plasticko-viskózně-elastické

– viskózně-elastické a po překročení určitého napětí i plastická deformace

– rychlost deformace = f(koeficientu plasticity)

– určitý stupeň hystereze

– měkké tkáně, gely

 

– biologické tkáně

– anizotropní struktura – není přesně určen výchozí stav

– proces stárnutí


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!