Insuficience srdce

ošetřovatelství

 

Otázka: Insuficience srdce

Předmět: Lékařství a ošetřovatelství

Přidal(a): E.B.ÉČ

 

Definice

Srdce není schopno dodat periferním tkáním dostatečné množství krve

 

Příčiny

 • Poškození srdečního svalu
 • Poškození srdečních chlopní
 • Vysoký krevní tlak ve velkém oběhu
 • Vysoký krevní tlak v plicním oběhu
 • Poruchy srdečního rytmu

 

Dělení

 • Podle selhávající strany– levostranné x pravostranné
 • Podle průběhu– akutní x chronické
 • Podle typu srdeční dysfunkce– systolické x diastolické
 • Hodnocení funkční závažnosti srdečního selhání dle NYHA

Třída I – bez omezení činnosti, každodenní námaha nepůsobí pocit vyčerpání

Třída II – menší omezení tělesné činnosti, zvýšená námaha vyčerpává

Třída III – značné omezení tělesné činnosti, běžná aktivita vede k vyčerpání

Třída IV – obtíže při jakékoliv tělesné činnosti, invalidizující

 

Akutní levostranné selhání

Náhlá ztráta schopnosti levé srdeční komory přečerpat krev přitékající z plicního řečiště

Příčina: akutní zhoršení chronické ICHS, AIM, nestabilní AP, hypertenzní krize

Příznaky: náhlá dušnost, ortopnoe, pocení, cyanóza, vykašlávání narůžovělého sputa, až ztráta vědomí nebo náhlá smrt

 

Chronické levostranné selhání

Postupná ztráta levé srdeční komory přečerpávat krev protékající z malého oběhu

Příčina: ICHS, stavy po AIM, chlopenní vady, kardiomyopatie, neléčená hypertenze

Příznaky: snížená výkonnost, únava, námahová dušnost postupně přicházející v klidovou, bolesti hlavy spavost, spánková inverze

 

Akutní pravostranné selhání

Náhlá ztráta schopnosti pravé srdeční komory přečerpat krev přitékající z velkého oběhu do plicnice a malého oběhu

Příčina: náhle vzniká překážka v plicním oběhu (plicní embolie, infarkt pravé komory)

Příznaky: náhlá dušnost, tachykardie, pocení, úzkost, zvýšená náplň krčních žil, kašel, hemoptýza, akutní bolest pod pravým žeberním obloukem, šokový stav až náhlá smrt

 

Chronické pravostranné selhání

Postupná ztráta schopnosti pravé srdeční komory přečerpávat krev přetékající z velkého oběhu

Příčina: nemoc si vedoucí k plicní hypertenzi (CHOPN, plicní fibróza, porucha chlopenního aparátu PK)

Příznaky: ztráta výkonnosti, únava, otoky DKK, hepatomegalie, zvýšení hmotnosti, vzedmuté břicho, nechutenství, meteorismus, obstipace

 

Diagnostika

 • Anamnéza
 • Fyzikální vyšetření
 • EKG
 • ECHO, jícnové ECHO
 • Zátěžová ergometrie
 • Koronarografie
 • Holter EKG
 • RTG srdce+ plic
 • Scintigrafie plic
 • Laboratorní vyšetřovací metody

 

Léčba

 • Akutní selhání
 • Léčba příčiny
  • Akutní infarkt myokardu (PIC)
  • Pneumotorax (punkce)
  • Embolie (trombolýza)

 

Chirurgická a přístrojová léčba chronického srdečního selhání

 • PIC
 • Aortokoronární bypass
 • Implantace kardiostimulátoru
 • Operace chlopenních vad
 • Mechanická podpora srdeční činnosti (u čekatelů na transplantaci)
 • Transplantace srdce

Farmakoterapie

 • Antihypertenziva (Enap, Ramil, Tritace, Prestarium)
 • Diuretika (verospiron, furosemid)
 • Vazodilatancia (nitroglycerin, monosan,)
 • Kardiotonika (digoxin)
 • Antiarytmika (concor, betaloc, vasocardin)
 • Antikoagulancia (warfarin)
 • Antiagregancia (anopyrin, trombex)

 

Ošetřování klienta s diagnózou isuficience srdce

Režimová a dietní opatření

 • Redukce hmotnosti
 • Dieta s omezením příjmu soli
 • Abstinence alkoholu, abstinence kouření

Poloha a pohybový režim

 • Fowlerova poloha
 • Klid na lůžku
 • Pohybový režim dle stavu a soběstačnosti

Monitoring

 • FF, palpitace (EKG křivku)
 • Dušnost, saturace krve kyslíkem
 • Otoky
 • Bolest
 • Stav vědomí
 • Žilní vstupy

Výživa

 • dle úrovně soběstačnosti
 • omezení soli
 • strava dle tolerance

Hygienická péče

 • Dle úrovně soběstačnosti

Vyprazdňování

 • Dle soběstačnosti
 • Prevence zácpy
 • Měření a záznam výdeje moči

Spánek a odpočinek

 • Dostatek spánku
 • Sed v křesle pro kardiaky


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!