Elektronová mikroskopie – otázka z biofyziky

 

   Otázka: Elektronová mikroskopie

   Předmět: Biofyzika

   Přidal(a): BobanCreed

 

 

 

Elektronová mikroskopie

– místo světla urychlené elektrony (vlnová délka de Broglieových hmotnostních vln)

– nutné vysoké vakuum => elektrony neinteragují s plyny, ale jen se vzorkem

– mez rozlišení

– velmi malá vlnová délka  x  i poměrně malá numerická apertura

– δmin = desetiny nm (větší makromolekuly)

 

– magnetické čočky

– cívka s pancéřováním – otvor v pancéřování => magnetické pole (spojka)

 

– transmisní elektronová mikroskopie TEM

– průchod fokusovaného elektronového svazku

– elektronové dělo – kondenzorová čočka – preparát – objektiv – okulár – luminiscenční stínítko

– zvýraznění struktur:

– pokovování – pod úhlem => stínování

– barviva = soli nebo oxidy těžkých kovů (Os, W, Ur)

 

– rastrovací (skenovací) elektronová mikroskopie (SEM)

– úzký elektronový paprsek probíhá po řádcích povrch preparátu

– dochází k rozptylu a vyrážení nových elektronů

– množství uvolněných elektronů je závislé na úhlu dopadu => plastický stínovaný obraz

– pokovování, …

– emitováno charakteristické rentgenové záření => kombinace se spektrometrem

 

– skenovací tunelová elektronová mikroskopie

– velmi ostrý kovový hrot, na nějž jsou strhávány elektrony z povrchu (tunelování)

– zobrazení elektronové hustoty na povrchu preparátu

– rozlišení na úrovni atomů


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy