CMP – maturitní otázka

 

   Otázka: CMP (centrální mozková příhoda)

   Předmět: Ošetřovatelství

   Přidal(a): Anežka Sílová

 

 

CMP = náhlá porucha krevního oběhu mozku, která vede k nevratnému poškození mozkové tkáně

 • stroke, iktus

 

Podle mechanismu vzniku se CMP dělí na

Ischemickou cévní mozkovou příhodu (uzávěr mozkové tepny) 

 • vzniká na základě trombózy nebo embolie
 • cca 80 % všech CMP

 

Hemoragickou cévní mozkovou příhodu (krvácení z mozkové cévy)

 • způsobena rupturou cévy v dané oblasti. Většinou je způsobena vysokým krevním tlakem. Tepna často praská v místě aneurysmatu
 • cca 20 % všech CMP

 

Dle průběhu se CMP dělí na

 • TIA = tranzitorní ischemická ataka
  • Upraví se do 24 hodin
 • RIND = reversibilní ischemický neurologický deficit
  • Trvá déle než 24 hodin
  • Upraví se do 14 dnů
 • Progresivní CMP
  • Neukončí se do 24 hodin
  • Progreduje po další 3–5 dní
 • Dokončená CMP
  • Nedojde k úpravě stavu do 24 hodin
  • Není další rozvoj
  • Stav stejný po několik týdnů, měsíců i let

 

Rizikové faktory

 • AS
 • HT
 • Obezita
 • DM
 • Věk
 • Abusus alcoholus
 • Kouření
 • HAK
 • Stres

 

Klinický obraz – hrozící CMP

 • Zmatenost
 • Mdloby
 • Bolest hlavy
 • Vertigo
 • Poruchy vizu
 • Poruchy motoriky

 

Klinický obraz – rozvinutá CMP

Liší se dle příčiny, místa postižení, rychlosti rozvoje

 • Poruchy vědomí
 • Poruchy citlivosti a motoriky (na opačné straně těla, než je postižený mozek)
  • Hemiplegie/hemiparéza
  • Monoplegie/monoparéza
  • Paréza nervu facialis
  • Anizokorie zornic, diplopie, vertigo
 • Svalová ztuhlost/křeče
 • Afázie (fatická porucha – percepční/motorická)

 

Diagnostika

 • Anamnéza + FV + neuro. Vyš.
 • Vyšetření očního pozadí
 • EKG
 • RTG S+P, lebky
 • CT, MR
 • CT angiografie mozkových tepen
 • UZ karotid
 • EEG
 • Vyš. – FW, KO, koagulace, GLY, JT, minerály, astrup, urea, kreatinin, M+S
 • (lumbální punkce)

 

Léčba – konzervativní

 • Stabilizace životních funkcí
 • Protiedémová léčba (Manitol)
 • Vazodilatancia (Agapurin)
 • AK (Warfarin, Heparin)
 • Kortikoidy (Hydrokortison)
 • Trombolýza
 • Včasná RHB

 

Léčba chirurgická

 • Odsátí hematomu
 • Bypass, desobliterace tepen

 

Ošetřovatelská péče

Poloha a pohybový režim

 • NEU JIP
 • Klid na lůžku
 • Zajištění bezpečnosti
 • Signalizační zařízení
 • Při hemoragické CMP – NE vertikalizace
 • Monitoring
 • FF + vědomí
 • Příznaky onemocnění, výsledky vyš., účinky léčb
 • P+V
 • Invazivní vstupy
 • Stav kůže

 

Hygienická péče

 • Dle stavu (pacient / dopomoc / sestra – pacient vleže)
 • Prevence dekubitů a opruzenin
 • Zvláštní péče o DÚ
 • Péče o oči, nos, DC
 • Péče o lůžko
 • Vyprazdňování
 • Zajištění hygienického vyprazdňování (PMK, pleny..)
 • Sledování bilance, příměsí
 • Prevence zácpy

 

Výživa

 • Dle stavu (parenterální / enterální / D dle OL)
 • Zahuštěné tekutiny – prevence aspirac
 • Spolupráce s nutričním terapeutem, logopedem
 • Spánek a odpočinek
 • Eliminace rušivých vlivů
 • Psychická podpora

 

RHB

 • Polohování
 • Pasivní cvičení – udržení rozsahu pohybu v kloubu,
 • prevence atrofie svalů
 • Poklepová masáž hrudník
 • Aktivní cvičení
 • Nácvik soběstačnosti
 • Logopedie – zapojení rodiny

 

Péče o psychiku, domácí péče

 • Taktní ohleduplný přístup
 • Podpora komunikačních technik
 • Podpora soběstačnosti
 • Dostatek informace
 • Spolupráce s rodinou
 • Pobyt v RHB ústavu
 • Zajištění ADP
 • Pravidelné kontroly u lékaře
 • Užívání léků


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!