Buňka a dělení buněk – maturitní otázka z biologie

 

   Otázka: Buňka a dělení buněk

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): Štěpán

 

 

 

 

Buňka

cytologie = nauka o buňce

rostlinná a živočišná buňka jsou eukaryotické buňky

 

Stavba rostlinné (eukaryotické) buňky:

 

 • buněčná stěna – tvořena především z celulózy (vlákniny)

                            význam: ochranná funkce, dodává buňce tvar

 

 • jádro = karyon, je vyplněné karyoplazmou ( polotekutá tekutina )

funkce: řídí činnost všech organel, přenáší dědičné informace

 

 • chromozomy – každý živočišný a rostlinný druh má v jádře určitý počet chromozomů ( např.člověk má 23 párů; kapr 104 párů )

– podle počtu chromozomů rozlišujeme 2 typy buněk: – tělní = somatické

– pohlavní = gamety

-> tělní buňky = jsou diploidní (2n) => mají dvě sady chromozomů (samčí a samičí)

-> pohlavní buňky = jsou haploidní(n) -> mají jednu sadu chromozomů

 

 • vakuoly – charakteristické pro rostlinné buňky

– na povrchu mají tonoplast

– v mladé buňce ( na okrajích listů, kořenů, v nových listech) je větší počet mladých vakuol

– ve staré buňce vakuoly postupně splývají a tvoří 1 centrální vakuolu

– jsou vyplněny buněčnou šťávou, která obsahuje enzymy a ty se účastní látkových přeměn v buňce

– v době sucha ztrácejí vodu => ochabují buněčné stěny => vadnutí rostlin

 

 • mitochondrie – vypadají jako tyčinky, je jich několik set

– na povrchu mají dvojitou biomembránu

– probíhá zde buněčné dýchání => dochází k uvolňování energie => zajišťují dostatečné množství

energie pro životní děje v buňce

 

 • plastidy = buněčné organely obsahující rostlinná barviva

– a) chloroplasty – obsahují chlorofyl = zelené barvivo, potřebné při fotosyntéze

– b) chromoplasty – obsahují rostlinná barviva

– jsou obsaženy v barevných částech rostlin (květ,plod)

– např.: karotenoidy = červená barviva; xantofyly = žlutá barviva

– c) leukoplasty = neobsahují barviva

– jsou v kořenech a ve vnitřní části stonku

funkce: ukládají se v nich živiny do zásoby (škrob, bílkoviny, tuky,…)

 

 • Golgiho aparát = soustava měchýřků

– probíhají zde biochemické reakce upravující látky určené k vyloučení z buňky => vylučovací

funkci

 

 • endoplazmatické retikulum = membránový systém

                                                   hladké = neobsahuje ribozomy, probíhá zde syntéza (tvorba) glykolipidů = stavební látky pro buňky

hrubé = obsahuje ribozomy, probíhá zde syntéza (tvorba) buněčných bílkovin = stavební látky pro buňku

 

 • cytoplazma = polotekutá tekutina

– vyplňuje buňky a tvoří prostředí pro buněčné organely

 

 • cytoskelet = buněčná kostra

– je tvořen z mikrotubulů (mikroskop. tubiček ) a mikrofilamentů ( mikroskop. vlákna ) => mají schopnost se

smršťovat a natahovat => dávají do pohybu cytoplazmu, zpevňují buňku, z mikrofibril se při dělení buňky

tvoří achromatické vřeténko

 

 • v buňce se mohou vyskytovat: – škrobová zrna obsahující škrob

buněčné inkluze ( vyplněny např. krystalky šťavelanu vápenatého -> dodávají

křehkost rostlinám )

kapénky tuků ( v buňkách semen olejnin )

silice ( vůně, pryskyřice,… )

-> vše to jsou produkty metabolismu

 

Rozdíl mezi eukaryotickou a prokaryotickou buňkou:

 • prokaryotická – mají jí bakterie, sinice

                             – má jednodušší stavbu: – povrch: cytoplazmatická membrána + buněčná stěna ( nemusí být )

vyplněná: cytoplazmou

uvnitř: –  pouze jaderná hmota ( = 1 cyklický, do kliček stočený chromozom-

DNA )

– ribozomy, plazmidy ( malé, kruhovité molekuly DNA)

 

 • eukaryotická – mají jí rostlinné a živočišné buňky

                          stavba: – povrch: cytoplazmatická membrána + buněčná stěna ( nemusí být )

vyplněná: cytoplazmou

uvnitř: – jádro; ribozomy umístěné na hrubém endoplazm. retikulum

– mitochondrie, Golgiho aparát, cytoskelet, vakuoly (u rostlin.buňky a prvoků),

endoplazm. retikulum hladké a plastidy ( u rostlin.buňky )

Rozdíl mezi rostlinnou a živočišnou buňkou:

 • rostlinná – povrch: buněčná stěna ( ochranná funkce, příjem živin, udává tvar ) a cytoplazmatická membrána

uvnitř: vakuoly, plastidy ( chloroplasty, chromoplasty, leukoplasty ) => autotrofní

 

 • živočišná – povrch: nemá buněčnou stěnu, má cytoplazmatickou membránu

                    – uvnitř: nemá vakuoly a plastidy, má lizozómy ( obsahují trávící enzymy, typické pouze pro živočichy ) =>

heterotrofní

 

Dělení buněk

– dělení buněk probíhá ve 2 fázích: – karyokinéze = rozdělení jádra

cytokinéze = rozdělení zbytku buňky

typy dělení buněk:

1.amitóza = přímé dělení

2.mitóza = nepřímé dělení

3.meióza = redukční dělení

 

Amitóza

= přímé dělené buněk

– není zajištěno rovnoměrné rozdělení jaderné hmoty

– uplatňuje se při rozmnožování prvoků a při množení nádorových buněk

 

Mitóza

= nepřímé dělení buněk

– výsledkem jsou 2 somatické (tělní) buňky, které jsou diploidní (2n) -> mají stejný počet chromozomů jako buňka

mateřská

– probíhá ve 4 fázích: profáze

metafáze

anafáze

telofáze

– profáze

 • chromozomy začínají být viditelné ( = hmota chromozomů se smršťuje a spiralizuje ),

rozpouští se jaderná membrána a jadérko a centrioly se posouvají na opačné póly jádra

 

metafáze

 • tvoří se achromatické vřeténko ( z mikrofibril cytoskeletu ), chromozomy se připojují centromérami v ekvatoriální

(rovníkové) rovině na vlákna achromatického vřeténka

 

anafáze

 • chromozomy s podélně rozpůlí, poloviny chromozomů jsou přitahovány smršťováním vláken

achromatického vřeténka k opačným pólům

 

telofáze

 • probíhá cytokinéze, objevuje se jaderná membrána a jadérko, chromozomy přestávají být viditelné, tvoří se

cytoplazmatická přepážka mezi jádry => vznikají 2 somatické buňky (2n) a mají

stejný počet chromozomů jako buňka mateřská

 

Meióza

= redukční dělení

– dochází ke snižování počtu chromozomů v buňce na polovinu -> vznikají 4 gamety ( pohlavní buňky ), které jsou

haploidní (n)

– probíhá ve 2 mitotických dělení za sebou

 

redukční dělení:

profáze I.

 • mitóza

metafáze I.

 • mitóza

anafáze I.

 • chromozomy se nepůlí, k opačným pólům achromatického vřeténka jsou

střídavě přitahovány celé => dochází ke snižování počtu chromozomů v jádře

nově vznikajících dceřiných buněk na polovinu

telofáze I.

 • mitóza
 • vznikají 2 haploidní buňky

 

redukční dělení:

profáze II.

 • vstupují 2 haploidní buňky
 • mitóza

metafáze II.

 • mitóza

anafáze II.

 • mitóza

telofáze II.

 • mitóza
 • vznikají 4 haploidní buňky


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!